CẦU SIÊU CHUẨN - BIGWIN NGAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
30-03-2020
29-03-2020 Kiên Giang 67-70-34,Đà Lạt 22-46-95,Tiền Giang 45-03-49 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-03-2020 Hồ Chí Minh 55-86-62,Bình Phước 58-29-20,Hậu Giang 44-23-95,Long An 88-51-29 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-03-2020 Bình Dương 88-28-21,Trà Vinh 03-42-35,Vĩnh Long 14-33-92 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-03-2020 An Giang 24-33-07,Tây Ninh 14-23-05,Binh Thuận 42-95-24 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-03-2020 Đồng Nai 96-71-07,Sóc Trăng 91-50-86,Cần Thơ 87-41-07 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-03-2020 Bạc Liêu 58-74-98,Bến Tre 71-24-12,Vũng Tàu 15-18-74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-03-2020 Cà Mau 28-27-43,Hồ Chí Minh 41-04-91,Đồng Tháp 13-40-71 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-03-2020 Kiên Giang 17-05-50,Đà Lạt 98-14-79,Tiền Giang 24-87-88 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-03-2020 Hồ Chí Minh 99-12-31,Bình Phước 28-03-67,Hậu Giang 36-54-23,Long An 71-27-73 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-03-2020 Bình Dương 61-10-65,Trà Vinh 82-48-55,Vĩnh Long 86-34-20 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-03-2020 An Giang 43-40-69,Tây Ninh 76-77-97,Binh Thuận 66-31-81 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-03-2020 Đồng Nai 77-16-05,Sóc Trăng 89-09-67,Cần Thơ 45-91-32 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-03-2020 Bạc Liêu 37-85-89,Bến Tre 23-03-47,Vũng Tàu 99-51-72 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-03-2020 Cà Mau 97-11-90,Hồ Chí Minh 30-72-11,Đồng Tháp 05-51-85 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-03-2020 Kiên Giang 32-30-04,Đà Lạt 21-18-74,Tiền Giang 52-81-78 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-03-2020 Hồ Chí Minh 69-16-33,Bình Phước 40-55-57,Hậu Giang 34-28-59,Long An 55-91-01 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-03-2020 Bình Dương 85-93-42,Trà Vinh 02-96-85,Vĩnh Long 39-04-51 Win Bình Dương,Trà Vinh,
12-03-2020 An Giang 95-56-16,Tây Ninh 95-74-09,Binh Thuận 65-49-31 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-03-2020 Đồng Nai 21-87-44,Sóc Trăng 53-63-58,Cần Thơ 06-62-10 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-03-2020 Bạc Liêu 67-06-57,Bến Tre 04-98-96,Vũng Tàu 16-07-67 Miss
09-03-2020 Cà Mau 93-58-78,Hồ Chí Minh 67-88-73,Đồng Tháp 89-54-93 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-03-2020 Kiên Giang 78-70-50,Đà Lạt 20-51-25,Tiền Giang 26-17-80 Miss
07-03-2020 Hồ Chí Minh 12-51-53,Bình Phước 90-46-86,Hậu Giang 07-29-57,Long An 49-16-61 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-03-2020 Bình Dương 12-51-95,Trà Vinh 47-97-57,Vĩnh Long 24-31-12 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-03-2020 An Giang 57-49-77,Tây Ninh 31-07-08,Binh Thuận 36-40-71 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-03-2020 Đồng Nai 23-87-48,Sóc Trăng 86-18-97,Cần Thơ 93-71-70 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-03-2020 Bạc Liêu 60-56-16,Bến Tre 71-57-76,Vũng Tàu 39-34-81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-03-2020 Cà Mau 97-19-77,Hồ Chí Minh 68-06-95,Đồng Tháp 10-20-66 Win Cà Mau
01-03-2020 Kiên Giang 71-96-67,Đà Lạt 73-38-95,Tiền Giang 11-75-09 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-02-2020 Hồ Chí Minh 16-19-05,Bình Phước 69-18-28,Hậu Giang 03-45-86,Long An 40-77-53 Win Hậu Giang,Long An
28-02-2020 Bình Dương 28-89-45,Trà Vinh 90-54-50,Vĩnh Long 43-22-55 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-02-2020 An Giang 80-27-38,Tây Ninh 08-18-45,Binh Thuận 88-39-76 Miss
26-02-2020 Đồng Nai 56-09-07,Sóc Trăng 02-64-56,Cần Thơ 32-09-69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
25-02-2020 Bạc Liêu 16-77-20,Bến Tre 70-61-65,Vũng Tàu 61-11-31 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-02-2020 Cà Mau 79-43-06,Hồ Chí Minh 72-08-66,Đồng Tháp 11-39-54 Miss
23-02-2020 Kiên Giang 96-48-74,Đà Lạt 80-75-11,Tiền Giang 53-23-68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-02-2020 Hồ Chí Minh 74-97-51,Bình Phước 09-75-15,Hậu Giang 98-26-09,Long An 60-80-89 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-02-2020 Bình Dương 04-36-05,Trà Vinh 98-24-99,Vĩnh Long 76-82-95 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-02-2020 An Giang 07-47-15,Tây Ninh 79-29-99,Binh Thuận 33-73-93 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-02-2020 Đồng Nai 07-10-68,Sóc Trăng 52-96-49,Cần Thơ 76-15-22 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ