THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
21-04-2021 Đồng Nai 39,Sóc Trăng 46,Cần Thơ 98 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-04-2021 Bạc Liêu 53,Bến Tre 24,Vũng Tàu 66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-04-2021 Cà Mau 33,Hồ Chí Minh 44,Đồng Tháp 02 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 75,Đà Lạt 83,Tiền Giang 48 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 25,Bình Phước 73,Hậu Giang 04,Long An 08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-04-2021 Bình Dương 46,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 67 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 82,Tây Ninh 08,Binh Thuận 74 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 34,Sóc Trăng 48,Cần Thơ 19 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-04-2021 Bạc Liêu 81,Bến Tre 43,Vũng Tàu 27 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 73,Hồ Chí Minh 65,Đồng Tháp 50 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 34,Đà Lạt 50,Tiền Giang 85 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-04-2021 Hồ Chí Minh 98,Bình Phước 26,Hậu Giang 92,Long An 27 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-04-2021 Bình Dương 16,Trà Vinh 28,Vĩnh Long 02 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 52,Tây Ninh 57,Binh Thuận 95 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 94,Sóc Trăng 85,Cần Thơ 85 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-04-2021 Bạc Liêu 24,Bến Tre 09,Vũng Tàu 61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 03,Hồ Chí Minh 73,Đồng Tháp 21 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 13,Đà Lạt 61,Tiền Giang 93 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-04-2021 Hồ Chí Minh 20,Bình Phước 31,Hậu Giang 91,Long An 90 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-04-2021 Bình Dương 43,Trà Vinh 36,Vĩnh Long 02 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-04-2021 An Giang 48,Tây Ninh 57,Binh Thuận 76 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-03-2021 Đồng Nai 38,Sóc Trăng 15,Cần Thơ 52 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-03-2021 Bạc Liêu 62,Bến Tre 36,Vũng Tàu 66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-03-2021 Cà Mau 40,Hồ Chí Minh 13,Đồng Tháp 28 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-03-2021 Kiên Giang 29,Đà Lạt 89,Tiền Giang 58 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-03-2021 Hồ Chí Minh 25,Bình Phước 31,Hậu Giang 39,Long An 63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-03-2021 Bình Dương 69,Trà Vinh 61,Vĩnh Long 32 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-03-2021 An Giang 42,Tây Ninh 29,Binh Thuận 07 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-03-2021 Đồng Nai 96,Sóc Trăng 43,Cần Thơ 01 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-03-2021 Bạc Liêu 66,Bến Tre 78,Vũng Tàu 71 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-03-2021 Cà Mau 05,Hồ Chí Minh 32,Đồng Tháp 44 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-03-2021 Kiên Giang 00,Đà Lạt 37,Tiền Giang 62 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-03-2021 Hồ Chí Minh 73,Bình Phước 18,Hậu Giang 72,Long An 87 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-03-2021 Bình Dương 63,Trà Vinh 64,Vĩnh Long 79 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-03-2021 An Giang 77,Tây Ninh 82,Binh Thuận 51 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-03-2021 Đồng Nai 72,Sóc Trăng 22,Cần Thơ 40 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-03-2021 Bạc Liêu 57,Bến Tre 77,Vũng Tàu 87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-03-2021 Cà Mau 67,Hồ Chí Minh 18,Đồng Tháp 49 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-03-2021 Kiên Giang 79,Đà Lạt 68,Tiền Giang 15 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-03-2021 Hồ Chí Minh 41,Bình Phước 47,Hậu Giang 31,Long An 16 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An