NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-06-2021 Bạc Liêu 35-54-68,Bến Tre 88-25-04,Vũng Tàu 82-05-41 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-06-2021 Cà Mau 92-15-11,Hồ Chí Minh 94-36-67,Đồng Tháp 72-30-46 Miss
13-06-2021 Kiên Giang 28-00-77,Đà Lạt 12-61-85,Tiền Giang 07-56-94 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-06-2021 Hồ Chí Minh 57-67-06,Bình Phước 86-33-92,Hậu Giang 60-69-63,Long An 75-06-71 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-06-2021 Bình Dương 42-94-75,Trà Vinh 24-15-76,Vĩnh Long 02-34-20 Win Bình Dương
10-06-2021 An Giang 53-78-19,Tây Ninh 21-93-20,Binh Thuận 00-50-84 Miss
09-06-2021 Đồng Nai 50-83-65,Sóc Trăng 60-08-00,Cần Thơ 30-41-55 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-06-2021 Bạc Liêu 29-43-91,Bến Tre 15-25-47,Vũng Tàu 10-85-62 Miss
07-06-2021 Cà Mau 56-27-24,Hồ Chí Minh 91-11-25,Đồng Tháp 48-41-07 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-06-2021 Kiên Giang 36-42-40,Đà Lạt 81-20-76,Tiền Giang 35-51-28 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-06-2021 Hồ Chí Minh 51-39-68,Bình Phước 39-26-66,Hậu Giang 41-11-58,Long An 12-28-62 Miss
04-06-2021 Bình Dương 37-33-35,Trà Vinh 52-32-77,Vĩnh Long 03-67-44 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-06-2021 An Giang 34-46-02,Tây Ninh 58-70-73,Binh Thuận 60-63-00 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-06-2021 Đồng Nai 71-43-97,Sóc Trăng 23-45-47,Cần Thơ 00-37-47 Miss
01-06-2021 Bạc Liêu 45-62-34,Bến Tre 53-95-03,Vũng Tàu 08-74-02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-05-2021 Cà Mau 75-89-38,Hồ Chí Minh 74-70-60,Đồng Tháp 96-60-56 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-05-2021 Kiên Giang 15-94-74,Đà Lạt 03-90-69,Tiền Giang 73-03-18 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-05-2021 Hồ Chí Minh 63-29-58,Bình Phước 47-93-95,Hậu Giang 07-46-83,Long An 39-44-00 Miss
28-05-2021 Bình Dương 08-00-49,Trà Vinh 97-53-96,Vĩnh Long 43-02-24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-05-2021 An Giang 35-94-87,Tây Ninh 95-71-23,Binh Thuận 45-56-81 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-05-2021 Đồng Nai 11-90-02,Sóc Trăng 07-78-70,Cần Thơ 22-56-29 Win Đồng Nai
25-05-2021 Bạc Liêu 11-96-42,Bến Tre 23-88-02,Vũng Tàu 50-96-35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-05-2021 Cà Mau 72-05-10,Hồ Chí Minh 21-75-87,Đồng Tháp 82-32-16 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-05-2021 Kiên Giang 86-08-98,Đà Lạt 26-58-84,Tiền Giang 75-92-23 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-05-2021 Hồ Chí Minh 48-79-07,Bình Phước 51-35-44,Hậu Giang 70-03-63,Long An 37-39-61 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-05-2021 Bình Dương 71-06-73,Trà Vinh 77-68-43,Vĩnh Long 19-35-12 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-05-2021 An Giang 90-64-08,Tây Ninh 43-86-42,Binh Thuận 36-18-90 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-05-2021 Đồng Nai 05-96-87,Sóc Trăng 03-41-39,Cần Thơ 99-85-08 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-05-2021 Bạc Liêu 66-31-10,Bến Tre 87-42-98,Vũng Tàu 74-04-29 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-05-2021 Cà Mau 62-68-09,Hồ Chí Minh 74-91-79,Đồng Tháp 41-73-81 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-05-2021 Kiên Giang 52-39-09,Đà Lạt 75-13-43,Tiền Giang 72-46-16 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 49-53-82,Bình Phước 36-24-33,Hậu Giang 77-20-50,Long An 00-69-08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 28-25-57,Trà Vinh 51-77-85,Vĩnh Long 30-42-89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 77-78-59,Binh Thuận 22-01-92 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 58-81-06,Sóc Trăng 85-32-19,Cần Thơ 30-81-11 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-05-2021 Bạc Liêu 89-13-88,Bến Tre 27-08-92,Vũng Tàu 44-49-24 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-05-2021 Cà Mau 19-51-85,Hồ Chí Minh 52-46-80,Đồng Tháp 81-55-11 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 51-70-63,Đà Lạt 49-25-68,Tiền Giang 68-12-20 Miss
08-05-2021 Hồ Chí Minh 51-95-13,Bình Phước 11-42-64,Hậu Giang 22-25-50,Long An 32-06-16 Win Hồ Chí Minh
07-05-2021 Bình Dương 89-24-08,Trà Vinh 14-96-57,Vĩnh Long 05-45-18 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long