SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG: 300.000 VNĐ

 Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
12-08-2020 Đà Nẵng 29-36,Khánh Hòa 43-87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 15-72,Quảng Nam 09-73 Win Quảng Nam
10-08-2020 Phú Yên 37-61,Thừa Thiên Huế 05-54 Miss
09-08-2020 Khánh Hòa 28-67,Kon Tum 58-34 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 27-88,Đắc Nông 84-06,Quảng Ngãi 24-48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 76-44,Ninh Thuận 70-90 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 63-47,Quảng Bình 17-77,Quảng Trị 12-54 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 79-23,Khánh Hòa 35-49 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 27-14,Quảng Nam 16-57 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 59-76,Thừa Thiên Huế 84-22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 95-89,Kon Tum 38-20 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-08-2020 Đà Nẵng 77-51,Đắc Nông 88-77,Quảng Ngãi 34-23 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-07-2020 Gia Lai 46-94,Ninh Thuận 26-03 Miss
30-07-2020 Bình Định 56-53,Quảng Bình 91-32,Quảng Trị 87-56 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-07-2020 Đà Nẵng 89-59,Khánh Hòa 64-19 Win Đà Nẵng
28-07-2020 Đắc Lắc 29-50,Quảng Nam 87-69 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-07-2020 Phú Yên 64-03,Thừa Thiên Huế 28-35 Miss
26-07-2020 Khánh Hòa 83-32,Kon Tum 80-56 Miss
25-07-2020 Đà Nẵng 34-79,Đắc Nông 74-77,Quảng Ngãi 86-33 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-07-2020 Gia Lai 36-90,Ninh Thuận 15-78 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-07-2020 Bình Định 08-27,Quảng Bình 26-59,Quảng Trị 95-14 Win Quảng Bình,Quảng Trị
22-07-2020 Đà Nẵng 89-45,Khánh Hòa 78-20 Miss
21-07-2020 Đắc Lắc 65-85,Quảng Nam 73-92 Win Đắc Lắc
20-07-2020 Phú Yên 76-65,Thừa Thiên Huế 14-56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-07-2020 Khánh Hòa 88-49,Kon Tum 69-17 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-07-2020 Đà Nẵng 66-90,Đắc Nông 12-05,Quảng Ngãi 96-94 Miss
17-07-2020 Gia Lai 74-80,Ninh Thuận 76-24 Win Gia Lai
16-07-2020 Bình Định 22-56,Quảng Bình 05-58,Quảng Trị 09-62 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-07-2020 Đà Nẵng 39-89,Khánh Hòa 89-43 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-07-2020 Đắc Lắc 30-57,Quảng Nam 87-95 Win Đắc Lắc
13-07-2020 Phú Yên 10-37,Thừa Thiên Huế 30-32 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-07-2020 Khánh Hòa 28-45,Kon Tum 82-40 Miss
11-07-2020 Đà Nẵng 45-44,Đắc Nông 65-31,Quảng Ngãi 47-23 Win Đà Nẵng
10-07-2020 Gia Lai 71-30,Ninh Thuận 52-35 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-07-2020 Bình Định 07-40,Quảng Bình 63-39,Quảng Trị 39-68 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-07-2020 Đà Nẵng 92-56,Khánh Hòa 01-46 Miss
07-07-2020 Đắc Lắc 43-45,Quảng Nam 07-38 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-07-2020 Phú Yên 35-79,Thừa Thiên Huế 43-37 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-07-2020 Khánh Hòa 75-45,Kon Tum 25-77 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-07-2020 Đà Nẵng 54-31,Đắc Nông 50-91,Quảng Ngãi 18-53 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-07-2020 Gia Lai 82-06,Ninh Thuận 90-38 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-07-2020 Bình Định 03-85,Quảng Bình 91-59,Quảng Trị 16-59 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-07-2020 Đà Nẵng 57-85,Khánh Hòa 33-97 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-06-2020 Đắc Lắc 01-88,Quảng Nam 04-97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-06-2020 Phú Yên 59-20,Thừa Thiên Huế 03-84 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-06-2020 Khánh Hòa 33-04,Kon Tum 92-81 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-06-2020 Đà Nẵng 31-38,Đắc Nông 04-56,Quảng Ngãi 85-20 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-06-2020 Gia Lai 61-88,Ninh Thuận 68-40 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-06-2020 Bình Định 46-77,Quảng Bình 87-46,Quảng Trị 03-80 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-06-2020 Đà Nẵng 33-06,Khánh Hòa 76-15 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa