NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

Ngày XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM Kết quả
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 509,Sóc Trăng 229,Cần Thơ 474 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 536,Bến Tre 273,Vũng Tàu 968 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 713,Hồ Chí Minh 145,Đồng Tháp 216 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 364,Đà Lạt 913,Tiền Giang 954 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 987,Bình Phước 461,Hậu Giang 472,Long An 665 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 562,Trà Vinh 828,Vĩnh Long 859 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 974,Tây Ninh 761,Binh Thuận 587 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 869,Sóc Trăng 911,Cần Thơ 871 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 239,Bến Tre 132,Vũng Tàu 183 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 187,Hồ Chí Minh 992,Đồng Tháp 235 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 052,Đà Lạt 002,Tiền Giang 884 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 133,Bình Phước 707,Hậu Giang 067,Long An 892 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 732,Trà Vinh 998,Vĩnh Long 978 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 704,Tây Ninh 312,Binh Thuận 777 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 580,Sóc Trăng 729,Cần Thơ 526 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 110,Bến Tre 830,Vũng Tàu 310 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 518,Hồ Chí Minh 251,Đồng Tháp 915 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 072,Đà Lạt 785,Tiền Giang 562 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 889,Bình Phước 707,Hậu Giang 994,Long An 486 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 258,Trà Vinh 385,Vĩnh Long 825 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 171,Tây Ninh 405,Binh Thuận 166 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 866,Sóc Trăng 647,Cần Thơ 784 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 636,Bến Tre 270,Vũng Tàu 014 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 922,Hồ Chí Minh 678,Đồng Tháp 255 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 232,Đà Lạt 881,Tiền Giang 797 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 916,Bình Phước 108,Hậu Giang 636,Long An 371 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 909,Trà Vinh 408,Vĩnh Long 762 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 979,Tây Ninh 676,Binh Thuận 504 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 080,Sóc Trăng 070,Cần Thơ 384 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 969,Bến Tre 381,Vũng Tàu 262 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 862,Hồ Chí Minh 973,Đồng Tháp 043 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 821,Đà Lạt 010,Tiền Giang 322 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 139,Bình Phước 582,Hậu Giang 312,Long An 119 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 101,Trà Vinh 078,Vĩnh Long 338 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 494,Tây Ninh 304,Binh Thuận 921 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 665,Sóc Trăng 085,Cần Thơ 709 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 061,Bến Tre 064,Vũng Tàu 306 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 152,Hồ Chí Minh 659,Đồng Tháp 565 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 308,Đà Lạt 995,Tiền Giang 571 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 494,Bình Phước 070,Hậu Giang 193,Long An 237 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An