NẠP THẺ VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

Ngày Xỉu chủ miền trung Kết quả
Hôm nay
...
30-11-2021 Đắc Lắc 836,Quảng Nam 775 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-11-2021 Phú Yên 451,Thừa Thiên Huế 335 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-11-2021 Khánh Hòa 378,Kon Tum 460 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-11-2021 Đà Nẵng 055,Đắc Nông 356,Quảng Ngãi 129 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-11-2021 Gia Lai 111,Ninh Thuận 166 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-11-2021 Bình Định 903,Quảng Bình 074,Quảng Trị 425 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-11-2021 Đà Nẵng 124,Khánh Hòa 992 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-11-2021 Đắc Lắc 647,Quảng Nam 350 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-11-2021 Phú Yên 013,Thừa Thiên Huế 012 Miss
21-11-2021 Khánh Hòa 825,Kon Tum 140 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-11-2021 Đà Nẵng 301,Đắc Nông 973,Quảng Ngãi 791 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-11-2021 Gia Lai 959,Ninh Thuận 410 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-11-2021 Bình Định 159,Quảng Bình 280,Quảng Trị 899 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-11-2021 Đà Nẵng 542,Khánh Hòa 055 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-11-2021 Đắc Lắc 878,Quảng Nam 979 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-11-2021 Phú Yên 322,Thừa Thiên Huế 653 Miss
14-11-2021 Khánh Hòa 964,Kon Tum 643 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-11-2021 Đà Nẵng 249,Đắc Nông 657,Quảng Ngãi 650 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-11-2021 Gia Lai 837,Ninh Thuận 363 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-11-2021 Bình Định 387,Quảng Bình 416,Quảng Trị 172 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-11-2021 Đà Nẵng 714,Khánh Hòa 615 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-11-2021 Đắc Lắc 728,Quảng Nam 782 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-11-2021 Phú Yên 596,Thừa Thiên Huế 608 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-11-2021 Khánh Hòa 257,Kon Tum 308 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-11-2021 Đà Nẵng 768,Đắc Nông 808,Quảng Ngãi 705 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-11-2021 Gia Lai 377,Ninh Thuận 258 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-11-2021 Bình Định 645,Quảng Bình 026,Quảng Trị 850 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-11-2021 Đà Nẵng 010,Khánh Hòa 208 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-11-2021 Đắc Lắc 007,Quảng Nam 055 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-11-2021 Phú Yên 365,Thừa Thiên Huế 304 Miss
31-10-2021 Khánh Hòa 225,Kon Tum 775 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-10-2021 Đà Nẵng 695,Đắc Nông 958,Quảng Ngãi 354 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-10-2021 Gia Lai 581,Ninh Thuận 724 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-10-2021 Bình Định 586,Quảng Bình 851,Quảng Trị 071 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-10-2021 Đà Nẵng 841,Khánh Hòa 377 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-10-2021 Đắc Lắc 439,Quảng Nam 347 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-10-2021 Phú Yên 564,Thừa Thiên Huế 726 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-10-2021 Khánh Hòa 801,Kon Tum 238 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-10-2021 Đà Nẵng 523,Đắc Nông 407,Quảng Ngãi 577 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 621,Ninh Thuận 406 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 681,Quảng Bình 285,Quảng Trị 016 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 690,Khánh Hòa 601 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 608,Quảng Nam 259 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-10-2021 Phú Yên 170,Thừa Thiên Huế 687 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 313,Kon Tum 869 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-10-2021 Đà Nẵng 172,Đắc Nông 007,Quảng Ngãi 920 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-10-2021 Gia Lai 962,Ninh Thuận 444 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-10-2021 Bình Định 417,Quảng Bình 478,Quảng Trị 684 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-10-2021 Đà Nẵng 895,Khánh Hòa 167 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-10-2021 Đắc Lắc 535,Quảng Nam 435 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-10-2021 Phú Yên 367,Thừa Thiên Huế 129 Miss
10-10-2021 Khánh Hòa 168,Kon Tum 145 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-10-2021 Đà Nẵng 721,Đắc Nông 315,Quảng Ngãi 023 Win Đà Nẵng
08-10-2021 Gia Lai 016,Ninh Thuận 266 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-10-2021 Bình Định 475,Quảng Bình 312,Quảng Trị 854 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-10-2021 Đà Nẵng 883,Khánh Hòa 367 Win Đà Nẵng
05-10-2021 Đắc Lắc 218,Quảng Nam 834 Miss
04-10-2021 Phú Yên 002,Thừa Thiên Huế 122 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-10-2021 Khánh Hòa 734,Kon Tum 712 Miss
02-10-2021 Đà Nẵng 250,Đắc Nông 115,Quảng Ngãi 820 Win Đà Nẵng