NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
...
01-12-2020 Bạc Liêu 370-945,Bến Tre 580-964,Vũng Tàu 778-652 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-11-2020 Cà Mau 206-868,Hồ Chí Minh 240-519,Đồng Tháp 452-035 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-11-2020 Kiên Giang 023-655,Đà Lạt 710-770,Tiền Giang 718-692 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-11-2020 Hồ Chí Minh 410-208,Bình Phước 067-339,Hậu Giang 268-793,Long An 662-623 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-11-2020 Bình Dương 204-382,Trà Vinh 814-831,Vĩnh Long 289-487 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-11-2020 An Giang 852-643,Tây Ninh 755-337,Binh Thuận 244-279 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-11-2020 Đồng Nai 357-529,Sóc Trăng 117-737,Cần Thơ 325-847 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-11-2020 Bạc Liêu 818-698,Bến Tre 463-088,Vũng Tàu 846-001 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-11-2020 Cà Mau 980-833,Hồ Chí Minh 875-255,Đồng Tháp 622-235 Miss
22-11-2020 Kiên Giang 177-616,Đà Lạt 246-589,Tiền Giang 772-050 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-11-2020 Hồ Chí Minh 408-850,Bình Phước 210-955,Hậu Giang 228-977,Long An 840-691 Win Hồ Chí Minh
20-11-2020 Bình Dương 047-356,Trà Vinh 706-536,Vĩnh Long 953-510 Miss
19-11-2020 An Giang 269-200,Tây Ninh 812-436,Binh Thuận 131-863 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-11-2020 Đồng Nai 903-337,Sóc Trăng 029-911,Cần Thơ 840-036 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-11-2020 Bạc Liêu 262-435,Bến Tre 694-227,Vũng Tàu 810-187 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-11-2020 Cà Mau 613-935,Hồ Chí Minh 513-451,Đồng Tháp 690-358 Miss
15-11-2020 Kiên Giang 602-876,Đà Lạt 712-492,Tiền Giang 481-966 Win Kiên Giang
14-11-2020 Hồ Chí Minh 449-371,Bình Phước 157-165,Hậu Giang 865-992,Long An 080-116 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-11-2020 Bình Dương 477-989,Trà Vinh 115-084,Vĩnh Long 139-340 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-11-2020 An Giang 663-174,Tây Ninh 317-538,Binh Thuận 143-434 Miss
11-11-2020 Đồng Nai 101-197,Sóc Trăng 961-596,Cần Thơ 162-644 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-11-2020 Bạc Liêu 093-433,Bến Tre 838-873,Vũng Tàu 851-347 Win Bạc Liêu
09-11-2020 Cà Mau 292-510,Hồ Chí Minh 094-811,Đồng Tháp 714-779 Miss
08-11-2020 Kiên Giang 547-509,Đà Lạt 116-167,Tiền Giang 662-927 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-11-2020 Hồ Chí Minh 080-612,Bình Phước 767-515,Hậu Giang 456-203,Long An 535-282 Miss
06-11-2020 Bình Dương 811-799,Trà Vinh 361-463,Vĩnh Long 530-505 Win Bình Dương
05-11-2020 An Giang 889-774,Tây Ninh 121-380,Binh Thuận 848-178 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-11-2020 Đồng Nai 806-276,Sóc Trăng 768-157,Cần Thơ 011-040 Miss
03-11-2020 Bạc Liêu 421-814,Bến Tre 577-578,Vũng Tàu 778-166 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-11-2020 Cà Mau 154-396,Hồ Chí Minh 927-781,Đồng Tháp 803-040 Win Cà Mau
01-11-2020 Kiên Giang 194-273,Đà Lạt 334-863,Tiền Giang 650-748 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-10-2020 Hồ Chí Minh 964-334,Bình Phước 456-172,Hậu Giang 480-083,Long An 913-610 Miss
30-10-2020 Bình Dương 289-363,Trà Vinh 943-743,Vĩnh Long 039-277 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-10-2020 An Giang 007-107,Tây Ninh 859-225,Binh Thuận 166-713 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-10-2020 Đồng Nai 851-768,Sóc Trăng 990-537,Cần Thơ 427-883 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-10-2020 Bạc Liêu 741-537,Bến Tre 340-376,Vũng Tàu 476-853 Miss
26-10-2020 Cà Mau 985-034,Hồ Chí Minh 470-014,Đồng Tháp 968-192 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-10-2020 Kiên Giang 493-941,Đà Lạt 979-837,Tiền Giang 553-707 Win Kiên Giang
24-10-2020 Hồ Chí Minh 818-173,Bình Phước 998-789,Hậu Giang 872-100,Long An 634-274 Miss
23-10-2020 Bình Dương 780-054,Trà Vinh 446-791,Vĩnh Long 195-267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long