NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ SONG THỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-07-2022 Đà Nẵng 70-65,Đắc Nông 39-05,Quảng Ngãi 98-71 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-07-2022 Gia Lai 20-75,Ninh Thuận 94-22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-06-2022 Bình Định 72-93,Quảng Bình 23-65,Quảng Trị 08-24 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-06-2022 Đà Nẵng 38-43,Khánh Hòa 37-07 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-06-2022 Đắc Lắc 60-52,Quảng Nam 83-77 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-06-2022 Phú Yên 17-95,Thừa Thiên Huế 71-31 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-06-2022 Khánh Hòa 86-31,Kon Tum 06-26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-06-2022 Đà Nẵng 45-55,Đắc Nông 86-53,Quảng Ngãi 43-25 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-06-2022 Gia Lai 39-27,Ninh Thuận 10-52 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-06-2022 Bình Định 37-23,Quảng Bình 02-61,Quảng Trị 99-29 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-06-2022 Đà Nẵng 53-09,Khánh Hòa 67-79 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-06-2022 Đắc Lắc 99-58,Quảng Nam 66-33 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-06-2022 Phú Yên 09-63,Thừa Thiên Huế 80-38 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-06-2022 Khánh Hòa 07-85,Kon Tum 10-53 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-06-2022 Đà Nẵng 45-20,Đắc Nông 82-34,Quảng Ngãi 66-81 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-06-2022 Gia Lai 22-50,Ninh Thuận 74-69 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-06-2022 Bình Định 25-67,Quảng Bình 62-81,Quảng Trị 33-14 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-06-2022 Đà Nẵng 47-55,Khánh Hòa 29-99 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-06-2022 Đắc Lắc 71-83,Quảng Nam 32-78 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-06-2022 Phú Yên 07-17,Thừa Thiên Huế 61-01 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-06-2022 Khánh Hòa 26-87,Kon Tum 81-05 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-06-2022 Đà Nẵng 59-20,Đắc Nông 47-42,Quảng Ngãi 47-91 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-06-2022 Gia Lai 77-17,Ninh Thuận 78-57 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-06-2022 Bình Định 80-61,Quảng Bình 78-23,Quảng Trị 63-06 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-06-2022 Đà Nẵng 94-90,Khánh Hòa 67-78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-06-2022 Đắc Lắc 47-78,Quảng Nam 84-55 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-06-2022 Phú Yên 69-67,Thừa Thiên Huế 98-71 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-06-2022 Khánh Hòa 75-22,Kon Tum 30-92 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-06-2022 Đà Nẵng 49-19,Đắc Nông 62-40,Quảng Ngãi 73-66 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-06-2022 Gia Lai 21-01,Ninh Thuận 50-86 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-06-2022 Bình Định 25-85,Quảng Bình 47-43,Quảng Trị 83-89 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-06-2022 Đà Nẵng 76-47,Khánh Hòa 27-28 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-05-2022 Đắc Lắc 26-44,Quảng Nam 69-39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-05-2022 Phú Yên 13-37,Thừa Thiên Huế 64-42 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-05-2022 Khánh Hòa 72-01,Kon Tum 27-32 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-05-2022 Đà Nẵng 09-08,Đắc Nông 79-84,Quảng Ngãi 86-54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-05-2022 Gia Lai 58-92,Ninh Thuận 35-83 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-05-2022 Bình Định 35-70,Quảng Bình 80-93,Quảng Trị 49-76 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 37-49,Khánh Hòa 41-76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 75-74,Quảng Nam 82-39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 09-45,Thừa Thiên Huế 30-38 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 58-65,Kon Tum 95-79 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 54-26,Đắc Nông 19-27,Quảng Ngãi 13-63 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 25-95,Ninh Thuận 40-25 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 68-66,Quảng Bình 56-12,Quảng Trị 67-08 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 31-42,Khánh Hòa 15-55 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 54-76,Quảng Nam 31-19 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 99-52,Thừa Thiên Huế 63-35 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 66-27,Kon Tum 63-71 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 94-93,Đắc Nông 06-71,Quảng Ngãi 37-89 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 04-17,Ninh Thuận 29-25 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-05-2022 Bình Định 43-74,Quảng Bình 89-12,Quảng Trị 79-55 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-05-2022 Đà Nẵng 55-60,Khánh Hòa 66-98 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-05-2022 Đắc Lắc 58-55,Quảng Nam 09-79 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-05-2022 Phú Yên 26-52,Thừa Thiên Huế 80-32 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-05-2022 Khánh Hòa 20-02,Kon Tum 00-72 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-05-2022 Đà Nẵng 28-73,Đắc Nông 86-77,Quảng Ngãi 35-89 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-05-2022 Gia Lai 37-81,Ninh Thuận 48-38 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-05-2022 Bình Định 97-07,Quảng Bình 57-01,Quảng Trị 58-94 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-05-2022 Đà Nẵng 41-91,Khánh Hòa 09-11 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa