THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-01-2022 Bạc Liêu 14,Bến Tre 99,Vũng Tàu 16 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 57,Hồ Chí Minh 94,Đồng Tháp 74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 73,Đà Lạt 79,Tiền Giang 35 Miss
22-01-2022 Hồ Chí Minh 98,Bình Phước 56,Hậu Giang 42,Long An 21 Win Hồ Chí Minh
21-01-2022 Bình Dương 09,Trà Vinh 89,Vĩnh Long 19 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 50,Tây Ninh 31,Binh Thuận 73 Win An Giang
19-01-2022 Đồng Nai 98,Sóc Trăng 21,Cần Thơ 68 Miss
18-01-2022 Bạc Liêu 61,Bến Tre 24,Vũng Tàu 35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-01-2022 Cà Mau 32,Hồ Chí Minh 67,Đồng Tháp 45 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 77,Đà Lạt 06,Tiền Giang 59 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 58,Bình Phước 18,Hậu Giang 26,Long An 61 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-01-2022 Bình Dương 88,Trà Vinh 45,Vĩnh Long 15 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-01-2022 An Giang 64,Tây Ninh 44,Binh Thuận 55 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-01-2022 Đồng Nai 18,Sóc Trăng 27,Cần Thơ 55 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-01-2022 Bạc Liêu 39,Bến Tre 33,Vũng Tàu 16 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-01-2022 Cà Mau 65,Hồ Chí Minh 61,Đồng Tháp 71 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-01-2022 Kiên Giang 62,Đà Lạt 14,Tiền Giang 22 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 52,Bình Phước 61,Hậu Giang 08,Long An 65 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-01-2022 Bình Dương 39,Trà Vinh 84,Vĩnh Long 75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-01-2022 An Giang 44,Tây Ninh 68,Binh Thuận 65 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 62,Sóc Trăng 47,Cần Thơ 52 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-01-2022 Bạc Liêu 63,Bến Tre 88,Vũng Tàu 47 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 26,Hồ Chí Minh 77,Đồng Tháp 29 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 67,Đà Lạt 87,Tiền Giang 83 Miss
01-01-2022 Hồ Chí Minh 57,Bình Phước 11,Hậu Giang 95,Long An 17 Win Hồ Chí Minh
31-12-2021 Bình Dương 90,Trà Vinh 59,Vĩnh Long 95 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 13,Tây Ninh 75,Binh Thuận 30 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 30,Sóc Trăng 06,Cần Thơ 38 Miss
28-12-2021 Bạc Liêu 10,Bến Tre 39,Vũng Tàu 39 Win Bạc Liêu
27-12-2021 Cà Mau 58,Hồ Chí Minh 96,Đồng Tháp 87 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 59,Đà Lạt 17,Tiền Giang 31 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 49,Bình Phước 13,Hậu Giang 99,Long An 76 Miss
24-12-2021 Bình Dương 32,Trà Vinh 57,Vĩnh Long 14 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 31,Tây Ninh 12,Binh Thuận 29 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 42,Sóc Trăng 00,Cần Thơ 38 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 34,Bến Tre 69,Vũng Tàu 94 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 08,Hồ Chí Minh 93,Đồng Tháp 91 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 31,Đà Lạt 39,Tiền Giang 04 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-12-2021 Hồ Chí Minh 21,Bình Phước 53,Hậu Giang 77,Long An 31 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-12-2021 Bình Dương 29,Trà Vinh 33,Vĩnh Long 45 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long