THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
21-04-2021 Đồng Nai 27,Sóc Trăng 73,Cần Thơ 60 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-04-2021 Bạc Liêu 12,Bến Tre 03,Vũng Tàu 07 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-04-2021 Cà Mau 27,Hồ Chí Minh 89,Đồng Tháp 68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 80,Đà Lạt 36,Tiền Giang 02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 72,Bình Phước 34,Hậu Giang 74,Long An 48 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-04-2021 Bình Dương 13,Trà Vinh 51,Vĩnh Long 58 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 29,Tây Ninh 07,Binh Thuận 74 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 76,Sóc Trăng 76,Cần Thơ 17 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-04-2021 Bạc Liêu 55,Bến Tre 90,Vũng Tàu 68 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 71,Hồ Chí Minh 67,Đồng Tháp 44 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 57,Đà Lạt 64,Tiền Giang 47 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-04-2021 Hồ Chí Minh 11,Bình Phước 96,Hậu Giang 77,Long An 83 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-04-2021 Bình Dương 90,Trà Vinh 16,Vĩnh Long 79 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 82,Tây Ninh 15,Binh Thuận 94 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 40,Sóc Trăng 36,Cần Thơ 72 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-04-2021 Bạc Liêu 16,Bến Tre 65,Vũng Tàu 16 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 67,Hồ Chí Minh 16,Đồng Tháp 65 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 88,Đà Lạt 21,Tiền Giang 26 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-04-2021 Hồ Chí Minh 85,Bình Phước 62,Hậu Giang 53,Long An 83 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-04-2021 Bình Dương 27,Trà Vinh 72,Vĩnh Long 28 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-04-2021 An Giang 86,Tây Ninh 99,Binh Thuận 56 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-03-2021 Đồng Nai 70,Sóc Trăng 41,Cần Thơ 47 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-03-2021 Bạc Liêu 26,Bến Tre 59,Vũng Tàu 04 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-03-2021 Cà Mau 39,Hồ Chí Minh 50,Đồng Tháp 28 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-03-2021 Kiên Giang 51,Đà Lạt 48,Tiền Giang 77 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-03-2021 Hồ Chí Minh 61,Bình Phước 33,Hậu Giang 68,Long An 70 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-03-2021 Bình Dương 40,Trà Vinh 86,Vĩnh Long 70 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-03-2021 An Giang 93,Tây Ninh 63,Binh Thuận 09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-03-2021 Đồng Nai 73,Sóc Trăng 29,Cần Thơ 39 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-03-2021 Bạc Liêu 53,Bến Tre 30,Vũng Tàu 78 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-03-2021 Cà Mau 36,Hồ Chí Minh 96,Đồng Tháp 34 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-03-2021 Kiên Giang 17,Đà Lạt 16,Tiền Giang 91 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-03-2021 Hồ Chí Minh 72,Bình Phước 54,Hậu Giang 40,Long An 99 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-03-2021 Bình Dương 47,Trà Vinh 13,Vĩnh Long 11 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-03-2021 An Giang 65,Tây Ninh 29,Binh Thuận 73 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-03-2021 Đồng Nai 80,Sóc Trăng 24,Cần Thơ 16 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-03-2021 Bạc Liêu 60,Bến Tre 42,Vũng Tàu 43 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-03-2021 Cà Mau 00,Hồ Chí Minh 63,Đồng Tháp 79 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-03-2021 Kiên Giang 79,Đà Lạt 44,Tiền Giang 15 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-03-2021 Hồ Chí Minh 65,Bình Phước 47,Hậu Giang 18,Long An 48 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An