NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
01-12-2020 Đắc Lắc 176,Quảng Nam 142 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-11-2020 Phú Yên 862,Thừa Thiên Huế 257 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-11-2020 Khánh Hòa 702,Kon Tum 172 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-11-2020 Đà Nẵng 520,Đắc Nông 522,Quảng Ngãi 086 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-11-2020 Gia Lai 241,Ninh Thuận 750 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-11-2020 Bình Định 289,Quảng Bình 853,Quảng Trị 249 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-11-2020 Đà Nẵng 766,Khánh Hòa 108 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-11-2020 Đắc Lắc 509,Quảng Nam 320 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-11-2020 Phú Yên 767,Thừa Thiên Huế 630 Miss
22-11-2020 Khánh Hòa 733,Kon Tum 247 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-11-2020 Đà Nẵng 094,Đắc Nông 295,Quảng Ngãi 420 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-11-2020 Gia Lai 325,Ninh Thuận 441 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-11-2020 Bình Định 305,Quảng Bình 388,Quảng Trị 765 Win Bình Định
18-11-2020 Đà Nẵng 315,Khánh Hòa 350 Miss
17-11-2020 Đắc Lắc 971,Quảng Nam 350 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-11-2020 Phú Yên 215,Thừa Thiên Huế 324 Miss
15-11-2020 Khánh Hòa 183,Kon Tum 846 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-11-2020 Đà Nẵng 234,Đắc Nông 568,Quảng Ngãi 591 Win Đà Nẵng
13-11-2020 Gia Lai 921,Ninh Thuận 545 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-11-2020 Bình Định 296,Quảng Bình 013,Quảng Trị 540 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-11-2020 Đà Nẵng 502,Khánh Hòa 711 Miss
10-11-2020 Đắc Lắc 597,Quảng Nam 162 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-11-2020 Phú Yên 060,Thừa Thiên Huế 801 Miss
08-11-2020 Khánh Hòa 099,Kon Tum 322 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-11-2020 Đà Nẵng 671,Đắc Nông 183,Quảng Ngãi 221 Miss
06-11-2020 Gia Lai 448,Ninh Thuận 230 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-11-2020 Bình Định 859,Quảng Bình 057,Quảng Trị 667 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-11-2020 Đà Nẵng 286,Khánh Hòa 690 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-11-2020 Đắc Lắc 346,Quảng Nam 750 Miss
02-11-2020 Phú Yên 244,Thừa Thiên Huế 270 Win Phú Yên
01-11-2020 Khánh Hòa 894,Kon Tum 691 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-10-2020 Đà Nẵng 980,Đắc Nông 570,Quảng Ngãi 191 Miss
30-10-2020 Gia Lai 682,Ninh Thuận 299 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-10-2020 Bình Định 236,Quảng Bình 997,Quảng Trị 625 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-10-2020 Đà Nẵng 892,Khánh Hòa 723 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-10-2020 Đắc Lắc 310,Quảng Nam 214 Miss
26-10-2020 Phú Yên 108,Thừa Thiên Huế 123 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-10-2020 Khánh Hòa 615,Kon Tum 333 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-10-2020 Đà Nẵng 978,Đắc Nông 232,Quảng Ngãi 299 Miss
23-10-2020 Gia Lai 750,Ninh Thuận 642 Win Gia Lai
22-10-2020 Bình Định 348,Quảng Bình 156,Quảng Trị 142 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-10-2020 Đà Nẵng 061,Khánh Hòa 831 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-10-2020 Đắc Lắc 262,Quảng Nam 439 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-10-2020 Phú Yên 409,Thừa Thiên Huế 283 Miss
18-10-2020 Khánh Hòa 960,Kon Tum 872 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-10-2020 Đà Nẵng 234,Đắc Nông 251,Quảng Ngãi 954 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-10-2020 Gia Lai 704,Ninh Thuận 452 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-10-2020 Bình Định 261,Quảng Bình 601,Quảng Trị 708 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-10-2020 Đà Nẵng 984,Khánh Hòa 511 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-10-2020 Đắc Lắc 405,Quảng Nam 645 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-10-2020 Phú Yên 093,Thừa Thiên Huế 904 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-10-2020 Khánh Hòa 657,Kon Tum 532 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-10-2020 Đà Nẵng 989,Đắc Nông 926,Quảng Ngãi 910 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-10-2020 Gia Lai 681,Ninh Thuận 330 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-10-2020 Bình Định 903,Quảng Bình 316,Quảng Trị 306 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-10-2020 Đà Nẵng 067,Khánh Hòa 967 Miss
06-10-2020 Đắc Lắc 221,Quảng Nam 777 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-10-2020 Phú Yên 096,Thừa Thiên Huế 236 Win Phú Yên
04-10-2020 Khánh Hòa 964,Kon Tum 311 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-10-2020 Đà Nẵng 779,Đắc Nông 164,Quảng Ngãi 674 Miss