NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-05-2021 Phú Yên 547,Thừa Thiên Huế 732 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 332,Kon Tum 332 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 716,Đắc Nông 257,Quảng Ngãi 506 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 826,Ninh Thuận 182 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-05-2021 Bình Định 962,Quảng Bình 114,Quảng Trị 571 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 478,Khánh Hòa 639 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 102,Quảng Nam 212 Miss
03-05-2021 Phú Yên 656,Thừa Thiên Huế 912 Win Phú Yên
02-05-2021 Khánh Hòa 984,Kon Tum 793 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 499,Đắc Nông 461,Quảng Ngãi 645 Miss
30-04-2021 Gia Lai 405,Ninh Thuận 804 Miss
29-04-2021 Bình Định 229,Quảng Bình 003,Quảng Trị 101 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-04-2021 Đà Nẵng 022,Khánh Hòa 843 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 519,Quảng Nam 317 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-04-2021 Phú Yên 413,Thừa Thiên Huế 325 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-04-2021 Khánh Hòa 568,Kon Tum 499 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-04-2021 Đà Nẵng 865,Đắc Nông 235,Quảng Ngãi 463 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-04-2021 Gia Lai 394,Ninh Thuận 218 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-04-2021 Bình Định 859,Quảng Bình 288,Quảng Trị 890 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-04-2021 Đà Nẵng 801,Khánh Hòa 424 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-04-2021 Đắc Lắc 292,Quảng Nam 772 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-04-2021 Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 767 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-04-2021 Khánh Hòa 576,Kon Tum 030 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 145,Đắc Nông 508,Quảng Ngãi 363 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-04-2021 Gia Lai 961,Ninh Thuận 096 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 250,Quảng Bình 118,Quảng Trị 737 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 086,Khánh Hòa 778 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 450,Quảng Nam 796 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 088,Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-04-2021 Khánh Hòa 613,Kon Tum 912 Miss
10-04-2021 Đà Nẵng 401,Đắc Nông 971,Quảng Ngãi 405 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-04-2021 Gia Lai 338,Ninh Thuận 570 Win Gia Lai
08-04-2021 Bình Định 468,Quảng Bình 147,Quảng Trị 697 Miss
07-04-2021 Đà Nẵng 962,Khánh Hòa 571 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-04-2021 Đắc Lắc 385,Quảng Nam 989 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-04-2021 Phú Yên 248,Thừa Thiên Huế 091 Miss
04-04-2021 Khánh Hòa 517,Kon Tum 886 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 532,Đắc Nông 826,Quảng Ngãi 039 Win Đà Nẵng
02-04-2021 Gia Lai 616,Ninh Thuận 352 Miss
01-04-2021 Bình Định 935,Quảng Bình 107,Quảng Trị 349 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-03-2021 Đà Nẵng 598,Khánh Hòa 383 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-03-2021 Đắc Lắc 918,Quảng Nam 351 Miss
29-03-2021 Phú Yên 225,Thừa Thiên Huế 180 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-03-2021 Khánh Hòa 949,Kon Tum 877 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-03-2021 Đà Nẵng 363,Đắc Nông 158,Quảng Ngãi 589 Miss
26-03-2021 Gia Lai 247,Ninh Thuận 321 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-03-2021 Bình Định 262,Quảng Bình 432,Quảng Trị 390 Win Bình Định
24-03-2021 Đà Nẵng 127,Khánh Hòa 424 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-03-2021 Đắc Lắc 684,Quảng Nam 703 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-03-2021 Phú Yên 188,Thừa Thiên Huế 325 Miss
21-03-2021 Khánh Hòa 122,Kon Tum 619 Win Khánh Hòa
20-03-2021 Đà Nẵng 544,Đắc Nông 711,Quảng Ngãi 966 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-03-2021 Gia Lai 268,Ninh Thuận 304 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-03-2021 Bình Định 431,Quảng Bình 313,Quảng Trị 315 Miss
17-03-2021 Đà Nẵng 980,Khánh Hòa 055 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-03-2021 Đắc Lắc 360,Quảng Nam 247 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-03-2021 Phú Yên 324,Thừa Thiên Huế 151 Miss
14-03-2021 Khánh Hòa 290,Kon Tum 984 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-03-2021 Đà Nẵng 439,Đắc Nông 828,Quảng Ngãi 370 Miss
12-03-2021 Gia Lai 023,Ninh Thuận 180 Win Gia Lai,Ninh Thuận