NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
09-12-2022 Gia Lai 668,Ninh Thuận 424 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-12-2022 Bình Định 193,Quảng Bình 309,Quảng Trị 251 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-12-2022 Đà Nẵng 928,Khánh Hòa 694 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-12-2022 Đắc Lắc 594,Quảng Nam 134 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-12-2022 Phú Yên 802,Thừa Thiên Huế 743 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-12-2022 Khánh Hòa 245,Kon Tum 044 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-12-2022 Đà Nẵng 165,Đắc Nông 273,Quảng Ngãi 749 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-12-2022 Gia Lai 365,Ninh Thuận 680 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-12-2022 Bình Định 239,Quảng Bình 114,Quảng Trị 809 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-11-2022 Đà Nẵng 048,Khánh Hòa 909 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-11-2022 Đắc Lắc 799,Quảng Nam 205 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-11-2022 Phú Yên 666,Thừa Thiên Huế 684 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-11-2022 Khánh Hòa 878,Kon Tum 392 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-11-2022 Đà Nẵng 150,Đắc Nông 869,Quảng Ngãi 756 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-11-2022 Gia Lai 250,Ninh Thuận 005 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-11-2022 Bình Định 134,Quảng Bình 634,Quảng Trị 887 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-11-2022 Đà Nẵng 055,Khánh Hòa 520 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-11-2022 Đắc Lắc 040,Quảng Nam 009 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-11-2022 Phú Yên 288,Thừa Thiên Huế 136 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-11-2022 Khánh Hòa 077,Kon Tum 486 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-11-2022 Đà Nẵng 927,Đắc Nông 066,Quảng Ngãi 188 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-11-2022 Gia Lai 213,Ninh Thuận 196 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-11-2022 Bình Định 388,Quảng Bình 460,Quảng Trị 171 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-11-2022 Đà Nẵng 958,Khánh Hòa 818 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-11-2022 Đắc Lắc 141,Quảng Nam 884 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-11-2022 Phú Yên 358,Thừa Thiên Huế 817 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-11-2022 Khánh Hòa 304,Kon Tum 481 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-11-2022 Đà Nẵng 716,Đắc Nông 401,Quảng Ngãi 952 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-11-2022 Gia Lai 250,Ninh Thuận 228 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-11-2022 Bình Định 134,Quảng Bình 198,Quảng Trị 762 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-11-2022 Đà Nẵng 708,Khánh Hòa 919 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-11-2022 Đắc Lắc 654,Quảng Nam 799 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-11-2022 Phú Yên 195,Thừa Thiên Huế 135 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-11-2022 Khánh Hòa 047,Kon Tum 264 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-11-2022 Đà Nẵng 184,Đắc Nông 739,Quảng Ngãi 799 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-11-2022 Gia Lai 461,Ninh Thuận 710 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-11-2022 Bình Định 958,Quảng Bình 413,Quảng Trị 572 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-11-2022 Đà Nẵng 146,Khánh Hòa 824 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-11-2022 Đắc Lắc 259,Quảng Nam 306 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-10-2022 Phú Yên 749,Thừa Thiên Huế 808 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-10-2022 Khánh Hòa 225,Kon Tum 978 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-10-2022 Đà Nẵng 254,Đắc Nông 689,Quảng Ngãi 911 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-10-2022 Gia Lai 915,Ninh Thuận 160 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-10-2022 Bình Định 652,Quảng Bình 627,Quảng Trị 083 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-10-2022 Đà Nẵng 051,Khánh Hòa 868 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-10-2022 Đắc Lắc 560,Quảng Nam 159 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-10-2022 Phú Yên 726,Thừa Thiên Huế 287 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-10-2022 Khánh Hòa 286,Kon Tum 387 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-10-2022 Đà Nẵng 276,Đắc Nông 711,Quảng Ngãi 888 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-10-2022 Gia Lai 067,Ninh Thuận 411 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-10-2022 Bình Định 549,Quảng Bình 615,Quảng Trị 383 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-10-2022 Đà Nẵng 570,Khánh Hòa 231 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-10-2022 Đắc Lắc 173,Quảng Nam 276 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-10-2022 Phú Yên 046,Thừa Thiên Huế 589 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-10-2022 Khánh Hòa 350,Kon Tum 744 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-10-2022 Đà Nẵng 529,Đắc Nông 897,Quảng Ngãi 425 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-10-2022 Gia Lai 877,Ninh Thuận 170 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-10-2022 Bình Định 260,Quảng Bình 400,Quảng Trị 484 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-10-2022 Đà Nẵng 963,Khánh Hòa 067 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-10-2022 Đắc Lắc 091,Quảng Nam 325 Win Đắc Lắc,Quảng Nam