NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-11-2021 Bạc Liêu 017,Bến Tre 618,Vũng Tàu 955 Miss
29-11-2021 Cà Mau 824,Hồ Chí Minh 597,Đồng Tháp 353 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-11-2021 Kiên Giang 985,Đà Lạt 523,Tiền Giang 404 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-11-2021 Hồ Chí Minh 755,Bình Phước 112,Hậu Giang 830,Long An 415 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-11-2021 Bình Dương 193,Trà Vinh 102,Vĩnh Long 227 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-11-2021 An Giang 436,Tây Ninh 313,Binh Thuận 060 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-11-2021 Đồng Nai 654,Sóc Trăng 382,Cần Thơ 140 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-11-2021 Bạc Liêu 700,Bến Tre 838,Vũng Tàu 616 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-11-2021 Cà Mau 555,Hồ Chí Minh 907,Đồng Tháp 620 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-11-2021 Kiên Giang 482,Đà Lạt 205,Tiền Giang 997 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-11-2021 Hồ Chí Minh 921,Bình Phước 113,Hậu Giang 400,Long An 159 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-11-2021 Bình Dương 474,Trà Vinh 931,Vĩnh Long 753 Nghỉ dịch covid Bình Dương
18-11-2021 An Giang 138,Tây Ninh 360,Binh Thuận 506 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-11-2021 Đồng Nai 676,Sóc Trăng 027,Cần Thơ 505 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-11-2021 Bạc Liêu 732,Bến Tre 867,Vũng Tàu 482 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-11-2021 Cà Mau 184,Hồ Chí Minh 305,Đồng Tháp 129 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-11-2021 Kiên Giang 718,Đà Lạt 035,Tiền Giang 436 Miss
13-11-2021 Hồ Chí Minh 204,Bình Phước 197,Hậu Giang 002,Long An 040 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-11-2021 Bình Dương 727,Trà Vinh 725,Vĩnh Long 287 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-11-2021 An Giang 610,Tây Ninh 260,Binh Thuận 942 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-11-2021 Đồng Nai 906,Sóc Trăng 826,Cần Thơ 413 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-11-2021 Bạc Liêu 907,Bến Tre 275,Vũng Tàu 562 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-11-2021 Cà Mau 453,Hồ Chí Minh 007,Đồng Tháp 402 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-11-2021 Kiên Giang 177,Đà Lạt 354,Tiền Giang 497 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-11-2021 Hồ Chí Minh 233,Bình Phước 164,Hậu Giang 600,Long An 849 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-11-2021 Bình Dương 543,Trà Vinh 000,Vĩnh Long 749 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-11-2021 An Giang 879,Tây Ninh 503,Binh Thuận 017 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-11-2021 Đồng Nai 606,Sóc Trăng 266,Cần Thơ 839 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-11-2021 Bạc Liêu 259,Bến Tre 910,Vũng Tàu 003 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-11-2021 Cà Mau 050,Hồ Chí Minh 094,Đồng Tháp 424 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-10-2021 Kiên Giang 433,Đà Lạt 626,Tiền Giang 296 Miss
30-10-2021 Hồ Chí Minh 718,Bình Phước 730,Hậu Giang 856,Long An 819 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-10-2021 Bình Dương 317,Trà Vinh 717,Vĩnh Long 431 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-10-2021 An Giang 504,Tây Ninh 800,Binh Thuận 497 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-10-2021 Đồng Nai 640,Sóc Trăng 269,Cần Thơ 535 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-10-2021 Bạc Liêu 885,Bến Tre 804,Vũng Tàu 670 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-10-2021 Cà Mau 466,Hồ Chí Minh 944,Đồng Tháp 681 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-10-2021 Kiên Giang 031,Đà Lạt 221,Tiền Giang 772 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-10-2021 Hồ Chí Minh 631,Bình Phước 266,Hậu Giang 712,Long An 064 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-10-2021 Bình Dương 825,Trà Vinh 059,Vĩnh Long 861 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long