Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-05-2021 Cà Mau 61-71-94,Hồ Chí Minh 53-46-71,Đồng Tháp 04-11-14 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 53-22-75,Đà Lạt 09-26-27,Tiền Giang 20-72-64 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 78-73-51,Bình Phước 40-65-30,Hậu Giang 22-35-16,Long An 75-23-77 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-05-2021 Bình Dương 74-92-24,Trà Vinh 37-14-23,Vĩnh Long 52-08-18 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-05-2021 An Giang 63-16-32,Tây Ninh 92-66-87,Binh Thuận 51-92-87 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-05-2021 Đồng Nai 67-38-78,Sóc Trăng 26-33-47,Cần Thơ 63-54-51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-05-2021 Bạc Liêu 49-10-46,Bến Tre 96-70-94,Vũng Tàu 76-37-31 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-05-2021 Cà Mau 80-21-33,Hồ Chí Minh 28-66-03,Đồng Tháp 32-28-43 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-05-2021 Kiên Giang 74-58-99,Đà Lạt 59-75-27,Tiền Giang 68-99-85 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 45-91-96,Bình Phước 99-36-72,Hậu Giang 44-13-96,Long An 49-04-35 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-04-2021 Bình Dương 51-10-05,Trà Vinh 73-09-66,Vĩnh Long 55-54-26 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-04-2021 An Giang 94-96-67,Tây Ninh 77-67-08,Binh Thuận 51-52-87 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-04-2021 Đồng Nai 90-66-59,Sóc Trăng 56-30-94,Cần Thơ 30-70-83 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-04-2021 Bạc Liêu 97-71-49,Bến Tre 41-11-01,Vũng Tàu 98-56-97 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-04-2021 Cà Mau 31-76-63,Hồ Chí Minh 70-33-97,Đồng Tháp 09-49-36 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-04-2021 Kiên Giang 80-50-20,Đà Lạt 71-82-33,Tiền Giang 09-57-49 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-04-2021 Hồ Chí Minh 11-97-80,Bình Phước 06-13-61,Hậu Giang 47-65-39,Long An 56-04-08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-04-2021 Bình Dương 00-68-03,Trà Vinh 72-15-83,Vĩnh Long 88-32-16 Win Trà Vinh,Vĩnh Long
22-04-2021 An Giang 47-58-28,Tây Ninh 16-03-52,Binh Thuận 87-33-72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-04-2021 Đồng Nai 59-32-14,Sóc Trăng 46-69-12,Cần Thơ 39-69-42 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-04-2021 Bạc Liêu 46-61-31,Bến Tre 88-65-38,Vũng Tàu 51-46-54 Win Bến Tre
19-04-2021 Cà Mau 33-65-58,Hồ Chí Minh 10-94-27,Đồng Tháp 02-28-68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 25-91-57,Đà Lạt 83-76-48,Tiền Giang 63-48-23 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 89-36-72,Bình Phước 09-13-32,Hậu Giang 33-08-95,Long An 48-23-15 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-04-2021 Bình Dương 82-57-47,Trà Vinh 25-05-61,Vĩnh Long 79-83-82 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 75-59-29,Tây Ninh 75-34-64,Binh Thuận 50-44-15 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 11-21-76,Sóc Trăng 00-68-93,Cần Thơ 20-54-19 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-04-2021 Bạc Liêu 06-16-67,Bến Tre 97-50-04,Vũng Tàu 92-21-19 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 08-34-07,Hồ Chí Minh 99-83-48,Đồng Tháp 47-55-44 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 86-21-45,Đà Lạt 69-45-58,Tiền Giang 37-47-49 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-04-2021 Hồ Chí Minh 84-46-45,Bình Phước 10-79-27,Hậu Giang 30-15-67,Long An 15-64-92 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-04-2021 Bình Dương 90-21-13,Trà Vinh 75-27-16,Vĩnh Long 66-83-43 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 39-04-81,Tây Ninh 89-53-54,Binh Thuận 14-75-22 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 26-29-02,Sóc Trăng 70-65-04,Cần Thơ 35-18-17 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-04-2021 Bạc Liêu 16-19-24,Bến Tre 33-60-36,Vũng Tàu 69-66-79 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 03-67-47,Hồ Chí Minh 21-16-54,Đồng Tháp 04-21-46 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 51-13-39,Đà Lạt 29-13-30,Tiền Giang 81-31-67 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-04-2021 Kiên Giang 19-62-61,Đà Lạt 96-11-33,Tiền Giang 65-91-69 Miss
02-04-2021 Bình Dương 70-51-44,Trà Vinh 38-18-89,Vĩnh Long 94-58-38 Win Trà Vinh,Vĩnh Long
01-04-2021 An Giang 71-67-52,Tây Ninh 76-69-99,Binh Thuận 85-05-92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận