Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-05-2020 Hồ Chí Minh 66-75-71,Bình Phước 74-92-68,Hậu Giang 15-45-36,Long An 41-42-54 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-05-2020 Bình Dương 15-01-86,Trà Vinh 17-16-40,Vĩnh Long 30-38-12 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-05-2020 An Giang 32-46-69,Tây Ninh 46-59-71,Binh Thuận 90-73-91 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-05-2020 Đồng Nai 63-76-17,Sóc Trăng 65-31-51,Cần Thơ 28-33-35 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-05-2020 Bạc Liêu 60-72-22,Bến Tre 07-25-49,Vũng Tàu 33-60-13 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-05-2020 Cà Mau 21-36-69,Hồ Chí Minh 05-96-20,Đồng Tháp 03-93-09 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-05-2020 Kiên Giang 76-21-67,Đà Lạt 19-61-02,Tiền Giang 97-93-72 Miss
23-05-2020 Hồ Chí Minh 75-54-85,Bình Phước 14-06-22,Hậu Giang 44-37-84,Long An 85-84-50 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-05-2020 Bình Dương 18-15-92,Trà Vinh 42-25-17,Vĩnh Long 27-77-29 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-05-2020 An Giang 24-74-68,Tây Ninh 36-83-69,Binh Thuận 00-63-73 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-05-2020 Đồng Nai 69-78-97,Sóc Trăng 49-35-54,Cần Thơ 85-72-52 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-05-2020 Bạc Liêu 45-36-10,Bến Tre 36-33-78,Vũng Tàu 95-34-56 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-05-2020 Cà Mau 96-90-04,Hồ Chí Minh 32-30-84,Đồng Tháp 85-58-00 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-05-2020 Kiên Giang 02-76-90,Đà Lạt 12-94-51,Tiền Giang 09-18-82 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-05-2020 Hồ Chí Minh 52-79-23,Bình Phước 10-29-00,Hậu Giang 59-19-92,Long An 89-25-55 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-05-2020 Bình Dương 25-80-17,Trà Vinh 59-33-23,Vĩnh Long 91-80-55 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-05-2020 An Giang 98-70-69,Tây Ninh 76-62-70,Binh Thuận 76-42-65 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-05-2020 Đồng Nai 97-81-09,Sóc Trăng 45-53-94,Cần Thơ 25-52-88 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-05-2020 Bạc Liêu 52-51-15,Bến Tre 79-55-11,Vũng Tàu 26-63-23 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-05-2020 Cà Mau 39-65-34,Hồ Chí Minh 44-09-15,Đồng Tháp 76-51-64 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-05-2020 Kiên Giang 74-40-59,Đà Lạt 59-44-00,Tiền Giang 90-11-97 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-05-2020 Hồ Chí Minh 24-09-67,Bình Phước 78-70-38,Hậu Giang 41-81-14,Long An 44-99-72 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-05-2020 Bình Dương 18-61-52,Trà Vinh 93-07-58,Vĩnh Long 07-96-22 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-05-2020 An Giang 92-68-87,Tây Ninh 82-95-28,Binh Thuận 40-28-75 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-05-2020 Đồng Nai 58-83-93,Sóc Trăng 39-81-56,Cần Thơ 71-85-04 Miss
05-05-2020 Bạc Liêu 51-80-16,Bến Tre 71-59-29,Vũng Tàu 84-40-17 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-05-2020 Cà Mau 60-13-87,Hồ Chí Minh 69-58-14,Đồng Tháp 77-40-60 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-05-2020 Kiên Giang 29-97-30,Đà Lạt 57-86-73,Tiền Giang 94-91-11 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-05-2020 Hồ Chí Minh 05-04-77,Bình Phước 80-33-90,Hậu Giang 24-09-98,Long An 98-09-79 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-05-2020 Bình Dương 18-39-48,Trà Vinh 00-02-37,Vĩnh Long 77-62-02 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-04-2020 An Giang 86-38-51,Tây Ninh 72-70-36,Binh Thuận 81-32-18 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-04-2020 Đồng Nai 39-42-60,Sóc Trăng 65-60-56,Cần Thơ 89-75-50 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-03-2020 Bạc Liêu 94-13-95,Bến Tre 17-80-82,Vũng Tàu 79-03-74 Win Bạc Liêu
30-03-2020 Cà Mau 28-61-98,Hồ Chí Minh 87-12-01,Đồng Tháp 78-09-74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-03-2020 Kiên Giang 67-34-33,Đà Lạt 74-26-07,Tiền Giang 97-58-60 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-03-2020 Hồ Chí Minh 99-86-72,Bình Phước 20-58-29,Hậu Giang 44-83-85,Long An 70-39-63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-03-2020 Bình Dương 43-73-66,Trà Vinh 61-42-05,Vĩnh Long 42-89-47 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-03-2020 An Giang 82-54-80,Tây Ninh 23-50-41,Binh Thuận 20-35-95 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-03-2020 Đồng Nai 85-79-56,Sóc Trăng 20-58-91,Cần Thơ 63-61-21 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-03-2020 Bạc Liêu 06-54-00,Bến Tre 31-40-60,Vũng Tàu 74-15-55 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu