CẦU LỘC PHÁT TÀI - NẠP THẺ ĐỂ LẤY SỐ NGAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-09-2022 Đắc Lắc 71-22,Quảng Nam 18-95 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-09-2022 Phú Yên 06-10,Thừa Thiên Huế 64-94 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-09-2022 Khánh Hòa 53-01,Kon Tum 37-85 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-09-2022 Đà Nẵng 89-31,Đắc Nông 63-34,Quảng Ngãi 69-95 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-09-2022 Gia Lai 34-64,Ninh Thuận 14-92 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-09-2022 Bình Định 12-31,Quảng Bình 01-08,Quảng Trị 39-48 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-09-2022 Đà Nẵng 96-11,Khánh Hòa 45-08 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-09-2022 Đắc Lắc 03-81,Quảng Nam 37-62 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-09-2022 Phú Yên 05-73,Thừa Thiên Huế 78-66 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-09-2022 Khánh Hòa 43-08,Kon Tum 86-21 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-09-2022 Đà Nẵng 13-21,Đắc Nông 10-09,Quảng Ngãi 04-64 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-09-2022 Gia Lai 51-92,Ninh Thuận 92-66 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-09-2022 Bình Định 20-19,Quảng Bình 09-21,Quảng Trị 27-83 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-09-2022 Đà Nẵng 65-71,Khánh Hòa 69-40 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-09-2022 Đắc Lắc 67-03,Quảng Nam 39-64 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-09-2022 Phú Yên 51-80,Thừa Thiên Huế 72-22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-09-2022 Khánh Hòa 30-62,Kon Tum 23-11 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-09-2022 Đà Nẵng 54-46,Đắc Nông 28-74,Quảng Ngãi 93-69 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-09-2022 Gia Lai 96-89,Ninh Thuận 40-14 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-09-2022 Bình Định 31-87,Quảng Bình 12-47,Quảng Trị 03-36 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-09-2022 Đà Nẵng 33-62,Khánh Hòa 66-09 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-09-2022 Đắc Lắc 07-90,Quảng Nam 06-83 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-09-2022 Phú Yên 21-59,Thừa Thiên Huế 80-58 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-09-2022 Khánh Hòa 14-76,Kon Tum 50-86 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-09-2022 Đà Nẵng 88-95,Đắc Nông 06-57,Quảng Ngãi 79-57 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-09-2022 Gia Lai 71-41,Ninh Thuận 34-14 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-09-2022 Bình Định 38-53,Quảng Bình 28-81,Quảng Trị 87-46 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-08-2022 Đà Nẵng 72-03,Khánh Hòa 87-00 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-08-2022 Đắc Lắc 86-77,Quảng Nam 01-96 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-08-2022 Phú Yên 61-95,Thừa Thiên Huế 40-31 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-08-2022 Khánh Hòa 03-48,Kon Tum 49-33 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-08-2022 Đà Nẵng 07-65,Đắc Nông 50-04,Quảng Ngãi 09-22 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-08-2022 Gia Lai 37-55,Ninh Thuận 32-10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-08-2022 Bình Định 31-66,Quảng Bình 82-18,Quảng Trị 40-55 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-08-2022 Đà Nẵng 78-68,Khánh Hòa 34-77 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-08-2022 Đắc Lắc 58-86,Quảng Nam 14-20 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-08-2022 Phú Yên 58-54,Thừa Thiên Huế 70-55 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-08-2022 Khánh Hòa 90-10,Kon Tum 92-93 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-08-2022 Đà Nẵng 55-61,Đắc Nông 94-11,Quảng Ngãi 35-10 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-08-2022 Gia Lai 77-76,Ninh Thuận 06-12 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-08-2022 Bình Định 29-56,Quảng Bình 33-32,Quảng Trị 90-36 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-08-2022 Đà Nẵng 30-31,Khánh Hòa 18-05 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-08-2022 Đắc Lắc 99-43,Quảng Nam 38-11 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-08-2022 Phú Yên 85-20,Thừa Thiên Huế 01-18 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-08-2022 Khánh Hòa 77-46,Kon Tum 77-75 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-08-2022 Đà Nẵng 36-56,Đắc Nông 15-63,Quảng Ngãi 04-79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-08-2022 Gia Lai 38-95,Ninh Thuận 95-83 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-08-2022 Bình Định 42-85,Quảng Bình 54-98,Quảng Trị 45-95 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-08-2022 Đà Nẵng 01-94,Khánh Hòa 50-20 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-08-2022 Đắc Lắc 20-30,Quảng Nam 16-27 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-08-2022 Phú Yên 44-98,Thừa Thiên Huế 37-78 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-08-2022 Khánh Hòa 90-70,Kon Tum 11-86 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-08-2022 Đà Nẵng 15-42,Đắc Nông 58-88,Quảng Ngãi 71-93 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-08-2022 Gia Lai 94-97,Ninh Thuận 12-10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-08-2022 Bình Định 29-54,Quảng Bình 21-35,Quảng Trị 90-69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2022 Đà Nẵng 64-85,Khánh Hòa 36-20 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-08-2022 Đắc Lắc 86-10,Quảng Nam 48-70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-08-2022 Phú Yên 35-62,Thừa Thiên Huế 49-39 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-07-2022 Khánh Hòa 29-79,Kon Tum 85-18 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-07-2022 Đà Nẵng 23-75,Đắc Nông 52-06,Quảng Ngãi 19-42 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi