CẦU VIP CHẮC ĂN HÔM NAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUÁ
Hôm nay
...
25-01-2022 Bạc Liêu 54-50,Bến Tre 62-56,Vũng Tàu 16-66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 56-10,Hồ Chí Minh 90-80,Đồng Tháp 70-63 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 94-86,Đà Lạt 27-18,Tiền Giang 13-83 Miss
22-01-2022 Hồ Chí Minh 01-30,Bình Phước 68-69,Hậu Giang 53-28,Long An 42-21 Win Hồ Chí Minh
21-01-2022 Bình Dương 08-01,Trà Vinh 40-68,Vĩnh Long 04-16 Win Bình Dương,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 68-34,Tây Ninh 52-30,Binh Thuận 17-59 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 46-43,Sóc Trăng 21-37,Cần Thơ 51-75 Miss
18-01-2022 Bạc Liêu 23-26,Bến Tre 34-73,Vũng Tàu 45-29 Win Bạc Liêu
17-01-2022 Cà Mau 87-31,Hồ Chí Minh 36-44,Đồng Tháp 28-59 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 11-77,Đà Lạt 41-19,Tiền Giang 41-58 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 31-72,Bình Phước 84-92,Hậu Giang 48-10,Long An 42-99 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-01-2022 Bình Dương 31-08,Trà Vinh 37-12,Vĩnh Long 12-41 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-01-2022 An Giang 86-21,Tây Ninh 71-31,Binh Thuận 40-49 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-01-2022 Đồng Nai 06-23,Sóc Trăng 19-69,Cần Thơ 18-70 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-01-2022 Bạc Liêu 07-47,Bến Tre 19-96,Vũng Tàu 33-14 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-01-2022 Cà Mau 19-26,Hồ Chí Minh 32-75,Đồng Tháp 27-96 Miss
09-01-2022 Kiên Giang 70-06,Đà Lạt 26-02,Tiền Giang 64-19 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 78-83,Bình Phước 67-29,Hậu Giang 53-08,Long An 20-35 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-01-2022 Bình Dương 28-99,Trà Vinh 86-63,Vĩnh Long 80-48 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-01-2022 An Giang 19-65,Tây Ninh 53-52,Binh Thuận 03-22 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 14-17,Sóc Trăng 47-66,Cần Thơ 44-14 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-01-2022 Bạc Liêu 62-74,Bến Tre 09-98,Vũng Tàu 48-02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 72-26,Hồ Chí Minh 06-08,Đồng Tháp 67-82 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 64-20,Đà Lạt 92-56,Tiền Giang 49-07 Miss
01-01-2022 Hồ Chí Minh 29-12,Bình Phước 91-83,Hậu Giang 80-94,Long An 20-59 Win Hồ Chí Minh
31-12-2021 Bình Dương 30-59,Trà Vinh 77-85,Vĩnh Long 32-00 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 98-53,Tây Ninh 90-17,Binh Thuận 44-73 Miss
29-12-2021 Đồng Nai 20-58,Sóc Trăng 96-39,Cần Thơ 19-38 Win Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 44-38,Bến Tre 66-04,Vũng Tàu 64-95 Win Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 74-42,Hồ Chí Minh 63-51,Đồng Tháp 59-30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 01-55,Đà Lạt 77-79,Tiền Giang 79-81 Win Kiên Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 46-20,Bình Phước 45-97,Hậu Giang 25-47,Long An 64-78 Win Bình Phước
24-12-2021 Bình Dương 34-17,Trà Vinh 10-24,Vĩnh Long 59-54 Miss
23-12-2021 An Giang 83-69,Tây Ninh 63-66,Binh Thuận 21-40 Miss
22-12-2021 Đồng Nai 42-57,Sóc Trăng 19-76,Cần Thơ 86-79 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 84-76,Bến Tre 15-31,Vũng Tàu 98-16 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 72-95,Hồ Chí Minh 16-74,Đồng Tháp 91-77 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 67-19,Đà Lạt 90-46,Tiền Giang 56-89 Miss
18-12-2021 Hồ Chí Minh 21-49,Bình Phước 53-98,Hậu Giang 19-77,Long An 50-00 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-12-2021 Bình Dương 45-64,Trà Vinh 75-78,Vĩnh Long 14-33 Win Bình Dương