NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Bạch thủ lô MN

Ngày Bạch thủ lô miền nam Kết quả
Hôm nay
...
21-04-2021 Đồng Nai 19,Sóc Trăng 26,Cần Thơ 40 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-04-2021 Bạc Liêu 71,Bến Tre 90,Vũng Tàu 21 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-04-2021 Cà Mau 20,Hồ Chí Minh 71,Đồng Tháp 37 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 91,Đà Lạt 92,Tiền Giang 02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 36,Bình Phước 32,Hậu Giang 14,Long An 70 Miss
16-04-2021 Bình Dương 02,Trà Vinh 98,Vĩnh Long 34 Win Bình Dương
15-04-2021 An Giang 86,Tây Ninh 48,Binh Thuận 90 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 74,Sóc Trăng 25,Cần Thơ 43 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 88,Bến Tre 40,Vũng Tàu 87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 63,Hồ Chí Minh 41,Đồng Tháp 27 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 57,Đà Lạt 08,Tiền Giang 62 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 11,Bình Phước 16,Hậu Giang 38,Long An 25 Win Hồ Chí Minh
09-04-2021 Bình Dương 23,Trà Vinh 52,Vĩnh Long 59 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 81,Tây Ninh 78,Binh Thuận 94 Miss
07-04-2021 Đồng Nai 43,Sóc Trăng 04,Cần Thơ 45 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-04-2021 Bạc Liêu 77,Bến Tre 56,Vũng Tàu 79 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 46,Hồ Chí Minh 41,Đồng Tháp 74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 64,Đà Lạt 72,Tiền Giang 90 Miss
03-04-2021 Hồ Chí Minh 81,Bình Phước 20,Hậu Giang 69,Long An 34 Win Hồ Chí Minh
02-04-2021 Bình Dương 64,Trà Vinh 93,Vĩnh Long 72 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-04-2021 An Giang 63,Tây Ninh 69,Binh Thuận 48 Miss
31-03-2021 Đồng Nai 94,Sóc Trăng 15,Cần Thơ 27 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-03-2021 Bạc Liêu 66,Bến Tre 29,Vũng Tàu 62 Miss
29-03-2021 Cà Mau 17,Hồ Chí Minh 64,Đồng Tháp 94 Win Cà Mau
28-03-2021 Kiên Giang 31,Đà Lạt 80,Tiền Giang 32 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-03-2021 Hồ Chí Minh 19,Bình Phước 19,Hậu Giang 74,Long An 59 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-03-2021 Bình Dương 61,Trà Vinh 10,Vĩnh Long 48 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-03-2021 An Giang 68,Tây Ninh 90,Binh Thuận 29 Miss
24-03-2021 Đồng Nai 64,Sóc Trăng 88,Cần Thơ 97 Win Đồng Nai
23-03-2021 Bạc Liêu 84,Bến Tre 69,Vũng Tàu 80 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-03-2021 Cà Mau 36,Hồ Chí Minh 88,Đồng Tháp 07 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-03-2021 Kiên Giang 16,Đà Lạt 48,Tiền Giang 12 Miss
20-03-2021 Hồ Chí Minh 72,Bình Phước 87,Hậu Giang 68,Long An 84 Win Hồ Chí Minh
19-03-2021 Bình Dương 11,Trà Vinh 55,Vĩnh Long 59 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-03-2021 An Giang 55,Tây Ninh 38,Binh Thuận 44 Miss
17-03-2021 Đồng Nai 51,Sóc Trăng 22,Cần Thơ 79 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-03-2021 Bạc Liêu 71,Bến Tre 20,Vũng Tàu 00 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-03-2021 Cà Mau 78,Hồ Chí Minh 78,Đồng Tháp 82 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-03-2021 Kiên Giang 75,Đà Lạt 75,Tiền Giang 78 Miss
13-03-2021 Hồ Chí Minh 06,Bình Phước 05,Hậu Giang 73,Long An 06 Win Hồ Chí Minh