NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-06-2021 Bạc Liêu 87-96,Bến Tre 81-40,Vũng Tàu 32-76 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-06-2021 Cà Mau 36-01,Hồ Chí Minh 85-93,Đồng Tháp 77-95 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-06-2021 Kiên Giang 46-45,Đà Lạt 00-93,Tiền Giang 59-55 Miss
12-06-2021 Hồ Chí Minh 13-72,Bình Phước 98-71,Hậu Giang 60-08,Long An 15-53 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-06-2021 Bình Dương 64-71,Trà Vinh 67-77,Vĩnh Long 34-78 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-06-2021 An Giang 93-02,Tây Ninh 17-40,Binh Thuận 02-44 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-06-2021 Đồng Nai 99-83,Sóc Trăng 26-57,Cần Thơ 96-53 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-06-2021 Bạc Liêu 56-36,Bến Tre 59-37,Vũng Tàu 45-83 Miss
07-06-2021 Cà Mau 24-84,Hồ Chí Minh 39-57,Đồng Tháp 71-07 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-06-2021 Kiên Giang 74-40,Đà Lạt 81-83,Tiền Giang 30-06 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-06-2021 Hồ Chí Minh 78-68,Bình Phước 40-41,Hậu Giang 41-69,Long An 12-58 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-06-2021 Bình Dương 33-02,Trà Vinh 48-19,Vĩnh Long 31-71 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-06-2021 An Giang 80-66,Tây Ninh 76-07,Binh Thuận 03-38 Win Binh Thuận
02-06-2021 Đồng Nai 06-10,Sóc Trăng 37-70,Cần Thơ 79-73 Miss
01-06-2021 Bạc Liêu 41-81,Bến Tre 22-03,Vũng Tàu 99-87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-05-2021 Cà Mau 67-38,Hồ Chí Minh 20-43,Đồng Tháp 56-73 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-05-2021 Kiên Giang 74-27,Đà Lạt 91-03,Tiền Giang 74-96 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-05-2021 Hồ Chí Minh 02-24,Bình Phước 77-85,Hậu Giang 37-54,Long An 74-54 Miss
28-05-2021 Bình Dương 00-70,Trà Vinh 03-18,Vĩnh Long 27-99 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-05-2021 An Giang 30-31,Tây Ninh 65-98,Binh Thuận 73-41 Win An Giang,Binh Thuận
26-05-2021 Đồng Nai 38-94,Sóc Trăng 09-00,Cần Thơ 97-32 Win Cần Thơ
25-05-2021 Bạc Liêu 84-93,Bến Tre 82-50,Vũng Tàu 78-68 Miss
24-05-2021 Cà Mau 90-07,Hồ Chí Minh 90-01,Đồng Tháp 66-45 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-05-2021 Kiên Giang 86-52,Đà Lạt 81-18,Tiền Giang 74-45 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-05-2021 Hồ Chí Minh 43-35,Bình Phước 51-03,Hậu Giang 78-03,Long An 24-52 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-05-2021 Bình Dương 79-43,Trà Vinh 28-35,Vĩnh Long 86-40 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-05-2021 An Giang 30-46,Tây Ninh 98-00,Binh Thuận 83-78 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-05-2021 Đồng Nai 05-34,Sóc Trăng 02-15,Cần Thơ 91-78 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-05-2021 Bạc Liêu 78-31,Bến Tre 17-79,Vũng Tàu 73-23 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-05-2021 Cà Mau 34-16,Hồ Chí Minh 79-33,Đồng Tháp 21-33 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-05-2021 Kiên Giang 54-13,Đà Lạt 29-66,Tiền Giang 39-94 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 83-71,Bình Phước 36-41,Hậu Giang 32-69,Long An 05-20 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 61-28,Trà Vinh 80-24,Vĩnh Long 42-58 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 08-56,Binh Thuận 01-99 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 43-36,Sóc Trăng 90-91,Cần Thơ 66-92 Win Sóc Trăng
11-05-2021 Bạc Liêu 27-13,Bến Tre 14-11,Vũng Tàu 64-53 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-05-2021 Cà Mau 24-61,Hồ Chí Minh 29-53,Đồng Tháp 05-82 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 09-75,Đà Lạt 44-99,Tiền Giang 20-12 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 18-13,Bình Phước 30-08,Hậu Giang 50-37,Long An 04-74 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-05-2021 Bình Dương 07-74,Trà Vinh 68-14,Vĩnh Long 59-66 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long