NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
24-01-2021 Kiên Giang 58,Đà Lạt 46,Tiền Giang 48 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-01-2021 Hồ Chí Minh 19,Bình Phước 25,Hậu Giang 40,Long An 06 Miss
22-01-2021 Bình Dương 47,Trà Vinh 23,Vĩnh Long 54 Win Bình Dương,Trà Vinh
21-01-2021 An Giang 24,Tây Ninh 37,Binh Thuận 92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-01-2021 Đồng Nai 67,Sóc Trăng 44,Cần Thơ 64 Miss
19-01-2021 Bạc Liêu 60,Bến Tre 75,Vũng Tàu 67 Win Bạc Liêu
18-01-2021 Cà Mau 87,Hồ Chí Minh 64,Đồng Tháp 69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-01-2021 Kiên Giang 26,Đà Lạt 79,Tiền Giang 16 Miss
16-01-2021 Hồ Chí Minh 89,Bình Phước 07,Hậu Giang 19,Long An 41 Win Hồ Chí Minh
15-01-2021 Bình Dương 39,Trà Vinh 61,Vĩnh Long 69 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-01-2021 An Giang 04,Tây Ninh 75,Binh Thuận 21 Miss
13-01-2021 Đồng Nai 14,Sóc Trăng 38,Cần Thơ 39 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-01-2021 Bạc Liêu 51,Bến Tre 36,Vũng Tàu 57 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-01-2021 Cà Mau 23,Hồ Chí Minh 53,Đồng Tháp 39 Miss
10-01-2021 Kiên Giang 44,Đà Lạt 38,Tiền Giang 97 Win Kiên Giang
09-01-2021 Hồ Chí Minh 12,Bình Phước 57,Hậu Giang 99,Long An 13 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-01-2021 Bình Dương 28,Trà Vinh 54,Vĩnh Long 70 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-01-2021 An Giang 11,Tây Ninh 79,Binh Thuận 37 Miss
06-01-2021 Đồng Nai 01,Sóc Trăng 61,Cần Thơ 29 Win Đồng Nai
05-01-2021 Bạc Liêu 19,Bến Tre 02,Vũng Tàu 11 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-01-2021 Cà Mau 37,Hồ Chí Minh 61,Đồng Tháp 82 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-01-2021 Kiên Giang 76,Đà Lạt 95,Tiền Giang 97 Miss
02-01-2021 Hồ Chí Minh 88,Bình Phước 41,Hậu Giang 91,Long An 03 Win Hồ Chí Minh
01-01-2021 Bình Dương 07,Trà Vinh 00,Vĩnh Long 75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-12-2020 An Giang 22,Tây Ninh 25,Binh Thuận 73 Win An Giang,Tây Ninh
30-12-2020 Đồng Nai 57,Sóc Trăng 36,Cần Thơ 03 Miss
29-12-2020 Bạc Liêu 41,Bến Tre 81,Vũng Tàu 05 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-12-2020 Cà Mau 98,Hồ Chí Minh 96,Đồng Tháp 95 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-12-2020 Kiên Giang 74,Đà Lạt 65,Tiền Giang 57 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-12-2020 Hồ Chí Minh 54,Bình Phước 35,Hậu Giang 63,Long An 90 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-12-2020 Bình Dương 72,Trà Vinh 03,Vĩnh Long 82 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-12-2020 An Giang 61,Tây Ninh 21,Binh Thuận 39 Miss
23-12-2020 Đồng Nai 72,Sóc Trăng 18,Cần Thơ 73 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
22-12-2020 Bạc Liêu 16,Bến Tre 15,Vũng Tàu 53 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-12-2020 Cà Mau 37,Hồ Chí Minh 75,Đồng Tháp 11 Miss
20-12-2020 Kiên Giang 99,Đà Lạt 03,Tiền Giang 51 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-12-2020 Hồ Chí Minh 45,Bình Phước 32,Hậu Giang 59,Long An 66 Miss
18-12-2020 Bình Dương 42,Trà Vinh 58,Vĩnh Long 35 Win Bình Dương
17-12-2020 An Giang 08,Tây Ninh 48,Binh Thuận 87 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-12-2020 Đồng Nai 55,Sóc Trăng 22,Cần Thơ 91 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ