NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-10-2020 Bình Dương 41,Trà Vinh 12,Vĩnh Long 73 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-10-2020 An Giang 96,Tây Ninh 73,Binh Thuận 93 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-10-2020 Đồng Nai 89,Sóc Trăng 03,Cần Thơ 59 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 90,Bến Tre 30,Vũng Tàu 08 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-10-2020 Cà Mau 65,Hồ Chí Minh 77,Đồng Tháp 78 Miss
18-10-2020 Kiên Giang 69,Đà Lạt 02,Tiền Giang 79 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 62,Bình Phước 95,Hậu Giang 66,Long An 12 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-10-2020 Bình Dương 34,Trà Vinh 57,Vĩnh Long 14 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 24,Tây Ninh 88,Binh Thuận 33 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-10-2020 Đồng Nai 07,Sóc Trăng 46,Cần Thơ 62 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 50,Bến Tre 46,Vũng Tàu 07 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-10-2020 Cà Mau 61,Hồ Chí Minh 40,Đồng Tháp 64 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-10-2020 Kiên Giang 42,Đà Lạt 93,Tiền Giang 18 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 29,Bình Phước 26,Hậu Giang 49,Long An 38 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-10-2020 Bình Dương 59,Trà Vinh 65,Vĩnh Long 45 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-10-2020 An Giang 00,Tây Ninh 63,Binh Thuận 23 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-10-2020 Đồng Nai 58,Sóc Trăng 82,Cần Thơ 32 Miss
06-10-2020 Bạc Liêu 71,Bến Tre 97,Vũng Tàu 89 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 75,Hồ Chí Minh 34,Đồng Tháp 07 Win Cà Mau
04-10-2020 Kiên Giang 02,Đà Lạt 13,Tiền Giang 06 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-10-2020 Hồ Chí Minh 71,Bình Phước 12,Hậu Giang 05,Long An 67 Miss
02-10-2020 Bình Dương 48,Trà Vinh 89,Vĩnh Long 90 Win Bình Dương,Trà Vinh
01-10-2020 An Giang 02,Tây Ninh 96,Binh Thuận 58 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-09-2020 Đồng Nai 03,Sóc Trăng 19,Cần Thơ 11 Miss
29-09-2020 Bạc Liêu 55,Bến Tre 03,Vũng Tàu 99 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-09-2020 Cà Mau 40,Hồ Chí Minh 75,Đồng Tháp 43 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 69,Đà Lạt 13,Tiền Giang 51 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 88,Bình Phước 09,Hậu Giang 39,Long An 91 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-09-2020 Bình Dương 26,Trà Vinh 59,Vĩnh Long 91 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 69,Tây Ninh 81,Binh Thuận 84 Miss
23-09-2020 Đồng Nai 34,Sóc Trăng 32,Cần Thơ 01 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
22-09-2020 Bạc Liêu 33,Bến Tre 99,Vũng Tàu 89 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 22,Hồ Chí Minh 81,Đồng Tháp 42 Miss
20-09-2020 Kiên Giang 97,Đà Lạt 32,Tiền Giang 01 Win Kiên Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 06,Bình Phước 23,Hậu Giang 43,Long An 46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 09,Trà Vinh 02,Vĩnh Long 43 Win Bình Dương
17-09-2020 An Giang 20,Tây Ninh 36,Binh Thuận 89 Miss
16-09-2020 Đồng Nai 41,Sóc Trăng 53,Cần Thơ 60 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 45,Bến Tre 04,Vũng Tàu 48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 81,Hồ Chí Minh 89,Đồng Tháp 47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp