Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY BAO LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đồng Nai 10,Sóc Trăng 88,Cần Thơ 20 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 89,Bến Tre 29,Vũng Tàu 49 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-01-2020 Cà Mau 00,Hồ Chí Minh 88,Đồng Tháp 02 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-01-2020 Kiên Giang 36,Đà Lạt 76,Tiền Giang 83 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 63,Bình Phước 02,Hậu Giang 76,Long An 56 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 40,Trà Vinh 25,Vĩnh Long 98 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 42,Tây Ninh 70,Binh Thuận 66 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 19,Sóc Trăng 64,Cần Thơ 99 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 47,Bến Tre 81,Vũng Tàu 70 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Cà Mau 08,Hồ Chí Minh 53,Đồng Tháp 62 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 14,Đà Lạt 23,Tiền Giang 21 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-01-2020 Hồ Chí Minh 82,Bình Phước 52,Hậu Giang 70,Long An 40 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-01-2020 Bình Dương 58,Trà Vinh 57,Vĩnh Long 75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 40,Tây Ninh 01,Binh Thuận 91 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-01-2020 Đồng Nai 41,Sóc Trăng 71,Cần Thơ 86 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-01-2020 Bạc Liêu 11,Bến Tre 29,Vũng Tàu 66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 49,Hồ Chí Minh 62,Đồng Tháp 53 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-01-2020 Kiên Giang 83,Đà Lạt 12,Tiền Giang 32 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-01-2020 Hồ Chí Minh 26,Bình Phước 67,Hậu Giang 42,Long An 26 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-01-2020 Bình Dương 82,Trà Vinh 02,Vĩnh Long 52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-01-2020 An Giang 66,Tây Ninh 66,Binh Thuận 02 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-01-2020 Đồng Nai 80,Sóc Trăng 05,Cần Thơ 13 Miss
07-01-2020 Bạc Liêu 96,Bến Tre 08,Vũng Tàu 10 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-01-2020 Cà Mau 76,Hồ Chí Minh 23,Đồng Tháp 84 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-01-2020 Kiên Giang 45,Đà Lạt 80,Tiền Giang 02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-01-2020 Hồ Chí Minh 41,Bình Phước 94,Hậu Giang 34,Long An 63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-01-2020 Bình Dương 44,Trà Vinh 37,Vĩnh Long 42 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-01-2020 An Giang 09,Tây Ninh 46,Binh Thuận 99 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-01-2020 Đồng Nai 05,Sóc Trăng 70,Cần Thơ 17 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-12-2019 Bạc Liêu 63,Bến Tre 21,Vũng Tàu 32 Miss
30-12-2019 Cà Mau 90,Hồ Chí Minh 14,Đồng Tháp 42 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-12-2019 Kiên Giang 65,Đà Lạt 98,Tiền Giang 35 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-12-2019 Hồ Chí Minh 76,Bình Phước 69,Hậu Giang 88,Long An 37 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-12-2019 Bình Dương 52,Trà Vinh 92,Vĩnh Long 88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-12-2019 An Giang 93,Tây Ninh 93,Binh Thuận 53 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-12-2019 Đồng Nai 90,Sóc Trăng 65,Cần Thơ 56 Miss
24-12-2019 Bạc Liêu 71,Bến Tre 93,Vũng Tàu 42 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-12-2019 Cà Mau 16,Hồ Chí Minh 74,Đồng Tháp 19 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-12-2019 Kiên Giang 63,Đà Lạt 11,Tiền Giang 63 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-12-2019 Hồ Chí Minh 23,Bình Phước 80,Hậu Giang 81,Long An 15 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An