XỈU CHỦ 2 SỐ MIỀN NAM: 600.000 VNĐ

ĐÃ CÓ CẦU ĐẸP BIGWIN HÔM NAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 2 SỐ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-05-2022 An Giang 827-835,Tây Ninh 150-259,Binh Thuận 370-902 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 866-750,Sóc Trăng 556-208,Cần Thơ 263-900 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 777-451,Bến Tre 125-176,Vũng Tàu 247-101 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 468-922,Hồ Chí Minh 345-495,Đồng Tháp 704-308 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 104-405,Đà Lạt 168-770,Tiền Giang 255-702 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 098-840,Bình Phước 566-768,Hậu Giang 550-784,Long An 506-827 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 297-438,Trà Vinh 785-487,Vĩnh Long 502-232 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 760-709,Tây Ninh 156-195,Binh Thuận 181-069 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 782-860,Sóc Trăng 365-054,Cần Thơ 224-303 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 046-666,Bến Tre 307-133,Vũng Tàu 467-942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 300-554,Hồ Chí Minh 447-002,Đồng Tháp 468-054 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 741-080,Đà Lạt 945-531,Tiền Giang 551-326 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 361-912,Bình Phước 353-330,Hậu Giang 753-549,Long An 904-348 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 426-851,Trà Vinh 861-969,Vĩnh Long 767-087 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 204-451,Tây Ninh 693-063,Binh Thuận 900-753 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 634-427,Sóc Trăng 760-171,Cần Thơ 658-196 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 306-425,Bến Tre 080-143,Vũng Tàu 139-647 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 737-884,Hồ Chí Minh 835-289,Đồng Tháp 017-852 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 379-943,Đà Lạt 434-464,Tiền Giang 650-371 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 344-938,Bình Phước 324-262,Hậu Giang 646-743,Long An 579-742 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 499-526,Trà Vinh 186-488,Vĩnh Long 232-707 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 164-085,Tây Ninh 820-115,Binh Thuận 518-995 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 643-323,Sóc Trăng 151-946,Cần Thơ 654-373 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 593-991,Bến Tre 556-132,Vũng Tàu 597-329 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 813-393,Hồ Chí Minh 330-875,Đồng Tháp 053-098 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 024-798,Đà Lạt 783-890,Tiền Giang 878-025 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 317-005,Bình Phước 358-602,Hậu Giang 086-883,Long An 244-549 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 941-491,Trà Vinh 096-968,Vĩnh Long 006-625 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 901-088,Tây Ninh 620-186,Binh Thuận 860-241 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 569-529,Sóc Trăng 591-957,Cần Thơ 362-864 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 128-542,Bến Tre 254-164,Vũng Tàu 113-918 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 837-996,Hồ Chí Minh 785-912,Đồng Tháp 936-096 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 468-196,Đà Lạt 279-362,Tiền Giang 509-834 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 606-438,Bình Phước 149-394,Hậu Giang 353-470,Long An 806-522 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 838-651,Trà Vinh 406-714,Vĩnh Long 227-146 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 846-307,Tây Ninh 642-481,Binh Thuận 840-485 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 299-961,Sóc Trăng 711-003,Cần Thơ 330-992 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 126-346,Bến Tre 265-992,Vũng Tàu 701-621 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 319-074,Hồ Chí Minh 252-724,Đồng Tháp 142-616 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-04-2022 Kiên Giang 909-175,Đà Lạt 760-106,Tiền Giang 581-904 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang