NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-09-2022 Bạc Liêu 375,Bến Tre 409,Vũng Tàu 449 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-09-2022 Cà Mau 413,Hồ Chí Minh 479,Đồng Tháp 420 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-09-2022 Kiên Giang 571,Đà Lạt 123,Tiền Giang 927 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-09-2022 Hồ Chí Minh 958,Bình Phước 873,Hậu Giang 138,Long An 067 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-09-2022 Bình Dương 249,Trà Vinh 737,Vĩnh Long 332 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-09-2022 An Giang 495,Tây Ninh 972,Binh Thuận 175 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-09-2022 Đồng Nai 470,Sóc Trăng 354,Cần Thơ 143 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-09-2022 Bạc Liêu 829,Bến Tre 199,Vũng Tàu 091 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-09-2022 Cà Mau 883,Hồ Chí Minh 622,Đồng Tháp 842 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-09-2022 Kiên Giang 295,Đà Lạt 647,Tiền Giang 063 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-09-2022 Hồ Chí Minh 935,Bình Phước 119,Hậu Giang 941,Long An 685 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-09-2022 Bình Dương 906,Trà Vinh 100,Vĩnh Long 208 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-09-2022 An Giang 931,Tây Ninh 491,Binh Thuận 937 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-09-2022 Đồng Nai 322,Sóc Trăng 928,Cần Thơ 145 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-09-2022 Bạc Liêu 233,Bến Tre 182,Vũng Tàu 960 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-09-2022 Cà Mau 071,Hồ Chí Minh 089,Đồng Tháp 813 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-09-2022 Kiên Giang 540,Đà Lạt 361,Tiền Giang 740 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-09-2022 Hồ Chí Minh 021,Bình Phước 931,Hậu Giang 194,Long An 061 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-09-2022 Bình Dương 873,Trà Vinh 497,Vĩnh Long 960 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-09-2022 An Giang 327,Tây Ninh 121,Binh Thuận 521 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-09-2022 Đồng Nai 550,Sóc Trăng 180,Cần Thơ 135 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-09-2022 Bạc Liêu 830,Bến Tre 226,Vũng Tàu 761 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-09-2022 Cà Mau 364,Hồ Chí Minh 758,Đồng Tháp 176 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-09-2022 Kiên Giang 860,Đà Lạt 754,Tiền Giang 901 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-09-2022 Hồ Chí Minh 614,Bình Phước 724,Hậu Giang 907,Long An 715 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-09-2022 Bình Dương 259,Trà Vinh 187,Vĩnh Long 800 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-09-2022 An Giang 616,Tây Ninh 801,Binh Thuận 885 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-08-2022 Đồng Nai 908,Sóc Trăng 441,Cần Thơ 428 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-08-2022 Bạc Liêu 415,Bến Tre 113,Vũng Tàu 118 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-08-2022 Cà Mau 908,Hồ Chí Minh 944,Đồng Tháp 713 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-08-2022 Kiên Giang 607,Đà Lạt 658,Tiền Giang 977 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-08-2022 Hồ Chí Minh 470,Bình Phước 585,Hậu Giang 417,Long An 068 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-08-2022 Bình Dương 474,Trà Vinh 892,Vĩnh Long 766 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-08-2022 An Giang 398,Tây Ninh 225,Binh Thuận 299 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-08-2022 Đồng Nai 375,Sóc Trăng 672,Cần Thơ 801 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-08-2022 Bạc Liêu 120,Bến Tre 386,Vũng Tàu 924 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-08-2022 Cà Mau 952,Hồ Chí Minh 043,Đồng Tháp 727 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-08-2022 Kiên Giang 592,Đà Lạt 189,Tiền Giang 207 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-08-2022 Hồ Chí Minh 980,Bình Phước 657,Hậu Giang 451,Long An 752 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-08-2022 Bình Dương 569,Trà Vinh 810,Vĩnh Long 211 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long