NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

Ngày SONG THỦ LÔ MIỀN NAM Kết quả
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 96-09,Sóc Trăng 31-04,Cần Thơ 86-27 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 97-27,Bến Tre 89-45,Vũng Tàu 87-06 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 08-75,Hồ Chí Minh 95-07,Đồng Tháp 81-94 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 55-23,Đà Lạt 59-63,Tiền Giang 96-07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 78-14,Bình Phước 86-09,Hậu Giang 24-43,Long An 88-82 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 96-68,Trà Vinh 87-28,Vĩnh Long 59-50 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 61-62,Tây Ninh 80-19,Binh Thuận 54-32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 17-24,Sóc Trăng 54-46,Cần Thơ 63-96 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 83-36,Bến Tre 73-32,Vũng Tàu 06-82 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 84-22,Hồ Chí Minh 89-44,Đồng Tháp 66-61 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 43-75,Đà Lạt 53-61,Tiền Giang 45-68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 49-33,Bình Phước 12-69,Hậu Giang 94-35,Long An 09-87 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 62-65,Trà Vinh 92-46,Vĩnh Long 24-48 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 22-48,Tây Ninh 61-11,Binh Thuận 47-32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 75-49,Sóc Trăng 27-61,Cần Thơ 61-26 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 91-08,Bến Tre 51-63,Vũng Tàu 45-67 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 81-36,Hồ Chí Minh 43-92,Đồng Tháp 50-47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 37-73,Đà Lạt 52-06,Tiền Giang 87-43 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 21-51,Bình Phước 14-80,Hậu Giang 58-94,Long An 91-10 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 59-88,Trà Vinh 58-02,Vĩnh Long 53-25 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 30-60,Tây Ninh 14-39,Binh Thuận 05-97 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 66-68,Sóc Trăng 67-88,Cần Thơ 88-11 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 64-54,Bến Tre 20-63,Vũng Tàu 27-53 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 68-03,Hồ Chí Minh 99-72,Đồng Tháp 55-97 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 19-60,Đà Lạt 15-76,Tiền Giang 08-99 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 80-11,Bình Phước 17-28,Hậu Giang 36-30,Long An 90-25 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 67-29,Trà Vinh 78-22,Vĩnh Long 13-77 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 79-31,Tây Ninh 31-35,Binh Thuận 14-07 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 58-88,Sóc Trăng 76-97,Cần Thơ 79-49 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 14-64,Bến Tre 76-77,Vũng Tàu 85-25 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 62-70,Hồ Chí Minh 32-04,Đồng Tháp 27-47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 49-01,Đà Lạt 67-27,Tiền Giang 88-38 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 39-24,Bình Phước 84-27,Hậu Giang 36-17,Long An 85-32 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 75-93,Trà Vinh 20-62,Vĩnh Long 38-09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 05-96,Tây Ninh 43-21,Binh Thuận 87-49 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 65-26,Sóc Trăng 57-31,Cần Thơ 46-62 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 47-53,Bến Tre 46-30,Vũng Tàu 13-97 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 58-52,Hồ Chí Minh 29-73,Đồng Tháp 95-66 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 70-08,Đà Lạt 20-55,Tiền Giang 28-43 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 68-06,Bình Phước 13-15,Hậu Giang 61-79,Long An 37-71 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An