NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-01-2022 Bạc Liêu 536,Bến Tre 431,Vũng Tàu 457 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 216,Hồ Chí Minh 046,Đồng Tháp 554 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 486,Đà Lạt 044,Tiền Giang 168 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 979,Bình Phước 025,Hậu Giang 053,Long An 822 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 609,Trà Vinh 538,Vĩnh Long 264 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 134,Tây Ninh 903,Binh Thuận 260 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 265,Sóc Trăng 210,Cần Thơ 248 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 003,Bến Tre 776,Vũng Tàu 029 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-01-2022 Cà Mau 231,Hồ Chí Minh 068,Đồng Tháp 879 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 730,Đà Lạt 930,Tiền Giang 541 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 392,Bình Phước 784,Hậu Giang 784,Long An 400 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-01-2022 Bình Dương 139,Trà Vinh 681,Vĩnh Long 331 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-01-2022 An Giang 675,Tây Ninh 371,Binh Thuận 794 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-01-2022 Đồng Nai 142,Sóc Trăng 062,Cần Thơ 079 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-01-2022 Bạc Liêu 807,Bến Tre 961,Vũng Tàu 766 Miss
10-01-2022 Cà Mau 090,Hồ Chí Minh 888,Đồng Tháp 894 Win Cà Mau
09-01-2022 Kiên Giang 125,Đà Lạt 471,Tiền Giang 089 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 085,Bình Phước 448,Hậu Giang 526,Long An 536 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-01-2022 Bình Dương 477,Trà Vinh 099,Vĩnh Long 572 Miss
06-01-2022 An Giang 610,Tây Ninh 725,Binh Thuận 047 Win An Giang
05-01-2022 Đồng Nai 049,Sóc Trăng 971,Cần Thơ 386 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-01-2022 Bạc Liêu 904,Bến Tre 051,Vũng Tàu 902 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 778,Hồ Chí Minh 954,Đồng Tháp 514 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 063,Đà Lạt 520,Tiền Giang 865 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 869,Bình Phước 772,Hậu Giang 536,Long An 796 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 289,Trà Vinh 614,Vĩnh Long 017 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 878,Tây Ninh 717,Binh Thuận 175 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 197,Sóc Trăng 473,Cần Thơ 127 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 945,Bến Tre 913,Vũng Tàu 067 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 030,Hồ Chí Minh 480,Đồng Tháp 247 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 462,Đà Lạt 956,Tiền Giang 732 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 189,Bình Phước 398,Hậu Giang 037,Long An 070 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 076,Trà Vinh 598,Vĩnh Long 221 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 060,Tây Ninh 238,Binh Thuận 919 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 918,Sóc Trăng 752,Cần Thơ 715 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 356,Bến Tre 531,Vũng Tàu 454 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 063,Hồ Chí Minh 392,Đồng Tháp 522 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 659,Đà Lạt 010,Tiền Giang 628 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-12-2021 Hồ Chí Minh 939,Bình Phước 735,Hậu Giang 276,Long An 068 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-12-2021 Bình Dương 769,Trà Vinh 924,Vĩnh Long 238 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long