NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-09-2022 Bạc Liêu 950,Bến Tre 164,Vũng Tàu 449 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-09-2022 Cà Mau 413,Hồ Chí Minh 007,Đồng Tháp 392 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-09-2022 Kiên Giang 571,Đà Lạt 123,Tiền Giang 179 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-09-2022 Hồ Chí Minh 135,Bình Phước 235,Hậu Giang 138,Long An 473 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-09-2022 Bình Dương 249,Trà Vinh 737,Vĩnh Long 332 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-09-2022 An Giang 495,Tây Ninh 972,Binh Thuận 949 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-09-2022 Đồng Nai 831,Sóc Trăng 168,Cần Thơ 143 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-09-2022 Bạc Liêu 829,Bến Tre 199,Vũng Tàu 091 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-09-2022 Cà Mau 284,Hồ Chí Minh 814,Đồng Tháp 727 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-09-2022 Kiên Giang 222,Đà Lạt 838,Tiền Giang 324 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-09-2022 Hồ Chí Minh 935,Bình Phước 607,Hậu Giang 941,Long An 685 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-09-2022 Bình Dương 826,Trà Vinh 100,Vĩnh Long 375 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-09-2022 An Giang 931,Tây Ninh 803,Binh Thuận 313 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-09-2022 Đồng Nai 322,Sóc Trăng 567,Cần Thơ 557 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-09-2022 Bạc Liêu 152,Bến Tre 182,Vũng Tàu 960 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-09-2022 Cà Mau 071,Hồ Chí Minh 089,Đồng Tháp 594 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-09-2022 Kiên Giang 967,Đà Lạt 361,Tiền Giang 740 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-09-2022 Hồ Chí Minh 267,Bình Phước 399,Hậu Giang 067,Long An 439 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-09-2022 Bình Dương 191,Trà Vinh 497,Vĩnh Long 487 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-09-2022 An Giang 327,Tây Ninh 121,Binh Thuận 521 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-09-2022 Đồng Nai 550,Sóc Trăng 180,Cần Thơ 135 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-09-2022 Bạc Liêu 860,Bến Tre 881,Vũng Tàu 720 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-09-2022 Cà Mau 364,Hồ Chí Minh 023,Đồng Tháp 125 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-09-2022 Kiên Giang 925,Đà Lạt 754,Tiền Giang 901 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-09-2022 Hồ Chí Minh 614,Bình Phước 724,Hậu Giang 024,Long An 529 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-09-2022 Bình Dương 238,Trà Vinh 657,Vĩnh Long 348 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-09-2022 An Giang 556,Tây Ninh 231,Binh Thuận 885 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-08-2022 Đồng Nai 908,Sóc Trăng 441,Cần Thơ 434 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-08-2022 Bạc Liêu 794,Bến Tre 113,Vũng Tàu 118 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-08-2022 Cà Mau 598,Hồ Chí Minh 944,Đồng Tháp 404 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-08-2022 Kiên Giang 607,Đà Lạt 793,Tiền Giang 439 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-08-2022 Hồ Chí Minh 485,Bình Phước 238,Hậu Giang 417,Long An 068 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-08-2022 Bình Dương 032,Trà Vinh 782,Vĩnh Long 766 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-08-2022 An Giang 398,Tây Ninh 225,Binh Thuận 382 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-08-2022 Đồng Nai 351,Sóc Trăng 672,Cần Thơ 801 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-08-2022 Bạc Liêu 845,Bến Tre 966,Vũng Tàu 004 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-08-2022 Cà Mau 256,Hồ Chí Minh 043,Đồng Tháp 212 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-08-2022 Kiên Giang 592,Đà Lạt 189,Tiền Giang 098 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-08-2022 Hồ Chí Minh 980,Bình Phước 988,Hậu Giang 451,Long An 145 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-08-2022 Bình Dương 569,Trà Vinh 347,Vĩnh Long 212 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long