NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
08-12-2022 An Giang 54-58-00,Tây Ninh 80-02-33,Binh Thuận 21-39-71 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-12-2022 Đồng Nai 05-50-36,Sóc Trăng 72-75-64,Cần Thơ 09-97-91 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-12-2022 Bạc Liêu 03-07-79,Bến Tre 28-88-62,Vũng Tàu 72-57-59 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-12-2022 Cà Mau 25-44-76,Hồ Chí Minh 43-31-67,Đồng Tháp 29-74-97 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-12-2022 Kiên Giang 20-04-07,Đà Lạt 85-30-70,Tiền Giang 19-73-63 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-12-2022 Hồ Chí Minh 42-99-15,Bình Phước 11-91-34,Hậu Giang 38-11-52,Long An 71-48-88 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-12-2022 Bình Dương 91-61-17,Trà Vinh 36-37-53,Vĩnh Long 79-59-84 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-12-2022 An Giang 79-47-01,Tây Ninh 36-54-67,Binh Thuận 66-15-24 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-11-2022 Đồng Nai 89-95-59,Sóc Trăng 66-99-67,Cần Thơ 86-92-44 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-11-2022 Bạc Liêu 89-83-24,Bến Tre 98-19-85,Vũng Tàu 92-13-30 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-11-2022 Cà Mau 03-54-17,Hồ Chí Minh 20-87-29,Đồng Tháp 85-83-94 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-11-2022 Kiên Giang 89-38-67,Đà Lạt 82-64-02,Tiền Giang 33-89-05 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-11-2022 Hồ Chí Minh 28-32-98,Bình Phước 81-68-00,Hậu Giang 26-51-38,Long An 04-58-43 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-11-2022 Bình Dương 35-22-87,Trà Vinh 01-35-91,Vĩnh Long 29-88-13 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-11-2022 An Giang 84-45-44,Tây Ninh 66-76-57,Binh Thuận 07-57-37 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-11-2022 Đồng Nai 04-48-97,Sóc Trăng 02-45-00,Cần Thơ 62-76-28 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-11-2022 Bạc Liêu 64-32-23,Bến Tre 57-21-61,Vũng Tàu 78-18-13 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-11-2022 Cà Mau 55-15-25,Hồ Chí Minh 94-55-15,Đồng Tháp 13-10-79 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-11-2022 Kiên Giang 68-69-73,Đà Lạt 40-76-88,Tiền Giang 46-43-48 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-11-2022 Hồ Chí Minh 15-38-97,Bình Phước 94-66-84,Hậu Giang 98-45-60,Long An 94-72-73 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-11-2022 Bình Dương 20-14-27,Trà Vinh 33-29-87,Vĩnh Long 85-84-69 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-11-2022 An Giang 56-58-39,Tây Ninh 43-30-49,Binh Thuận 10-51-76 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-11-2022 Đồng Nai 26-40-49,Sóc Trăng 94-03-78,Cần Thơ 87-38-36 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-11-2022 Bạc Liêu 37-43-62,Bến Tre 55-78-01,Vũng Tàu 59-50-69 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-11-2022 Cà Mau 10-07-39,Hồ Chí Minh 32-05-61,Đồng Tháp 56-16-52 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-11-2022 Kiên Giang 20-30-37,Đà Lạt 81-42-62,Tiền Giang 76-33-37 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-11-2022 Hồ Chí Minh 77-58-78,Bình Phước 17-62-41,Hậu Giang 06-89-00,Long An 72-56-26 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-11-2022 Bình Dương 20-65-33,Trà Vinh 28-17-97,Vĩnh Long 44-57-27 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-11-2022 An Giang 28-42-57,Tây Ninh 04-34-43,Binh Thuận 24-51-25 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-11-2022 Đồng Nai 05-94-54,Sóc Trăng 31-37-38,Cần Thơ 09-05-60 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-11-2022 Bạc Liêu 63-56-21,Bến Tre 01-75-44,Vũng Tàu 95-63-25 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-11-2022 Cà Mau 25-36-40,Hồ Chí Minh 47-80-08,Đồng Tháp 99-51-76 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-11-2022 Kiên Giang 12-99-00,Đà Lạt 28-15-26,Tiền Giang 63-98-67 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-11-2022 Hồ Chí Minh 70-37-23,Bình Phước 00-11-83,Hậu Giang 37-29-46,Long An 73-39-02 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-11-2022 Bình Dương 03-91-61,Trà Vinh 92-59-69,Vĩnh Long 36-32-89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-11-2022 An Giang 85-41-31,Tây Ninh 60-44-64,Binh Thuận 36-89-34 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-11-2022 Đồng Nai 43-48-65,Sóc Trăng 99-29-77,Cần Thơ 56-80-46 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-11-2022 Bạc Liêu 76-36-15,Bến Tre 95-16-39,Vũng Tàu 60-48-45 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-10-2022 Cà Mau 84-67-53,Hồ Chí Minh 82-37-57,Đồng Tháp 50-48-71 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-10-2022 Kiên Giang 94-16-15,Đà Lạt 26-22-89,Tiền Giang 26-85-03 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang