THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-09-2020 Kiên Giang 45-25,Đà Lạt 72-23,Tiền Giang 69-88 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 34-62,Bình Phước 47-58,Hậu Giang 87-14,Long An 51-46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 61-11,Trà Vinh 63-71,Vĩnh Long 09-16 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 18-66,Tây Ninh 55-04,Binh Thuận 36-63 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 06-65,Sóc Trăng 35-07,Cần Thơ 97-74 Miss
15-09-2020 Bạc Liêu 50-35,Bến Tre 46-67,Vũng Tàu 59-96 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 27-29,Hồ Chí Minh 97-05,Đồng Tháp 38-97 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 00-57,Đà Lạt 40-76,Tiền Giang 18-75 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 39-10,Bình Phước 26-19,Hậu Giang 51-81,Long An 58-21 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 83-92,Trà Vinh 35-84,Vĩnh Long 02-41 Win Bình Dương,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 85-07,Tây Ninh 05-45,Binh Thuận 32-68 Miss
09-09-2020 Đồng Nai 72-48,Sóc Trăng 88-03,Cần Thơ 86-87 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-09-2020 Bạc Liêu 45-83,Bến Tre 51-55,Vũng Tàu 25-08 Miss
07-09-2020 Bạc Liêu 45-83,Bến Tre 51-55,Vũng Tàu 25-08 Miss
07-09-2020 Cà Mau 95-81,Hồ Chí Minh 11-71,Đồng Tháp 26-28 Win Cà Mau
06-09-2020 Kiên Giang 63-15,Đà Lạt 59-68,Tiền Giang 97-17 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-09-2020 Hồ Chí Minh 80-08,Bình Phước 82-66,Hậu Giang 75-42,Long An 55-06 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 34-11,Trà Vinh 46-76,Vĩnh Long 39-60 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-09-2020 An Giang 41-48,Tây Ninh 08-65,Binh Thuận 26-22 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-09-2020 Đồng Nai 12-64,Sóc Trăng 15-59,Cần Thơ 19-88 Miss
01-09-2020 Bạc Liêu 46-45,Bến Tre 99-29,Vũng Tàu 76-40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 16-02,Hồ Chí Minh 01-90,Đồng Tháp 62-86 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 92-75,Đà Lạt 09-58,Tiền Giang 03-82 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 73-67,Bình Phước 23-57,Hậu Giang 38-44,Long An 14-46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 23-50,Trà Vinh 62-17,Vĩnh Long 57-54 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 76-36,Tây Ninh 81-73,Binh Thuận 73-94 Miss
26-08-2020 Đồng Nai 10-43,Sóc Trăng 15-63,Cần Thơ 33-48 Win Sóc Trăng,Cần Thơ
25-08-2020 Bạc Liêu 25-05,Bến Tre 32-97,Vũng Tàu 26-07 Miss
24-08-2020 Cà Mau 39-73,Hồ Chí Minh 56-28,Đồng Tháp 51-73 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-08-2020 Kiên Giang 33-56,Đà Lạt 60-05,Tiền Giang 72-66 Miss
22-08-2020 Hồ Chí Minh 04-03,Bình Phước 27-29,Hậu Giang 55-57,Long An 54-70 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 52-67,Trà Vinh 98-48,Vĩnh Long 72-48 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 53-88,Tây Ninh 38-19,Binh Thuận 04-10 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-08-2020 Đồng Nai 79-53,Sóc Trăng 81-71,Cần Thơ 14-75 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-08-2020 Bạc Liêu 44-53,Bến Tre 67-31,Vũng Tàu 89-13 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-08-2020 Cà Mau 79-10,Hồ Chí Minh 45-38,Đồng Tháp 32-96 Win Cà Mau,Đồng Tháp
16-08-2020 Kiên Giang 95-55,Đà Lạt 12-55,Tiền Giang 11-25 Miss
15-08-2020 Hồ Chí Minh 13-19,Bình Phước 18-52,Hậu Giang 54-30,Long An 91-17 Win Hồ Chí Minh
14-08-2020 Bình Dương 60-73,Trà Vinh 87-10,Vĩnh Long 91-35 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-08-2020 An Giang 94-16,Tây Ninh 10-08,Binh Thuận 83-54 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận