THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đồng Nai 26-44,Sóc Trăng 56-44,Cần Thơ 73-10 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 81-82,Bến Tre 14-61,Vũng Tàu 93-33 Win Bạc Liêu,Bến Tre
27-01-2020 Cà Mau 98-85,Hồ Chí Minh 41-15,Đồng Tháp 71-75 Win Cà Mau,Đồng Tháp
26-01-2020 Kiên Giang 84-08,Đà Lạt 24-87,Tiền Giang 16-41 Win Kiên Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 28-51,Bình Phước 59-02,Hậu Giang 61-66,Long An 03-54 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 51-74,Trà Vinh 33-89,Vĩnh Long 61-41 Win Trà Vinh
23-01-2020 An Giang 01-47,Tây Ninh 41-23,Binh Thuận 01-25 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 02-45,Sóc Trăng 69-35,Cần Thơ 91-68 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 51-58,Bến Tre 58-05,Vũng Tàu 54-09 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Cà Mau 82-22,Hồ Chí Minh 76-09,Đồng Tháp 98-62 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 49-85,Đà Lạt 17-10,Tiền Giang 78-15 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-01-2020 Hồ Chí Minh 55-58,Bình Phước 90-27,Hậu Giang 97-85,Long An 03-89 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-01-2020 Bình Dương 03-55,Trà Vinh 68-77,Vĩnh Long 81-89 Win Bình Dương
16-01-2020 An Giang 55-29,Tây Ninh 15-01,Binh Thuận 27-96 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-01-2020 Đồng Nai 18-97,Sóc Trăng 69-89,Cần Thơ 70-77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-01-2020 Bạc Liêu 97-99,Bến Tre 37-23,Vũng Tàu 74-54 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 28-62,Hồ Chí Minh 44-87,Đồng Tháp 83-45 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-01-2020 Kiên Giang 82-03,Đà Lạt 73-63,Tiền Giang 37-97 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-01-2020 Hồ Chí Minh 65-63,Bình Phước 68-96,Hậu Giang 41-70,Long An 79-45 Win Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-01-2020 Bình Dương 61-82,Trà Vinh 20-83,Vĩnh Long 02-55 Win Bình Dương
09-01-2020 An Giang 56-98,Tây Ninh 22-48,Binh Thuận 02-87 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-01-2020 Đồng Nai 19-33,Sóc Trăng 49-23,Cần Thơ 24-50 Miss
07-01-2020 Bạc Liêu 01-22,Bến Tre 48-00,Vũng Tàu 24-10 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-01-2020 Cà Mau 78-44,Hồ Chí Minh 94-63,Đồng Tháp 63-74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-01-2020 Kiên Giang 06-03,Đà Lạt 81-36,Tiền Giang 64-59 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-01-2020 Hồ Chí Minh 40-70,Bình Phước 21-13,Hậu Giang 29-84,Long An 10-23 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-01-2020 Bình Dương 75-91,Trà Vinh 62-41,Vĩnh Long 42-85 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-01-2020 An Giang 14-22,Tây Ninh 87-01,Binh Thuận 99-63 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-01-2020 Đồng Nai 95-42,Sóc Trăng 86-24,Cần Thơ 38-20 Miss
31-12-2019 Bạc Liêu 65-18,Bến Tre 91-11,Vũng Tàu 41-37 Win Bến Tre
30-12-2019 Cà Mau 65-35,Hồ Chí Minh 09-95,Đồng Tháp 64-63 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
29-12-2019 Kiên Giang 38-81,Đà Lạt 43-05,Tiền Giang 03-09 Win Đà Lạt
28-12-2019 Hồ Chí Minh 18-74,Bình Phước 00-90,Hậu Giang 20-45,Long An 95-47 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-12-2019 Bình Dương 03-84,Trà Vinh 46-95,Vĩnh Long 70-88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-12-2019 An Giang 71-06,Tây Ninh 70-97,Binh Thuận 14-38 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-12-2019 Đồng Nai 05-42,Sóc Trăng 21-32,Cần Thơ 12-30 Miss
24-12-2019 Bạc Liêu 84-32,Bến Tre 92-36,Vũng Tàu 17-22 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-12-2019 Cà Mau 16-57,Hồ Chí Minh 32-46,Đồng Tháp 34-59 Win Cà Mau
22-12-2019 Kiên Giang 16-74,Đà Lạt 28-23,Tiền Giang 56-26 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-12-2019 Hồ Chí Minh 28-45,Bình Phước 16-93,Hậu Giang 29-40,Long An 25-67 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An