NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY LÔ GIẢI 8 MIỀN NAM KẾT QUẢ
30-03-2020
29-03-2020 Kiên Giang 90,Đà Lạt 19,Tiền Giang 02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-03-2020 Hồ Chí Minh 55,Bình Phước 53,Hậu Giang 79,Long An 63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-03-2020 Bình Dương 60,Trà Vinh 05,Vĩnh Long 60 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-03-2020 An Giang 17,Tây Ninh 00,Binh Thuận 55 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-03-2020 Đồng Nai 20,Sóc Trăng 50,Cần Thơ 55 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-03-2020 Bạc Liêu 06,Bến Tre 13,Vũng Tàu 73 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-03-2020 Cà Mau 24,Hồ Chí Minh 34,Đồng Tháp 03 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-03-2020 Kiên Giang 93,Đà Lạt 17,Tiền Giang 99 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-03-2020 Hồ Chí Minh 16,Bình Phước 28,Hậu Giang 61,Long An 69 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-03-2020 Bình Dương 61,Trà Vinh 82,Vĩnh Long 16 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-03-2020 An Giang 06,Tây Ninh 67,Binh Thuận 54 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-03-2020 Đồng Nai 93,Sóc Trăng 67,Cần Thơ 65 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-03-2020 Bạc Liêu 08,Bến Tre 63,Vũng Tàu 32 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-03-2020 Cà Mau 81,Hồ Chí Minh 16,Đồng Tháp 85 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-03-2020 Kiên Giang 69,Đà Lạt 85,Tiền Giang 56 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-03-2020 Hồ Chí Minh 67,Bình Phước 67,Hậu Giang 90,Long An 55 Miss
13-03-2020 Bình Dương 37,Trà Vinh 88,Vĩnh Long 01 Miss
12-03-2020 An Giang 64,Tây Ninh 92,Binh Thuận 09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-03-2020 Đồng Nai 10,Sóc Trăng 44,Cần Thơ 49 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-03-2020 Bạc Liêu 41,Bến Tre 61,Vũng Tàu 17 Win Bạc Liêu,Bến Tre
09-03-2020 Cà Mau 13,Hồ Chí Minh 43,Đồng Tháp 08 Miss
08-03-2020 Kiên Giang 32,Đà Lạt 85,Tiền Giang 08 Win Đà Lạt,Tiền Giang
07-03-2020 Hồ Chí Minh 51,Bình Phước 07,Hậu Giang 30,Long An 15 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-03-2020 Bình Dương 83,Trà Vinh 49,Vĩnh Long 16 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-03-2020 An Giang 56,Tây Ninh 53,Binh Thuận 30 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-03-2020 Đồng Nai 36,Sóc Trăng 70,Cần Thơ 15 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-03-2020 Bạc Liêu 96,Bến Tre 88,Vũng Tàu 61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-03-2020 Cà Mau 33,Hồ Chí Minh 24,Đồng Tháp 35 Win Cà Mau
01-03-2020 Kiên Giang 72,Đà Lạt 33,Tiền Giang 46 Miss
29-02-2020 Hồ Chí Minh 19,Bình Phước 82,Hậu Giang 70,Long An 54 Win Long An
28-02-2020 Bình Dương 45,Trà Vinh 18,Vĩnh Long 63 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-02-2020 An Giang 66,Tây Ninh 13,Binh Thuận 32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 66,Sóc Trăng 32,Cần Thơ 81 Miss
25-02-2020 Bạc Liêu 59,Bến Tre 65,Vũng Tàu 90 Miss
24-02-2020 Cà Mau 87,Hồ Chí Minh 80,Đồng Tháp 39 Miss
23-02-2020 Kiên Giang 66,Đà Lạt 80,Tiền Giang 97 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-02-2020 Hồ Chí Minh 66,Bình Phước 75,Hậu Giang 01,Long An 20 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-02-2020 Bình Dương 91,Trà Vinh 74,Vĩnh Long 76 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-02-2020 An Giang 90,Tây Ninh 84,Binh Thuận 09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-02-2020 Đồng Nai 12,Sóc Trăng 92,Cần Thơ 71 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ