CHỐT CẦU ĐẸP CHÍNH XÁC 99%

NẠP THẺ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
30-03-2020
29-03-2020 Kiên Giang 634-956,Đà Lạt 895-922,Tiền Giang 813-097 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-03-2020 Hồ Chí Minh 358-177,Bình Phước 520-937,Hậu Giang 421-283,Long An 713-446 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-03-2020 Bình Dương 453-873,Trà Vinh 409-477,Vĩnh Long 914-015 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-03-2020 An Giang 726-234,Tây Ninh 114-506,Binh Thuận 867-244 Miss
25-03-2020 Đồng Nai 348-347,Sóc Trăng 915-347,Cần Thơ 630-219 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-03-2020 Bạc Liêu 587-354,Bến Tre 500-549,Vũng Tàu 071-169 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-03-2020 Cà Mau 263-791,Hồ Chí Minh 007-221,Đồng Tháp 293-294 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-03-2020 Kiên Giang 561-720,Đà Lạt 498-025,Tiền Giang 467-288 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-03-2020 Hồ Chí Minh 397-391,Bình Phước 467-037,Hậu Giang 859-650,Long An 320-482 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-03-2020 Bình Dương 023-197,Trà Vinh 554-658,Vĩnh Long 721-683 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-03-2020 An Giang 025-340,Tây Ninh 321-735,Binh Thuận 912-331 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-03-2020 Đồng Nai 928-226,Sóc Trăng 320-086,Cần Thơ 739-322 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-03-2020 Bạc Liêu 309-692,Bến Tre 571-585,Vũng Tàu 047-468 Miss
16-03-2020 Cà Mau 340-954,Hồ Chí Minh 605-611,Đồng Tháp 051-386 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-03-2020 Kiên Giang 309-361,Đà Lạt 002-026,Tiền Giang 656-666 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-03-2020 Hồ Chí Minh 515-869,Bình Phước 526-567,Hậu Giang 147-954,Long An 074-078 Miss
13-03-2020 Bình Dương 504-682,Trà Vinh 885-648,Vĩnh Long 651-391 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-03-2020 An Giang 885-904,Tây Ninh 253-754,Binh Thuận 011-427 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-03-2020 Đồng Nai 079-576,Sóc Trăng 142-617,Cần Thơ 569-550 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-03-2020 Bạc Liêu 103-406,Bến Tre 434-363,Vũng Tàu 616-654 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-03-2020 Cà Mau 002-812,Hồ Chí Minh 247-062,Đồng Tháp 282-646 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-03-2020 Kiên Giang 564-302,Đà Lạt 889-376,Tiền Giang 632-764 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-03-2020 Hồ Chí Minh 060-706,Bình Phước 737-641,Hậu Giang 929-630,Long An 074-224 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-03-2020 Bình Dương 886-696,Trà Vinh 726-268,Vĩnh Long 165-547 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-03-2020 An Giang 672-699,Tây Ninh 062-846,Binh Thuận 498-643 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-03-2020 Đồng Nai 395-931,Sóc Trăng 251-445,Cần Thơ 049-750 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-03-2020 Bạc Liêu 706-859,Bến Tre 287-706,Vũng Tàu 246-881 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-03-2020 Cà Mau 090-777,Hồ Chí Minh 329-587,Đồng Tháp 966-312 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-03-2020 Kiên Giang 251-077,Đà Lạt 590-421,Tiền Giang 839-621 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-02-2020 Hồ Chí Minh 184-325,Bình Phước 355-524,Hậu Giang 998-703,Long An 155-274 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-02-2020 Bình Dương 444-620,Trà Vinh 507-590,Vĩnh Long 114-979 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-02-2020 An Giang 123-434,Tây Ninh 418-106,Binh Thuận 449-035 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 557-542,Sóc Trăng 338-763,Cần Thơ 378-005 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-02-2020 Bạc Liêu 040-498,Bến Tre 102-044,Vũng Tàu 776-330 Miss
24-02-2020 Cà Mau 830-797,Hồ Chí Minh 266-092,Đồng Tháp 057-554 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-02-2020 Kiên Giang 174-407,Đà Lạt 711-572,Tiền Giang 926-934 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-02-2020 Hồ Chí Minh 246-601,Bình Phước 303-855,Hậu Giang 904-726,Long An 282-703 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-02-2020 Bình Dương 883-650,Trà Vinh 073-037,Vĩnh Long 238-773 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-02-2020 An Giang 507-365,Tây Ninh 658-999,Binh Thuận 653-088 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-02-2020 Đồng Nai 930-868,Sóc Trăng 405-655,Cần Thơ 136-223 Miss