NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
22-09-2020 Bạc Liêu 67-57,Bến Tre 37-73,Vũng Tàu 00-89 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 41-53,Hồ Chí Minh 66-51,Đồng Tháp 16-59 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 03-38,Đà Lạt 03-63,Tiền Giang 60-69 Miss
19-09-2020 Hồ Chí Minh 91-10,Bình Phước 58-78,Hậu Giang 54-88,Long An 63-44 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 98-18,Trà Vinh 58-74,Vĩnh Long 09-12 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 02-39,Tây Ninh 16-79,Binh Thuận 63-36 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 44-64,Sóc Trăng 85-57,Cần Thơ 30-12 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 81-64,Bến Tre 17-25,Vũng Tàu 57-75 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 26-27,Hồ Chí Minh 26-53,Đồng Tháp 22-47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 74-94,Đà Lạt 94-41,Tiền Giang 86-69 Miss
12-09-2020 Hồ Chí Minh 65-39,Bình Phước 26-25,Hậu Giang 18-83,Long An 20-70 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 11-59,Trà Vinh 70-88,Vĩnh Long 45-97 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 18-54,Tây Ninh 49-30,Binh Thuận 97-06 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 26-30,Sóc Trăng 53-29,Cần Thơ 87-31 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-09-2020 Bạc Liêu 02-76,Bến Tre 85-08,Vũng Tàu 86-95 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 80-32,Hồ Chí Minh 69-48,Đồng Tháp 93-16 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 25-59,Đà Lạt 62-68,Tiền Giang 06-55 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-09-2020 Hồ Chí Minh 80-98,Bình Phước 86-66,Hậu Giang 56-77,Long An 90-30 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 38-05,Trà Vinh 05-01,Vĩnh Long 59-93 Win Trà Vinh,Vĩnh Long
03-09-2020 An Giang 72-98,Tây Ninh 22-08,Binh Thuận 22-62 Miss
02-09-2020 Đồng Nai 02-53,Sóc Trăng 02-62,Cần Thơ 43-77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-09-2020 Bạc Liêu 59-24,Bến Tre 87-77,Vũng Tàu 56-44 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 45-89,Hồ Chí Minh 77-02,Đồng Tháp 61-49 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 02-14,Đà Lạt 66-73,Tiền Giang 33-10 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 92-88,Bình Phước 57-22,Hậu Giang 35-84,Long An 85-18 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 06-03,Trà Vinh 74-35,Vĩnh Long 79-39 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 38-03,Tây Ninh 78-06,Binh Thuận 64-85 Miss
26-08-2020 Đồng Nai 77-55,Sóc Trăng 89-01,Cần Thơ 66-14 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-08-2020 Bạc Liêu 50-55,Bến Tre 82-15,Vũng Tàu 36-72 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 89-50,Hồ Chí Minh 86-04,Đồng Tháp 03-79 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-08-2020 Kiên Giang 99-64,Đà Lạt 01-14,Tiền Giang 49-89 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-08-2020 Hồ Chí Minh 58-60,Bình Phước 87-89,Hậu Giang 21-34,Long An 36-99 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 69-72,Trà Vinh 43-74,Vĩnh Long 67-38 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 64-93,Tây Ninh 43-60,Binh Thuận 63-33 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-08-2020 Đồng Nai 25-24,Sóc Trăng 46-35,Cần Thơ 69-65 Miss
18-08-2020 Bạc Liêu 01-05,Bến Tre 01-50,Vũng Tàu 32-12 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-08-2020 Cà Mau 67-95,Hồ Chí Minh 70-33,Đồng Tháp 20-71 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-08-2020 Kiên Giang 61-95,Đà Lạt 52-05,Tiền Giang 80-25 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-08-2020 Hồ Chí Minh 20-85,Bình Phước 72-65,Hậu Giang 40-79,Long An 33-66 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-08-2020 Bình Dương 45-06,Trà Vinh 87-12,Vĩnh Long 11-26 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long