NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN TRUNG VIP

NGÀY GIẢI 8 ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-10-2021 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 00,Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 57,Ninh Thuận 92 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 92,Quảng Bình 81,Quảng Trị 69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 77,Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 76,Quảng Nam 03 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-10-2021 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 67,Kon Tum 84 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-10-2021 Đà Nẵng 20,Đắc Nông 23,Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-10-2021 Gia Lai 34,Ninh Thuận 87 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-10-2021 Bình Định 02,Quảng Bình 65,Quảng Trị 83 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-10-2021 Đà Nẵng 12,Khánh Hòa 67 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-10-2021 Đắc Lắc 88,Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc
11-10-2021 Phú Yên 28,Thừa Thiên Huế 53 Miss
10-10-2021 Khánh Hòa 67,Kon Tum 13 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-10-2021 Đà Nẵng 88,Đắc Nông 11,Quảng Ngãi 91 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-10-2021 Gia Lai 54,Ninh Thuận 58 Miss
07-10-2021 Bình Định 40,Quảng Bình 24,Quảng Trị 67 Miss
06-10-2021 Đà Nẵng 38,Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng
05-10-2021 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 85 Miss
04-10-2021 Phú Yên 37,Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-10-2021 Khánh Hòa 12,Kon Tum 39 Win Kon Tum
02-10-2021 Đà Nẵng 85,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-10-2021 Gia Lai 23,Ninh Thuận 11 Miss
30-09-2021 Bình Định 48,Quảng Bình 14,Quảng Trị 04 Win Bình Định
29-09-2021 Đà Nẵng 87,Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-09-2021 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 30 Miss
27-09-2021 Phú Yên 67,Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-09-2021 Khánh Hòa 39,Kon Tum 46 Win Khánh Hòa
25-09-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 12,Quảng Ngãi 45 Miss
24-09-2021 Gia Lai 89,Ninh Thuận 99 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-09-2021 Bình Định 18,Quảng Bình 10,Quảng Trị 40 Win Bình Định
22-09-2021 Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 40 Miss
21-09-2021 Đắc Lắc 31,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-09-2021 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 99 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-09-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 17 Miss
18-09-2021 Đà Nẵng 80,Đắc Nông 96,Quảng Ngãi 49 Win Đà Nẵng
17-09-2021 Gia Lai 95,Ninh Thuận 61 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-09-2021 Bình Định 83,Quảng Bình 93,Quảng Trị 50 Win Bình Định
15-09-2021 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 19 Miss
14-09-2021 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 26 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-09-2021 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-09-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 21 Miss
11-09-2021 Đà Nẵng 30,Đắc Nông 33,Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng
10-09-2021 Gia Lai 67,Ninh Thuận 24 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-09-2021 Bình Định 98,Quảng Bình 15,Quảng Trị 69 Miss
08-09-2021 Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 67 Miss
07-09-2021 Đắc Lắc 98,Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-09-2021 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-09-2021 Khánh Hòa 47,Kon Tum 14 Win Khánh Hòa
04-09-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 12 Miss
03-09-2021 Gia Lai 38,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 68,Quảng Bình 45,Quảng Trị 81 Win Bình Định
01-09-2021 Đà Nẵng 70,Khánh Hòa 91 Miss
31-08-2021 Đắc Lắc 57,Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-08-2021 Phú Yên 34,Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-08-2021 Khánh Hòa 40,Kon Tum 22 Win Khánh Hòa
28-08-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 15,Quảng Ngãi 64 Miss
27-08-2021 Gia Lai 54,Ninh Thuận 60 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-08-2021 Bình Định 52,Quảng Bình 31,Quảng Trị 28 Win Bình Định
25-08-2021 Đà Nẵng 76,Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa