-> SOI CẦU MIỀN NAM VIP ĂN CHẮC HÔM NAY<-

SỐ SẼ HIỆN RA KHI BẠN NẠP THẺ THÀNH CÔNG

BẢNG THỐNG KÊ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU CHUẨN

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
12-08-2020 Đồng Nai 101-351,Sóc Trăng 621-298,Cần Thơ 740-425 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-08-2020 Bạc Liêu 114-489,Bến Tre 602-799,Vũng Tàu 502-221 Miss
10-08-2020 Cà Mau 202-457,Hồ Chí Minh 155-980,Đồng Tháp 789-483 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-08-2020 Kiên Giang 889-519,Đà Lạt 049-553,Tiền Giang 144-519 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-08-2020 Hồ Chí Minh 684-206,Bình Phước 479-767,Hậu Giang 452-711,Long An 968-115 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-08-2020 Bình Dương 950-283,Trà Vinh 653-111,Vĩnh Long 027-314 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-08-2020 An Giang 972-526,Tây Ninh 127-637,Binh Thuận 008-001 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-08-2020 Đồng Nai 633-002,Sóc Trăng 750-418,Cần Thơ 242-549 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-08-2020 Bạc Liêu 250-414,Bến Tre 663-700,Vũng Tàu 222-584 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 569-467,Hồ Chí Minh 897-641,Đồng Tháp 461-547 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-08-2020 Kiên Giang 027-764,Đà Lạt 868-656,Tiền Giang 165-600 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-08-2020 Hồ Chí Minh 157-678,Bình Phước 091-948,Hậu Giang 922-433,Long An 009-301 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-07-2020 Bình Dương 662-608,Trà Vinh 778-112,Vĩnh Long 680-566 Win Bình Dương
30-07-2020 An Giang 576-831,Tây Ninh 267-357,Binh Thuận 713-085 Miss
29-07-2020 Đồng Nai 076-421,Sóc Trăng 199-042,Cần Thơ 374-612 Win Đồng Nai
28-07-2020 Bạc Liêu 409-296,Bến Tre 680-301,Vũng Tàu 659-601 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-07-2020 Cà Mau 841-790,Hồ Chí Minh 661-770,Đồng Tháp 036-822 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-07-2020 Kiên Giang 591-426,Đà Lạt 604-383,Tiền Giang 661-666 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-07-2020 Hồ Chí Minh 528-276,Bình Phước 107-088,Hậu Giang 136-488,Long An 748-844 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-07-2020 Bình Dương 039-312,Trà Vinh 977-713,Vĩnh Long 609-291 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-07-2020 An Giang 165-305,Tây Ninh 095-094,Binh Thuận 190-599 Win An Giang
22-07-2020 Đồng Nai 314-153,Sóc Trăng 635-793,Cần Thơ 750-823 Miss
21-07-2020 Bạc Liêu 776-677,Bến Tre 866-648,Vũng Tàu 283-517 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-07-2020 Cà Mau 264-377,Hồ Chí Minh 179-773,Đồng Tháp 473-846 Win Cà Mau
19-07-2020 Kiên Giang 814-642,Đà Lạt 709-394,Tiền Giang 360-002 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 350-329,Bình Phước 510-928,Hậu Giang 475-546,Long An 291-330 Miss
17-07-2020 Bình Dương 173-876,Trà Vinh 563-531,Vĩnh Long 058-806 Win Bình Dương
16-07-2020 An Giang 914-902,Tây Ninh 780-555,Binh Thuận 757-689 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 869-235,Sóc Trăng 261-132,Cần Thơ 972-952 Miss
14-07-2020 Bạc Liêu 355-385,Bến Tre 930-883,Vũng Tàu 797-719 Miss
13-07-2020 Cà Mau 413-837,Hồ Chí Minh 644-145,Đồng Tháp 276-745 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 221-763,Đà Lạt 288-129,Tiền Giang 457-209 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 292-375,Bình Phước 423-319,Hậu Giang 174-874,Long An 425-424 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 184-703,Trà Vinh 551-620,Vĩnh Long 406-565 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 145-106,Tây Ninh 735-784,Binh Thuận 879-727 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 241-089,Sóc Trăng 897-806,Cần Thơ 697-958 Miss
07-07-2020 Bạc Liêu 160-556,Bến Tre 782-624,Vũng Tàu 636-205 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 388-059,Hồ Chí Minh 104-311,Đồng Tháp 739-853 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 290-674,Đà Lạt 796-610,Tiền Giang 209-770 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 267-802,Bình Phước 304-847,Hậu Giang 602-747,Long An 736-578 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An