NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Cặp Xỉu Chủ Miền Nam

Ngày Cặp Xỉu Chủ MN Kết quả
Hôm nay
...
10-05-2021 Cà Mau 859-471,Hồ Chí Minh 384-878,Đồng Tháp 372-510 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 853-951,Đà Lạt 335-644,Tiền Giang 082-836 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 073-418,Bình Phước 771-956,Hậu Giang 632-022,Long An 446-606 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-05-2021 Bình Dương 456-087,Trà Vinh 663-951,Vĩnh Long 040-959 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-05-2021 An Giang 685-339,Tây Ninh 920-179,Binh Thuận 294-231 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-05-2021 Đồng Nai 509-255,Sóc Trăng 247-314,Cần Thơ 451-592 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-05-2021 Bạc Liêu 242-313,Bến Tre 350-597,Vũng Tàu 087-204 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-05-2021 Cà Mau 580-975,Hồ Chí Minh 046-230,Đồng Tháp 732-924 Miss
02-05-2021 Kiên Giang 840-469,Đà Lạt 140-238,Tiền Giang 643-552 Win Kiên Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 798-634,Bình Phước 153-863,Hậu Giang 647-599,Long An 363-792 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-04-2021 Bình Dương 869-503,Trà Vinh 620-379,Vĩnh Long 554-622 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-04-2021 An Giang 973-467,Tây Ninh 690-077,Binh Thuận 115-787 Miss
28-04-2021 Đồng Nai 553-688,Sóc Trăng 216-076,Cần Thơ 218-247 Win Đồng Nai
27-04-2021 Bạc Liêu 400-012,Bến Tre 202-101,Vũng Tàu 798-197 Miss
26-04-2021 Cà Mau 500-363,Hồ Chí Minh 430-616,Đồng Tháp 536-261 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-04-2021 Kiên Giang 733-441,Đà Lạt 824-071,Tiền Giang 135-349 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-04-2021 Hồ Chí Minh 021-273,Bình Phước 706-515,Hậu Giang 775-182,Long An 095-308 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-04-2021 Bình Dương 609-137,Trà Vinh 119-166,Vĩnh Long 204-651 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-04-2021 An Giang 547-753,Tây Ninh 172-065,Binh Thuận 035-333 Miss
21-04-2021 Đồng Nai 232-874,Sóc Trăng 189-970,Cần Thơ 005-373 Win Đồng Nai
20-04-2021 Bạc Liêu 071-314,Bến Tre 107-430,Vũng Tàu 412-781 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-04-2021 Cà Mau 933-966,Hồ Chí Minh 558-910,Đồng Tháp 944-514 Miss
18-04-2021 Kiên Giang 067-025,Đà Lạt 033-479,Tiền Giang 064-361 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 679-436,Bình Phước 688-176,Hậu Giang 901-515,Long An 108-629 Miss
16-04-2021 Bình Dương 731-899,Trà Vinh 124-599,Vĩnh Long 267-263 Win Bình Dương
15-04-2021 An Giang 821-782,Tây Ninh 864-195,Binh Thuận 890-877 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 662-677,Sóc Trăng 619-173,Cần Thơ 779-320 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 888-881,Bến Tre 062-500,Vũng Tàu 666-533 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 484-437,Hồ Chí Minh 914-470,Đồng Tháp 182-928 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 945-886,Đà Lạt 489-662,Tiền Giang 869-678 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 833-593,Bình Phước 210-827,Hậu Giang 973-130,Long An 196-815 Win Hồ Chí Minh
09-04-2021 Bình Dương 507-016,Trà Vinh 850-895,Vĩnh Long 542-995 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 262-739,Tây Ninh 641-809,Binh Thuận 705-195 Miss
07-04-2021 Đồng Nai 542-918,Sóc Trăng 585-417,Cần Thơ 118-670 Win Đồng Nai
06-04-2021 Bạc Liêu 576-472,Bến Tre 790-760,Vũng Tàu 861-246 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 193-751,Hồ Chí Minh 554-254,Đồng Tháp 428-718 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 775-912,Đà Lạt 411-431,Tiền Giang 942-390 Miss
03-04-2021 Hồ Chí Minh 845-946,Bình Phước 964-644,Hậu Giang 132-567,Long An 601-080 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-04-2021 Bình Dương 015-096,Trà Vinh 598-368,Vĩnh Long 338-825 Miss
01-04-2021 An Giang 485-271,Tây Ninh 391-174,Binh Thuận 906-756 Miss