NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Cặp Xỉu Chủ Miền Nam

Ngày Cặp Xỉu Chủ MN Kết quả
28-02-2020
27-02-2020 An Giang 434-123,Tây Ninh 106-418,Binh Thuận 449-035 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 542-557,Sóc Trăng 763-338,Cần Thơ 378-005 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-02-2020 Bạc Liêu 899-581,Bến Tre 376-341,Vũng Tàu 101-370 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-02-2020 Cà Mau 830-797,Hồ Chí Minh 266-092,Đồng Tháp 554-057 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-02-2020 Kiên Giang 407-174,Đà Lạt 572-711,Tiền Giang 934-926 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-02-2020 Hồ Chí Minh 601-246,Bình Phước 303-855,Hậu Giang 726-904,Long An 282-703 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-02-2020 Bình Dương 883-650,Trà Vinh 073-037,Vĩnh Long 238-773 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-02-2020 An Giang 507-365,Tây Ninh 658-999,Binh Thuận 653-088 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-02-2020 Đồng Nai 812-407,Sóc Trăng 161-306,Cần Thơ 910-507 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-02-2020 Bạc Liêu 639-710,Bến Tre 760-947,Vũng Tàu 854-938 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-02-2020 Cà Mau 756-692,Hồ Chí Minh 305-312,Đồng Tháp 492-741 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-02-2020 Kiên Giang 438-862,Đà Lạt 437-718,Tiền Giang 351-311 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-02-2020 Hồ Chí Minh 041-137,Bình Phước 436-261,Hậu Giang 977-715,Long An 318-659 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-02-2020 Bình Dương 317-290,Trà Vinh 643-151,Vĩnh Long 867-040 Win Bình Dương
13-02-2020 An Giang 835-919,Tây Ninh 121-119,Binh Thuận 110-281 Miss
12-02-2020 Đồng Nai 902-447,Sóc Trăng 108-942,Cần Thơ 744-850 Win Cần Thơ
11-02-2020 Bạc Liêu 079-823,Bến Tre 834-347,Vũng Tàu 431-734 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-02-2020 Cà Mau 026-366,Hồ Chí Minh 981-283,Đồng Tháp 509-978 Miss
09-02-2020 Kiên Giang 632-641,Đà Lạt 772-233,Tiền Giang 885-078 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-02-2020 Hồ Chí Minh 841-376,Bình Phước 755-727,Hậu Giang 804-135,Long An 663-205 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
07-02-2020 Bình Dương 020-425,Trà Vinh 227-181,Vĩnh Long 296-081 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-02-2020 An Giang 108-948,Tây Ninh 911-954,Binh Thuận 382-211 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-02-2020 Đồng Nai 776-832,Sóc Trăng 834-829,Cần Thơ 663-049 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-02-2020 Bạc Liêu 406-431,Bến Tre 536-147,Vũng Tàu 318-631 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-02-2020 Cà Mau 936-721,Hồ Chí Minh 977-050,Đồng Tháp 405-764 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-02-2020 Kiên Giang 235-602,Đà Lạt 716-204,Tiền Giang 931-792 Win Đà Lạt
01-02-2020 Hồ Chí Minh 899-891,Bình Phước 044-605,Hậu Giang 535-860,Long An 020-520 Miss
31-01-2020 Bình Dương 829-792,Trà Vinh 336-330,Vĩnh Long 153-950 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-01-2020 An Giang 419-888,Tây Ninh 430-350,Binh Thuận 756-055 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-01-2020 Đồng Nai 692-991,Sóc Trăng 443-547,Cần Thơ 810-158 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 205-089,Bến Tre 214-844,Vũng Tàu 900-582 Win Bạc Liêu,Bến Tre
27-01-2020 Cà Mau 087-428,Hồ Chí Minh 394-309,Đồng Tháp 432-779 Win ,Đồng Tháp
26-01-2020 Kiên Giang 774-205,Đà Lạt 567-613,Tiền Giang 590-085 Miss
25-01-2020 Hồ Chí Minh 989-315,Bình Phước 704-128,Hậu Giang 861-305,Long An 847-197 Win Hồ Chí Minh
24-01-2020 Bình Dương 463-430,Trà Vinh 826-971,Vĩnh Long 258-716 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 375-801,Tây Ninh 377-315,Binh Thuận 492-225 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 775-560,Sóc Trăng 937-669,Cần Thơ 991-599 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 898-747,Bến Tre 500-073,Vũng Tàu 170-254 Miss
20-01-2020 Cà Mau 796-783,Hồ Chí Minh 333-980,Đồng Tháp 183-032 Miss
19-01-2020 Kiên Giang 623-662,Đà Lạt 717-023,Tiền Giang 581-779 Miss