NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Cặp Xỉu Chủ Miền Nam

Ngày Cặp Xỉu Chủ MN Kết quả
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 994-153,Trà Vinh 019-852,Vĩnh Long 337-416 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 827-835,Tây Ninh 259-150,Binh Thuận 370-902 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 866-750,Sóc Trăng 208-556,Cần Thơ 263-900 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 777-451,Bến Tre 125-176,Vũng Tàu 101-247 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 468-922,Hồ Chí Minh 345-495,Đồng Tháp 308-704 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 104-405,Đà Lạt 168-770,Tiền Giang 255-702 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 098-840,Bình Phước 768-566,Hậu Giang 550-784,Long An 506-827 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 297-438,Trà Vinh 785-487,Vĩnh Long 232-502 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 760-709,Tây Ninh 195-156,Binh Thuận 181-069 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 782-860,Sóc Trăng 054-365,Cần Thơ 224-303 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 666-046,Bến Tre 307-133,Vũng Tàu 467-942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 300-554,Hồ Chí Minh 002-447,Đồng Tháp 468-054 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 741-080,Đà Lạt 531-945,Tiền Giang 326-551 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 912-361,Bình Phước 353-330,Hậu Giang 549-753,Long An 348-904 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 426-851,Trà Vinh 969-861,Vĩnh Long 087-767 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 451-204,Tây Ninh 693-063,Binh Thuận 753-900 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 634-427,Sóc Trăng 760-171,Cần Thơ 658-196 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 306-425,Bến Tre 143-080,Vũng Tàu 647-139 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 737-884,Hồ Chí Minh 835-289,Đồng Tháp 852-017 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 379-943,Đà Lạt 434-464,Tiền Giang 650-371 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 344-938,Bình Phước 324-262,Hậu Giang 646-743,Long An 742-579 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 499-526,Trà Vinh 488-186,Vĩnh Long 707-232 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 164-085,Tây Ninh 820-115,Binh Thuận 518-995 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 323-643,Sóc Trăng 151-946,Cần Thơ 373-654 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 593-991,Bến Tre 132-556,Vũng Tàu 597-329 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 813-393,Hồ Chí Minh 330-875,Đồng Tháp 098-053 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 024-798,Đà Lạt 890-783,Tiền Giang 878-025 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 317-005,Bình Phước 358-602,Hậu Giang 883-086,Long An 549-244 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 491-941,Trà Vinh 968-096,Vĩnh Long 625-006 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 901-088,Tây Ninh 620-186,Binh Thuận 860-241 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 529-569,Sóc Trăng 591-957,Cần Thơ 864-362 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 128-542,Bến Tre 164-254,Vũng Tàu 918-113 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 837-996,Hồ Chí Minh 785-912,Đồng Tháp 096-936 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 196-468,Đà Lạt 362-279,Tiền Giang 834-509 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 606-438,Bình Phước 149-394,Hậu Giang 353-470,Long An 522-806 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 651-838,Trà Vinh 406-714,Vĩnh Long 227-146 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 099-866,Tây Ninh 889-461,Binh Thuận 090-351 Miss
20-04-2022 Đồng Nai 674-274,Sóc Trăng 052-757,Cần Thơ 804-664 Miss
19-04-2022 Bạc Liêu 970-733,Bến Tre 930-183,Vũng Tàu 440-251 Miss
18-04-2022 Cà Mau 405-539,Hồ Chí Minh 499-562,Đồng Tháp 199-108 Miss