THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-11-2021 Đắc Lắc 27-25,Quảng Nam 55-60 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-11-2021 Phú Yên 70-19,Thừa Thiên Huế 39-83 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-11-2021 Khánh Hòa 35-03,Kon Tum 24-49 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-11-2021 Đà Nẵng 17-57,Đắc Nông 73-99,Quảng Ngãi 19-22 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-11-2021 Gia Lai 23-68,Ninh Thuận 24-44 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-11-2021 Bình Định 48-63,Quảng Bình 02-44,Quảng Trị 98-01 Miss
24-11-2021 Đà Nẵng 28-43,Khánh Hòa 55-19 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-11-2021 Đắc Lắc 90-03,Quảng Nam 95-17 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-11-2021 Phú Yên 40-67,Thừa Thiên Huế 31-57 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-11-2021 Khánh Hòa 25-62,Kon Tum 06-68 Win Khánh Hòa
20-11-2021 Đà Nẵng 48-77,Đắc Nông 25-24,Quảng Ngãi 54-24 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
19-11-2021 Gia Lai 28-45,Ninh Thuận 38-85 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-11-2021 Bình Định 13-62,Quảng Bình 87-31,Quảng Trị 25-65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-11-2021 Đà Nẵng 82-68,Khánh Hòa 51-32 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-11-2021 Đắc Lắc 23-46,Quảng Nam 92-68 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-11-2021 Phú Yên 06-59,Thừa Thiên Huế 97-36 Miss
14-11-2021 Khánh Hòa 23-91,Kon Tum 71-89 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-11-2021 Đà Nẵng 42-85,Đắc Nông 74-38,Quảng Ngãi 10-17 Win Đắc Nông
12-11-2021 Gia Lai 37-96,Ninh Thuận 66-16 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-11-2021 Bình Định 78-28,Quảng Bình 05-18,Quảng Trị 61-28 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-11-2021 Đà Nẵng 16-63,Khánh Hòa 26-11 Miss
09-11-2021 Đắc Lắc 40-42,Quảng Nam 91-41 Win Quảng Nam
08-11-2021 Phú Yên 21-56,Thừa Thiên Huế 80-14 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-11-2021 Khánh Hòa 21-50,Kon Tum 53-66 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-11-2021 Đà Nẵng 60-65,Đắc Nông 08-80,Quảng Ngãi 54-03 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-11-2021 Gia Lai 54-78,Ninh Thuận 46-84 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-11-2021 Bình Định 71-00,Quảng Bình 38-60,Quảng Trị 90-57 Win Bình Định
03-11-2021 Đà Nẵng 17-37,Khánh Hòa 83-12 Win Khánh Hòa
02-11-2021 Đắc Lắc 47-85,Quảng Nam 04-90 Win Quảng Nam
01-11-2021 Phú Yên 10-05,Thừa Thiên Huế 11-39 Miss
31-10-2021 Khánh Hòa 44-66,Kon Tum 75-20 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-10-2021 Đà Nẵng 04-82,Đắc Nông 59-58,Quảng Ngãi 99-52 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-10-2021 Gia Lai 81-84,Ninh Thuận 60-21 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-10-2021 Bình Định 38-29,Quảng Bình 51-89,Quảng Trị 44-51 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-10-2021 Đà Nẵng 62-19,Khánh Hòa 53-17 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-10-2021 Đắc Lắc 90-87,Quảng Nam 47-64 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-10-2021 Phú Yên 45-91,Thừa Thiên Huế 89-17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-10-2021 Khánh Hòa 01-83,Kon Tum 42-06 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-10-2021 Đà Nẵng 79-56,Đắc Nông 07-93,Quảng Ngãi 28-79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 24-95,Ninh Thuận 46-53 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 90-49,Quảng Bình 80-78,Quảng Trị 36-90 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 83-29,Khánh Hòa 41-35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 42-55,Quảng Nam 38-61 Miss
18-10-2021 Phú Yên 70-79,Thừa Thiên Huế 09-25 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 13-99,Kon Tum 75-61 Win Khánh Hòa,Kon Tum