NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-01-2021 Gia Lai 09,Ninh Thuận 36 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-01-2021 Bình Định 71,Quảng Bình 20,Quảng Trị 81 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-01-2021 Đà Nẵng 58,Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-01-2021 Đắc Lắc 39,Quảng Nam 96 Miss
11-01-2021 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-01-2021 Khánh Hòa 81,Kon Tum 97 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-01-2021 Đà Nẵng 22,Đắc Nông 29,Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng
08-01-2021 Gia Lai 43,Ninh Thuận 06 Miss
07-01-2021 Bình Định 73,Quảng Bình 19,Quảng Trị 72 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-01-2021 Đà Nẵng 81,Khánh Hòa 50 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-01-2021 Đắc Lắc 39,Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-01-2021 Phú Yên 45,Thừa Thiên Huế 70 Miss
03-01-2021 Khánh Hòa 42,Kon Tum 26 Win Khánh Hòa
02-01-2021 Đà Nẵng 72,Đắc Nông 32,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-01-2021 Gia Lai 06,Ninh Thuận 11 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-12-2020 Bình Định 39,Quảng Bình 07,Quảng Trị 39 Miss
30-12-2020 Đà Nẵng 59,Khánh Hòa 31 Win Đà Nẵng
29-12-2020 Đắc Lắc 46,Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-12-2020 Phú Yên 92,Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-12-2020 Khánh Hòa 85,Kon Tum 12 Miss
26-12-2020 Đà Nẵng 15,Đắc Nông 24,Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-12-2020 Gia Lai 30,Ninh Thuận 26 Win Gia Lai
24-12-2020 Bình Định 33,Quảng Bình 52,Quảng Trị 45 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-12-2020 Đà Nẵng 29,Khánh Hòa 45 Miss
22-12-2020 Đắc Lắc 02,Quảng Nam 02 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-12-2020 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-12-2020 Khánh Hòa 21,Kon Tum 28 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-12-2020 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 26,Quảng Ngãi 65 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-12-2020 Gia Lai 86,Ninh Thuận 79 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-12-2020 Bình Định 98,Quảng Bình 40,Quảng Trị 35 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-12-2020 Đà Nẵng 31,Khánh Hòa 35 Miss
15-12-2020 Đắc Lắc 35,Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-12-2020 Phú Yên 00,Thừa Thiên Huế 16 Win Phú Yên
13-12-2020 Khánh Hòa 49,Kon Tum 02 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-12-2020 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 63,Quảng Ngãi 46 Miss
11-12-2020 Gia Lai 38,Ninh Thuận 84 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-12-2020 Bình Định 45,Quảng Bình 60,Quảng Trị 34 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-12-2020 Đà Nẵng 52,Khánh Hòa 68 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-12-2020 Đắc Lắc 04,Quảng Nam 58 Miss
07-12-2020 Phú Yên 77,Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-12-2020 Khánh Hòa 22,Kon Tum 08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-12-2020 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 26,Quảng Ngãi 33 Miss
04-12-2020 Gia Lai 08,Ninh Thuận 37 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-12-2020 Bình Định 76,Quảng Bình 11,Quảng Trị 94 Miss
02-12-2020 Đà Nẵng 78,Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-12-2020 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-11-2020 Phú Yên 55,Thừa Thiên Huế 94 Miss
29-11-2020 Khánh Hòa 93,Kon Tum 90 Win Khánh Hòa
28-11-2020 Đà Nẵng 42,Đắc Nông 66,Quảng Ngãi 55 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-11-2020 Gia Lai 51,Ninh Thuận 68 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-11-2020 Bình Định 03,Quảng Bình 11,Quảng Trị 22 Miss
25-11-2020 Đà Nẵng 44,Khánh Hòa 20 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-11-2020 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 12 Miss
23-11-2020 Phú Yên 77,Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-11-2020 Khánh Hòa 40,Kon Tum 22 Win Khánh Hòa
21-11-2020 Đà Nẵng 46,Đắc Nông 20,Quảng Ngãi 60 Miss
20-11-2020 Gia Lai 69,Ninh Thuận 94 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-11-2020 Bình Định 06,Quảng Bình 38,Quảng Trị 12 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-11-2020 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 31 Miss
17-11-2020 Đắc Lắc 67,Quảng Nam 38 Win Đắc Lắc,Quảng Nam