NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
11-12-2019
10-12-2019 Đầu 1- Đuôi 3 Miss
09-12-2019 Đầu 7- Đuôi 6 Win 76
08-12-2019 Đầu 4- Đuôi 0 Win 40
07-12-2019 Đầu 3- Đuôi 8 Win 38
06-12-2019 Đầu 3- Đuôi 0 Win 30
05-12-2019 Đầu 8-Đuôi 1 Miss
04-12-2019 Đầu 1- Đuôi 9 Win 19
03-12-2019 Đầu 0-Đuôi 5 Miss
02-12-2019 Đầu 7-Đuôi 1 Miss
01-12-2019 Đầu 4-Đuôi 6 Miss
30-11-2019 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
29-11-2019 Đầu 0- Đuôi 3 Win 03
28-11-2019 Đầu 3- Đuôi 2 Win 32
27-11-2019 Đầu 5- Đuôi 7 Win 57
26-11-2019 Đầu 3- Đuôi 1 Win 31
25-11-2019 Đầu 6- Đuôi 8 Win 68
24-11-2019 Đầu 4- Đuôi 2 Win 42
23-11-2019 Đầu 1- Đuôi 5 Miss
22-11-2019 Đầu 7- Đuôi 8 Win 78
21-11-2019 Đầu 1- Đuôi 5 Win 15
20-11-2019 Đầu 5- Đuôi 1 Win 51
19-11-2019 Đầu 4- Đuôi 2 Win 42
18-11-2019 Đầu 6- Đuôi 1 Miss
17-11-2019 Đầu 0- Đuôi 0 Win 00
16-11-2019 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82
15-11-2019 Đầu 0- Đuôi 8 Win 08
14-11-2019 Đầu 5- Đuôi 8 Win 58
13-11-2019 Đầu 2- Đuôi 3 Miss
12-11-2019 Đầu 4- Đuôi 4 Win 44
11-11-2019 Đầu 1- Đuôi 6 Win 16
10-11-2019 Đầu 1- Đuôi 0 Win 10
09-11-2019 Đầu 0- Đuôi 2 Win 02
08-11-2019 Đầu 9- Đuôi 2 Win 92
07-11-2019 Đầu 2- Đuôi 4 Win 24
06-11-2019 Đầu 7- Đuôi 3 Miss
05-11-2019 Đầu 9- Đuôi 0 Win 90
04-11-2019 Đầu 4- Đuôi 3 Win 43
03-11-2019 Đầu 1- Đuôi 1 Win 11
02-11-2019 Đầu 9- Đuôi 4 Win 94
01-11-2019 Đầu 6- Đuôi 8 Win 68
31-10-2019 Đầu 6- Đuôi 2 Win 62
30-10-2019 Đầu 9-Đuôi 8 Win 98
29-10-2019 Đầu 4-Đuôi 2 Win 42
28-10-2019 Đầu 3-Đuôi 9 Win 39
27-10-2019 Đầu 5-Đuôi 7 Miss
26-10-2019 Đầu 0-Đuôi 9 Win 09
25-10-2019 Đầu 8-Đuôi 4 Win 84
24-10-2019 Đầu 7-Đuôi 4 Win 74
23-10-2019 Đầu 5- Đuôi 3 Win 53
22-10-2019 Đầu 3-Đuôi 7 Win 37
21-10-2019 Đầu 1-Đuôi 0 Miss
20-10-2019 Đầu 6-Đuôi 5 Miss
19-10-2019 Đầu 9- Đuôi 8 Win 98
18-10-2019 Đầu 1-Đuôi 4 Miss
17-10-2019 Đầu 0- Đuôi 8 Miss
16-10-2019 Đầu 5- Đuôi 6 Miss
15-10-2019 Đầu 6- Đuôi 4 Miss
14-10-2019 Đầu 8- Đuôi 9 Miss
13-10-2019 Đầu 2- Đuôi 0 Miss
12-10-2019 Đầu 5- Đuôi 4 Miss