NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
21-10-2020 Đồng Nai 90-69,Sóc Trăng 42-10,Cần Thơ 08-09 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 20-76,Bến Tre 02-12,Vũng Tàu 64-29 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-10-2020 Cà Mau 46-69,Hồ Chí Minh 57-09,Đồng Tháp 93-70 Miss
18-10-2020 Kiên Giang 83-98,Đà Lạt 54-26,Tiền Giang 25-85 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 98-86,Bình Phước 90-83,Hậu Giang 23-37,Long An 84-12 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-10-2020 Bình Dương 36-16,Trà Vinh 83-75,Vĩnh Long 59-49 Win Bình Dương
15-10-2020 An Giang 29-24,Tây Ninh 60-85,Binh Thuận 21-33 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-10-2020 Đồng Nai 61-97,Sóc Trăng 27-45,Cần Thơ 38-14 Miss
13-10-2020 Bạc Liêu 87-50,Bến Tre 96-32,Vũng Tàu 65-35 Win Bạc Liêu
12-10-2020 Cà Mau 30-57,Hồ Chí Minh 75-79,Đồng Tháp 02-90 Miss
11-10-2020 Kiên Giang 47-87,Đà Lạt 54-93,Tiền Giang 92-56 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 96-84,Bình Phước 78-55,Hậu Giang 82-19,Long An 12-24 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-10-2020 Bình Dương 71-59,Trà Vinh 91-44,Vĩnh Long 33-88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-10-2020 An Giang 54-41,Tây Ninh 03-33,Binh Thuận 54-23 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-10-2020 Đồng Nai 21-68,Sóc Trăng 63-89,Cần Thơ 66-15 Miss
06-10-2020 Bạc Liêu 31-59,Bến Tre 97-01,Vũng Tàu 85-16 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 09-24,Hồ Chí Minh 57-34,Đồng Tháp 82-19 Win Cà Mau
04-10-2020 Kiên Giang 11-07,Đà Lạt 36-14,Tiền Giang 21-57 Win Đà Lạt
03-10-2020 Hồ Chí Minh 89-12,Bình Phước 58-22,Hậu Giang 76-37,Long An 75-54 Win Hồ Chí Minh,Hậu Giang
02-10-2020 Bình Dương 01-94,Trà Vinh 04-75,Vĩnh Long 54-33 Win Bình Dương
01-10-2020 An Giang 77-52,Tây Ninh 11-45,Binh Thuận 49-66 Miss
30-09-2020 Đồng Nai 17-88,Sóc Trăng 45-51,Cần Thơ 39-20 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-09-2020 Bạc Liêu 33-26,Bến Tre 91-83,Vũng Tàu 67-23 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-09-2020 Cà Mau 05-17,Hồ Chí Minh 61-46,Đồng Tháp 20-95 Miss
27-09-2020 Kiên Giang 69-57,Đà Lạt 21-10,Tiền Giang 34-53 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 83-18,Bình Phước 06-72,Hậu Giang 20-23,Long An 93-70 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-09-2020 Bình Dương 51-80,Trà Vinh 55-14,Vĩnh Long 11-91 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 45-57,Tây Ninh 38-00,Binh Thuận 87-09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-09-2020 Đồng Nai 10-34,Sóc Trăng 13-47,Cần Thơ 63-54 Miss
22-09-2020 Bạc Liêu 70-15,Bến Tre 99-42,Vũng Tàu 26-85 Win Bạc Liêu,Bến Tre
21-09-2020 Cà Mau 65-81,Hồ Chí Minh 08-46,Đồng Tháp 23-16 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 19-47,Đà Lạt 58-37,Tiền Giang 71-83 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 69-91,Bình Phước 78-38,Hậu Giang 40-14,Long An 02-45 Miss
18-09-2020 Bình Dương 60-55,Trà Vinh 02-23,Vĩnh Long 16-59 Win Bình Dương
17-09-2020 An Giang 58-87,Tây Ninh 01-41,Binh Thuận 55-78 Miss
16-09-2020 Đồng Nai 84-90,Sóc Trăng 79-53,Cần Thơ 12-56 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 35-81,Bến Tre 17-15,Vũng Tàu 01-54 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 72-27,Hồ Chí Minh 52-38,Đồng Tháp 35-16 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 93-07,Đà Lạt 74-81,Tiền Giang 20-04 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 40-61,Bình Phước 22-26,Hậu Giang 91-99,Long An 06-61 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An