NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
12-08-2020 Đồng Nai 351,Sóc Trăng 621,Cần Thơ 740 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-08-2020 Bạc Liêu 391,Bến Tre 018,Vũng Tàu 623 Miss
10-08-2020 Cà Mau 202,Hồ Chí Minh 155,Đồng Tháp 483 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-08-2020 Kiên Giang 519,Đà Lạt 553,Tiền Giang 144 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-08-2020 Hồ Chí Minh 206,Bình Phước 767,Hậu Giang 711,Long An 115 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-08-2020 Bình Dương 950,Trà Vinh 653,Vĩnh Long 314 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-08-2020 An Giang 526,Tây Ninh 127,Binh Thuận 001 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-08-2020 Đồng Nai 002,Sóc Trăng 750,Cần Thơ 242 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-08-2020 Bạc Liêu 414,Bến Tre 700,Vũng Tàu 222 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 467,Hồ Chí Minh 141,Đồng Tháp 436 Win Cà Mau
02-08-2020 Kiên Giang 027,Đà Lạt 868,Tiền Giang 600 Miss
01-08-2020 Hồ Chí Minh 678,Bình Phước 948,Hậu Giang 922,Long An 009 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
31-07-2020 Bình Dương 662,Trà Vinh 717,Vĩnh Long 349 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-07-2020 An Giang 831,Tây Ninh 267,Binh Thuận 085 Miss
29-07-2020 Đồng Nai 421,Sóc Trăng 199,Cần Thơ 374 Win Đồng Nai
28-07-2020 Bạc Liêu 409,Bến Tre 680,Vũng Tàu 601 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-07-2020 Cà Mau 790,Hồ Chí Minh 661,Đồng Tháp 822 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-07-2020 Kiên Giang 591,Đà Lạt 383,Tiền Giang 666 Miss
25-07-2020 Hồ Chí Minh 528,Bình Phước 107,Hậu Giang 488,Long An 844 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-07-2020 Bình Dương 296,Trà Vinh 192,Vĩnh Long 322 Miss
23-07-2020 An Giang 305,Tây Ninh 235,Binh Thuận 788 Win An Giang,Tây Ninh
22-07-2020 Đồng Nai 324,Sóc Trăng 935,Cần Thơ 827 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-07-2020 Bạc Liêu 776,Bến Tre 648,Vũng Tàu 283 Miss
20-07-2020 Cà Mau 264,Hồ Chí Minh 179,Đồng Tháp 473 Win Cà Mau
19-07-2020 Kiên Giang 642,Đà Lạt 709,Tiền Giang 002 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 329,Bình Phước 510,Hậu Giang 475,Long An 330 Win Hồ Chí Minh
17-07-2020 Bình Dương 173,Trà Vinh 563,Vĩnh Long 058 Miss
16-07-2020 An Giang 914,Tây Ninh 780,Binh Thuận 757 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 928,Sóc Trăng 703,Cần Thơ 347 Miss
14-07-2020 Bạc Liêu 279,Bến Tre 490,Vũng Tàu 800 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-07-2020 Cà Mau 837,Hồ Chí Minh 644,Đồng Tháp 276 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 221,Đà Lạt 129,Tiền Giang 209 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 375,Bình Phước 423,Hậu Giang 874,Long An 424 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 703,Trà Vinh 551,Vĩnh Long 406 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 106,Tây Ninh 735,Binh Thuận 879 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 979,Sóc Trăng 427,Cần Thơ 707 Miss
07-07-2020 Bạc Liêu 556,Bến Tre 782,Vũng Tàu 205 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 388,Hồ Chí Minh 311,Đồng Tháp 853 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
05-07-2020 Kiên Giang 674,Đà Lạt 796,Tiền Giang 770 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 802,Bình Phước 304,Hậu Giang 602,Long An 736 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An