THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-09-2020 Kiên Giang 97-19-25,Đà Lạt 72-32-20,Tiền Giang 83-88-71 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 99-69-08,Bình Phước 38-23-78,Hậu Giang 03-43-59,Long An 61-07-63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 74-43-66,Trà Vinh 06-98-76,Vĩnh Long 66-63-82 Miss
17-09-2020 An Giang 66-05-39,Tây Ninh 70-08-60,Binh Thuận 81-08-05 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 05-84-77,Sóc Trăng 75-37-88,Cần Thơ 00-61-67 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 50-53-28,Bến Tre 27-33-38,Vũng Tàu 75-21-88 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 87-29-34,Hồ Chí Minh 05-26-70,Đồng Tháp 28-45-56 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 05-38-78,Đà Lạt 79-02-43,Tiền Giang 25-59-77 Win Đà Lạt
12-09-2020 Hồ Chí Minh 71-83-25,Bình Phước 04-65-40,Hậu Giang 46-41-83,Long An 43-04-25 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 05-96-42,Trà Vinh 33-64-77,Vĩnh Long 34-46-72 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 14-97-89,Tây Ninh 74-93-47,Binh Thuận 84-69-71 Miss
09-09-2020 Đồng Nai 43-26-67,Sóc Trăng 26-29-53,Cần Thơ 96-86-24 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-09-2020 Bạc Liêu 38-18-43,Bến Tre 20-57-77,Vũng Tàu 86-99-83 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 35-95-96,Hồ Chí Minh 23-70-42,Đồng Tháp 93-22-81 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 75-92-15,Đà Lạt 95-61-87,Tiền Giang 04-59-65 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-09-2020 Hồ Chí Minh 34-38-80,Bình Phước 45-59-11,Hậu Giang 57-77-63,Long An 48-90-66 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 35-27-08,Trà Vinh 03-88-67,Vĩnh Long 80-40-45 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-09-2020 An Giang 98-33-58,Tây Ninh 37-03-63,Binh Thuận 69-38-43 Miss
02-09-2020 Đồng Nai 06-52-27,Sóc Trăng 02-94-22,Cần Thơ 47-32-92 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-09-2020 Bạc Liêu 95-70-66,Bến Tre 46-54-41,Vũng Tàu 40-24-88 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 16-24-89,Hồ Chí Minh 94-99-41,Đồng Tháp 69-61-34 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 14-02-36,Đà Lạt 62-49-09,Tiền Giang 83-03-82 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 26-71-03,Bình Phước 09-57-22,Hậu Giang 80-17-15,Long An 04-48-54 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 80-23-50,Trà Vinh 12-52-26,Vĩnh Long 40-89-39 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 45-86-37,Tây Ninh 82-30-28,Binh Thuận 73-20-60 Win Binh Thuận
26-08-2020 Đồng Nai 58-20-21,Sóc Trăng 52-46-37,Cần Thơ 85-19-23 Win Đồng Nai
25-08-2020 Bạc Liêu 02-56-38,Bến Tre 46-82-18,Vũng Tàu 24-51-72 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 73-43-29,Hồ Chí Minh 38-59-44,Đồng Tháp 96-42-32 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-08-2020 Kiên Giang 98-50-08,Đà Lạt 78-52-14,Tiền Giang 96-28-89 Miss
22-08-2020 Hồ Chí Minh 27-04-49,Bình Phước 29-16-42,Hậu Giang 55-30-34,Long An 54-98-12 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 43-93-52,Trà Vinh 95-28-87,Vĩnh Long 04-46-12 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 30-29-93,Tây Ninh 60-38-98,Binh Thuận 52-82-65 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-08-2020 Đồng Nai 28-80-60,Sóc Trăng 46-38-07,Cần Thơ 02-90-14 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-08-2020 Bạc Liêu 60-30-11,Bến Tre 55-82-43,Vũng Tàu 91-19-81 Miss
17-08-2020 Cà Mau 98-03-22,Hồ Chí Minh 70-51-42,Đồng Tháp 92-57-86 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-08-2020 Kiên Giang 60-61-18,Đà Lạt 39-12-85,Tiền Giang 20-13-05 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-08-2020 Hồ Chí Minh 93-39-08,Bình Phước 38-60-59,Hậu Giang 30-76-32,Long An 83-34-33 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-08-2020 Bình Dương 30-47-00,Trà Vinh 10-97-02,Vĩnh Long 21-35-26 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-08-2020 An Giang 16-89-48,Tây Ninh 10-15-38,Binh Thuận 98-45-13 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-08-2020 Đồng Nai 68-50-37,Sóc Trăng 51-79-86,Cần Thơ 01-50-21 Miss
11-08-2020 Bạc Liêu 72-77-06,Bến Tre 68-43-18,Vũng Tàu 26-06-74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-08-2020 Cà Mau 92-20-57,Hồ Chí Minh 30-80-59,Đồng Tháp 92-89-85 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-08-2020 Kiên Giang 79-89-19,Đà Lạt 24-60-49,Tiền Giang 50-98-02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-08-2020 Hồ Chí Minh 16-95-64,Bình Phước 79-67-42,Hậu Giang 90-05-11,Long An 58-90-61 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-08-2020 Bình Dương 88-83-28,Trà Vinh 79-34-65,Vĩnh Long 75-91-32 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long