THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-11-2021 Bạc Liêu 30-74-65,Bến Tre 19-31-29,Vũng Tàu 01-26-38 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-11-2021 Cà Mau 22-40-28,Hồ Chí Minh 41-32-68,Đồng Tháp 61-94-59 Miss
28-11-2021 Kiên Giang 38-16-10,Đà Lạt 25-03-67,Tiền Giang 72-40-66 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-11-2021 Hồ Chí Minh 25-27-68,Bình Phước 85-60-04,Hậu Giang 40-38-30,Long An 28-46-60 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-11-2021 Bình Dương 93-17-79,Trà Vinh 20-99-15,Vĩnh Long 80-60-72 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-11-2021 An Giang 63-84-36,Tây Ninh 98-21-67,Binh Thuận 60-96-02 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-11-2021 Đồng Nai 62-47-88,Sóc Trăng 21-61-18,Cần Thơ 63-38-07 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-11-2021 Bạc Liêu 64-39-92,Bến Tre 19-33-70,Vũng Tàu 97-08-63 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-11-2021 Cà Mau 92-19-23,Hồ Chí Minh 31-16-20,Đồng Tháp 40-58-10 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-11-2021 Kiên Giang 44-34-91,Đà Lạt 03-86-46,Tiền Giang 66-68-80 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-11-2021 Hồ Chí Minh 03-98-93,Bình Phước 33-14-04,Hậu Giang 96-32-82,Long An 16-69-96 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-11-2021 Bình Dương 35-72-66,Trà Vinh 29-80-26,Vĩnh Long 51-20-83 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-11-2021 An Giang 93-04-51,Tây Ninh 77-14-78,Binh Thuận 36-55-46 Miss
17-11-2021 Đồng Nai 28-30-96,Sóc Trăng 27-67-79,Cần Thơ 53-16-21 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-11-2021 Bạc Liêu 22-91-06,Bến Tre 01-96-42,Vũng Tàu 01-93-10 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-11-2021 Cà Mau 25-67-49,Hồ Chí Minh 74-97-02,Đồng Tháp 02-65-76 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-11-2021 Kiên Giang 39-66-37,Đà Lạt 83-91-90,Tiền Giang 11-39-25 Miss
13-11-2021 Hồ Chí Minh 39-31-00,Bình Phước 07-55-98,Hậu Giang 20-88-83,Long An 72-11-33 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-11-2021 Bình Dương 28-58-29,Trà Vinh 39-95-20,Vĩnh Long 32-16-17 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-11-2021 An Giang 91-95-41,Tây Ninh 14-61-45,Binh Thuận 02-74-40 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-11-2021 Đồng Nai 28-66-72,Sóc Trăng 63-86-98,Cần Thơ 13-49-18 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-11-2021 Bạc Liêu 97-17-64,Bến Tre 93-84-74,Vũng Tàu 54-62-47 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-11-2021 Cà Mau 38-20-55,Hồ Chí Minh 45-08-88,Đồng Tháp 74-23-46 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-11-2021 Kiên Giang 84-77-59,Đà Lạt 41-15-62,Tiền Giang 20-00-48 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-11-2021 Hồ Chí Minh 33-19-55,Bình Phước 64-17-93,Hậu Giang 00-33-28,Long An 56-85-04 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-11-2021 Bình Dương 17-67-73,Trà Vinh 84-56-94,Vĩnh Long 90-34-93 Miss
04-11-2021 An Giang 73-42-13,Tây Ninh 95-62-47,Binh Thuận 88-11-00 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-11-2021 Đồng Nai 06-18-90,Sóc Trăng 17-65-32,Cần Thơ 75-52-99 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-11-2021 Bạc Liêu 48-80-30,Bến Tre 20-88-60,Vũng Tàu 96-03-10 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-11-2021 Cà Mau 30-50-55,Hồ Chí Minh 44-83-35,Đồng Tháp 20-93-89 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-10-2021 Kiên Giang 39-53-06,Đà Lạt 94-72-01,Tiền Giang 47-88-41 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-10-2021 Hồ Chí Minh 19-56-89,Bình Phước 38-47-76,Hậu Giang 66-35-19,Long An 97-90-28 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-10-2021 Bình Dương 16-74-21,Trà Vinh 55-74-04,Vĩnh Long 90-17-13 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-10-2021 An Giang 74-26-03,Tây Ninh 68-06-55,Binh Thuận 59-80-14 Miss
27-10-2021 Đồng Nai 96-57-94,Sóc Trăng 01-41-71,Cần Thơ 13-11-61 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-10-2021 Bạc Liêu 62-65-39,Bến Tre 10-13-80,Vũng Tàu 97-68-43 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-10-2021 Cà Mau 40-95-27,Hồ Chí Minh 87-75-08,Đồng Tháp 75-79-40 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-10-2021 Kiên Giang 07-91-84,Đà Lạt 31-21-51,Tiền Giang 58-65-72 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-10-2021 Hồ Chí Minh 38-48-25,Bình Phước 88-75-93,Hậu Giang 43-21-80,Long An 50-91-75 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-10-2021 Bình Dương 71-20-73,Trà Vinh 67-08-43,Vĩnh Long 41-88-58 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-10-2021 Nghỉ dịch covid
20-10-2021 Nghỉ dịch covid
19-10-2021 Nghỉ dịch covid
18-10-2021 Nghỉ dịch covid
17-10-2021 Nghỉ dịch covid