THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-05-2022 Bình Định 93-74,Quảng Bình 93-40,Quảng Trị 79-56 Win Quảng Bình
25-05-2022 Đà Nẵng 48-54,Khánh Hòa 39-60 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 79-88,Quảng Nam 43-27 Miss
23-05-2022 Phú Yên 75-78,Thừa Thiên Huế 69-76 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 18-10,Kon Tum 44-26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 54-03,Đắc Nông 61-09,Quảng Ngãi 58-57 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 27-62,Ninh Thuận 89-84 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 13-21,Quảng Bình 12-33,Quảng Trị 14-13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 04-56,Khánh Hòa 81-15 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 12-56,Quảng Nam 36-76 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 70-09,Thừa Thiên Huế 50-10 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 96-04,Kon Tum 36-71 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 24-12,Đắc Nông 18-39,Quảng Ngãi 68-50 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 88-09,Ninh Thuận 00-65 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-05-2022 Bình Định 50-45,Quảng Bình 23-40,Quảng Trị 79-96 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-05-2022 Đà Nẵng 95-29,Khánh Hòa 66-47 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-05-2022 Đắc Lắc 06-78,Quảng Nam 55-31 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-05-2022 Phú Yên 15-52,Thừa Thiên Huế 01-23 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-05-2022 Khánh Hòa 67-60,Kon Tum 59-65 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-05-2022 Đà Nẵng 01-18,Đắc Nông 42-40,Quảng Ngãi 39-35 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-05-2022 Gia Lai 75-19,Ninh Thuận 53-69 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-05-2022 Bình Định 89-87,Quảng Bình 88-31,Quảng Trị 09-62 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-05-2022 Đà Nẵng 40-04,Khánh Hòa 62-33 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-05-2022 Đắc Lắc 85-98,Quảng Nam 84-09 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-05-2022 Phú Yên 37-71,Thừa Thiên Huế 96-94 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-05-2022 Khánh Hòa 66-83,Kon Tum 02-86 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-04-2022 Đà Nẵng 99-88,Đắc Nông 63-16,Quảng Ngãi 99-93 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-04-2022 Gia Lai 99-98,Ninh Thuận 58-95 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-04-2022 Bình Định 22-17,Quảng Bình 69-90,Quảng Trị 99-07 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-04-2022 Đà Nẵng 88-44,Khánh Hòa 88-37 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-04-2022 Đắc Lắc 17-39,Quảng Nam 06-78 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-04-2022 Phú Yên 39-99,Thừa Thiên Huế 00-98 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-04-2022 Khánh Hòa 89-98,Kon Tum 88-01 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-04-2022 Đà Nẵng 54-67,Đắc Nông 71-66,Quảng Ngãi 09-80 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-04-2022 Gia Lai 60-66,Ninh Thuận 08-74 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-04-2022 Bình Định 64-65,Quảng Bình 43-22,Quảng Trị 44-92 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-04-2022 Đà Nẵng 20-23,Khánh Hòa 27-14 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-04-2022 Đắc Lắc 59-44,Quảng Nam 39-47 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-04-2022 Phú Yên 47-62,Thừa Thiên Huế 12-90 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-04-2022 Khánh Hòa 89-73,Kon Tum 89-64 Miss
16-04-2022 Đà Nẵng 12-48,Đắc Nông 07-92,Quảng Ngãi 95-14 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-04-2022 Gia Lai 74-64,Ninh Thuận 22-13 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-04-2022 Bình Định 67-10,Quảng Bình 36-87,Quảng Trị 59-58 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-04-2022 Đà Nẵng 23-27,Khánh Hòa 46-49 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-04-2022 Đắc Lắc 72-89,Quảng Nam 49-90 Win Đắc Lắc,Quảng Nam