NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
20-01-2020
19-01-2020 Khánh Hòa 32-17,Kon Tum 36-74 Miss
18-01-2020 Đà Nẵng 89-05,Đắc Nông 46-11,Quảng Ngãi 40-86 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-01-2020 Gia Lai 02-85,Ninh Thuận 73-09 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-01-2020 Bình Định 24-96,Quảng Bình 46-64,Quảng Trị 18-67 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-01-2020 Đà Nẵng 15-52,Khánh Hòa 98-44 Miss
14-01-2020 Đắc Lắc 48-94,Quảng Nam 26-03 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-01-2020 Phú Yên 60-25,Thừa Thiên Huế 14-90 Miss
12-01-2020 Khánh Hòa 75-65,Kon Tum 47-60 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-01-2020 Đà Nẵng 76-40,Đắc Nông 54-44,Quảng Ngãi 68-14 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-01-2020 Gia Lai 02-90,Ninh Thuận 91-11 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-01-2020 Bình Định 17-10,Quảng Bình 66-61,Quảng Trị 94-93 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-01-2020 Đà Nẵng 72-27,Khánh Hòa 56-39 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-01-2020 Đắc Lắc 21-56,Quảng Nam 17-23 Miss
06-01-2020 Phú Yên 03-64,Thừa Thiên Huế 18-12 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 28-61,Kon Tum 55-76 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-01-2020 Đà Nẵng 37-04,Đắc Nông 13-09,Quảng Ngãi 89-04 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 47-95,Ninh Thuận 78-20 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-01-2020 Bình Định 16-09,Quảng Bình 11-20,Quảng Trị 32-39 Miss
01-01-2020 Đà Nẵng 09-55,Khánh Hòa 95-25 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-12-2019 Đắc Lắc 99-77,Quảng Nam 76-10 Win Đắc Lắc
30-12-2019 Phú Yên 63-33,Thừa Thiên Huế 32-54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 35-81,Kon Tum 03-25 Miss
28-12-2019 Đà Nẵng 92-68,Đắc Nông 17-92,Quảng Ngãi 33-81 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 25-90,Ninh Thuận 69-62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-12-2019 Bình Định 67-30,Quảng Bình 62-51,Quảng Trị 18-45 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-12-2019 Đà Nẵng 31-26,Khánh Hòa 53-06 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-12-2019 Đắc Lắc 63-08,Quảng Nam 03-59 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-12-2019 Phú Yên 08-12,Thừa Thiên Huế 31-33 Miss
22-12-2019 Khánh Hòa 37-95,Kon Tum 61-27 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-12-2019 Đà Nẵng 00-63,Đắc Nông 05-18,Quảng Ngãi 99-32 Win Đà Nẵng
20-12-2019 Gia Lai 29-40,Ninh Thuận 25-16 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-12-2019 Bình Định 71-85,Quảng Bình 01-89,Quảng Trị 13-42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-12-2019 Đà Nẵng 31-38,Khánh Hòa 79-43 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 32-55,Quảng Nam 23-14 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-12-2019 Phú Yên 51-03,Thừa Thiên Huế 17-24 Miss
15-12-2019 Khánh Hòa 44-39,Kon Tum 22-73 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-12-2019 Đà Nẵng 31-30,Đắc Nông 66-24,Quảng Ngãi 10-67 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 03-60,Ninh Thuận 87-42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-12-2019 Bình Định 71-80,Quảng Bình 16-18,Quảng Trị 95-43 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-12-2019 Đà Nẵng 35-63,Khánh Hòa 09-08 Miss
10-12-2019 Đắc Lắc 19-62,Quảng Nam 84-72 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-12-2019 Phú Yên 88-19,Thừa Thiên Huế 86-79 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 64-16,Kon Tum 90-32 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-12-2019 Đà Nẵng 19-04,Đắc Nông 51-81,Quảng Ngãi 64-48 Win Đà Nẵng
06-12-2019 Gia Lai 06-22,Ninh Thuận 54-30 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 30-25,Quảng Bình 71-98,Quảng Trị 12-78 Miss
04-12-2019 Đà Nẵng 96-65,Khánh Hòa 76-00 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-12-2019 Đắc Lắc 41-30,Quảng Nam 32-95 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-12-2019 Phú Yên 37-21,Thừa Thiên Huế 40-56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-12-2019 Khánh Hòa 98-80,Kon Tum 76-53 Win Khánh Hòa,Kon Tum