NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-08-2020 Đà Nẵng 82-57,Đắc Nông 72-27,Quảng Ngãi 23-98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 00-80,Ninh Thuận 34-52 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 32-94,Quảng Bình 28-46,Quảng Trị 82-02 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 90-82,Khánh Hòa 90-81 Miss
11-08-2020 Đắc Lắc 28-25,Quảng Nam 37-77 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-08-2020 Phú Yên 35-97,Thừa Thiên Huế 39-03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-08-2020 Khánh Hòa 86-14,Kon Tum 49-39 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 43-77,Đắc Nông 03-62,Quảng Ngãi 20-98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 15-74,Ninh Thuận 43-89 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 20-48,Quảng Bình 20-50,Quảng Trị 02-12 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 44-86,Khánh Hòa 80-59 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 74-66,Quảng Nam 69-77 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 28-56,Thừa Thiên Huế 59-51 Miss
02-08-2020 Khánh Hòa 07-16,Kon Tum 80-43 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-08-2020 Đà Nẵng 71-54,Đắc Nông 41-26,Quảng Ngãi 37-34 Win Đà Nẵng
31-07-2020 Gia Lai 57-34,Ninh Thuận 05-39 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-07-2020 Bình Định 56-40,Quảng Bình 32-36,Quảng Trị 60-67 Miss
29-07-2020 Đà Nẵng 58-54,Khánh Hòa 64-10 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-07-2020 Đắc Lắc 01-81,Quảng Nam 83-87 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-07-2020 Phú Yên 21-63,Thừa Thiên Huế 76-18 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-07-2020 Khánh Hòa 67-16,Kon Tum 41-29 Win kon Tum
25-07-2020 Đà Nẵng 64-18,Đắc Nông 83-26,Quảng Ngãi 08-93 Miss
24-07-2020 Gia Lai 46-29,Ninh Thuận 24-07 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-07-2020 Bình Định 27-40,Quảng Bình 30-55,Quảng Trị 85-93 Win Bình Định
22-07-2020 Đà Nẵng 96-58,Khánh Hòa 39-45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-07-2020 Đắc Lắc 33-41,Quảng Nam 82-91 Miss
20-07-2020 Phú Yên 01-85,Thừa Thiên Huế 05-44 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-07-2020 Khánh Hòa 47-91,Kon Tum 68-81 Win Khánh Hòa
18-07-2020 Đà Nẵng 38-41,Đắc Nông 06-26,Quảng Ngãi 74-49 Miss
17-07-2020 Gia Lai 74-80,Ninh Thuận 16-18 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-07-2020 Bình Định 22-14,Quảng Bình 34-48,Quảng Trị 00-97 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-07-2020 Đà Nẵng 78-06,Khánh Hòa 69-65 Win Khánh Hòa
14-07-2020 Đắc Lắc 91-10,Quảng Nam 91-11 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-07-2020 Phú Yên 45-36,Thừa Thiên Huế 24-80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-07-2020 Khánh Hòa 31-06,Kon Tum 11-26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-07-2020 Đà Nẵng 45-00,Đắc Nông 74-89,Quảng Ngãi 89-01 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-07-2020 Gia Lai 31-14,Ninh Thuận 52-96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-07-2020 Bình Định 10-54,Quảng Bình 14-28,Quảng Trị 63-59 Miss
08-07-2020 Đà Nẵng 54-28,Khánh Hòa 56-13 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-07-2020 Đắc Lắc 56-62,Quảng Nam 87-07 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-07-2020 Phú Yên 79-16,Thừa Thiên Huế 21-29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-07-2020 Khánh Hòa 44-55,Kon Tum 24-87 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-07-2020 Đà Nẵng 05-31,Đắc Nông 92-98,Quảng Ngãi 68-19 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-07-2020 Gia Lai 73-88,Ninh Thuận 39-38 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-07-2020 Bình Định 65-50,Quảng Bình 46-30,Quảng Trị 35-65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-07-2020 Đà Nẵng 95-02,Khánh Hòa 33-97 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-06-2020 Đắc Lắc 32-78,Quảng Nam 19-97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-06-2020 Phú Yên 57-68,Thừa Thiên Huế 76-41 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-06-2020 Khánh Hòa 70-51,Kon Tum 73-10 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-06-2020 Đà Nẵng 43-07,Đắc Nông 71-29,Quảng Ngãi 53-60 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi