NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN NAM CHÍNH XÁC

NGÀY GIẢI 8 MIỀN NAM KẾT QUẢ
28-02-2020
27-02-2020 An Giang 66,Tây Ninh 13,Binh Thuận 32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 80,Sóc Trăng 16,Cần Thơ 73 Miss
25-02-2020 Bạc Liêu 32,Bến Tre 14,Vũng Tàu 48 Miss
24-02-2020 Cà Mau 62,Hồ Chí Minh 98,Đồng Tháp 65 Miss
23-02-2020 Kiên Giang 92,Đà Lạt 14,Tiền Giang 61 Miss
22-02-2020 Hồ Chí Minh 97,Bình Phước 58,Hậu Giang 54,Long An 85 Miss
21-02-2020 Bình Dương 91,Trà Vinh 74,Vĩnh Long 76 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-02-2020 An Giang 90,Tây Ninh 84,Binh Thuận 09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-02-2020 Đồng Nai 12,Sóc Trăng 92,Cần Thơ 71 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-02-2020 Bạc Liêu 56,Bến Tre 39,Vũng Tàu 37 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-02-2020 Cà Mau 88,Hồ Chí Minh 12,Đồng Tháp 66 Miss
16-02-2020 Kiên Giang 01,Đà Lạt 56,Tiền Giang 31 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-02-2020 Hồ Chí Minh 28,Bình Phước 15,Hậu Giang 05,Long An 85 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-02-2020 Bình Dương 09,Trà Vinh 08,Vĩnh Long 03 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-02-2020 An Giang 79,Tây Ninh 16,Binh Thuận 70 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-02-2020 Đồng Nai 60,Sóc Trăng 23,Cần Thơ 38 Miss
11-02-2020 Bạc Liêu 43,Bến Tre 20,Vũng Tàu 45 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-02-2020 Cà Mau 65,Hồ Chí Minh 11,Đồng Tháp 88 Win Cà Mau
09-02-2020 Kiên Giang 53,Đà Lạt 95,Tiền Giang 29 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-02-2020 Hồ Chí Minh 48,Bình Phước 27,Hậu Giang 37,Long An 20 Miss
07-02-2020 Bình Dương 58,Trà Vinh 07,Vĩnh Long 08 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-02-2020 An Giang 98,Tây Ninh 11,Binh Thuận 24 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-02-2020 Cần Thơ 15,Đồng Nai 41,Sóc Trăng 69 Miss
04-02-2020 Bạc Liêu 84,Bến Tre 78,Vũng Tàu 61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-02-2020 Cà Mau 44,Hồ Chí Minh 71,Đồng Tháp 13 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-02-2020 Kiên Giang 63,Đà Lạt 18,Tiền Giang 25 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-02-2020 Hồ Chí Minh 57,Bình Phước 62,Hậu Giang 92,Long An 72 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-01-2020 Bình Dương 48,Trà Vinh 30,Vĩnh Long 61 Miss
30-01-2020 An Giang 34,Tây Ninh 62,Binh Thuận 89 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-01-2020 Đồng Nai 42,Sóc Trăng 64,Cần Thơ 73 Win Đồng Nai
28-01-2020 Bạc Liêu 45,Bến Tre 42,Vũng Tàu 45 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-01-2020 Cà Mau 88,Hồ Chí Minh 85,Đồng Tháp 70 Miss
26-01-2020 Kiên Giang 62,Đà Lạt 05,Tiền Giang 75 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 32,Bình Phước 25,Hậu Giang 62,Long An 55 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 85,Trà Vinh 86,Vĩnh Long 93 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 34,Tây Ninh 51,Binh Thuận 04 Miss
22-01-2020 Đồng Nai 08,Sóc Trăng 64,Cần Thơ 46 Miss
21-01-2020 Bạc Liêu 02,Bến Tre 12,Vũng Tàu 15 Miss
20-01-2020 Cà Mau 34,Hồ Chí Minh 28,Đồng Tháp 15 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 81,Đà Lạt 16,Tiền Giang 72 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang