NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-09-2022 Đắc Lắc 54-12,Quảng Nam 46-69 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-09-2022 Phú Yên 69-25,Thừa Thiên Huế 05-61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-09-2022 Khánh Hòa 67-00,Kon Tum 55-11 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-09-2022 Đà Nẵng 40-34,Đắc Nông 57-34,Quảng Ngãi 75-74 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-09-2022 Gia Lai 44-19,Ninh Thuận 85-65 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-09-2022 Bình Định 18-41,Quảng Bình 03-43,Quảng Trị 40-75 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-09-2022 Đà Nẵng 02-50,Khánh Hòa 74-43 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-09-2022 Đắc Lắc 88-07,Quảng Nam 95-70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-09-2022 Phú Yên 01-05,Thừa Thiên Huế 76-94 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-09-2022 Khánh Hòa 28-09,Kon Tum 86-05 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-09-2022 Đà Nẵng 18-75,Đắc Nông 66-32,Quảng Ngãi 56-79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-09-2022 Gia Lai 62-92,Ninh Thuận 58-17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-09-2022 Bình Định 92-04,Quảng Bình 18-97,Quảng Trị 89-45 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-09-2022 Đà Nẵng 35-51,Khánh Hòa 08-61 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-09-2022 Đắc Lắc 19-82,Quảng Nam 76-78 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-09-2022 Phú Yên 65-71,Thừa Thiên Huế 10-04 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-09-2022 Khánh Hòa 06-74,Kon Tum 32-88 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-09-2022 Đà Nẵng 24-92,Đắc Nông 56-96,Quảng Ngãi 98-16 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-09-2022 Gia Lai 01-75,Ninh Thuận 83-64 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-09-2022 Bình Định 31-84,Quảng Bình 75-12,Quảng Trị 54-66 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-09-2022 Đà Nẵng 28-95,Khánh Hòa 39-38 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-09-2022 Đắc Lắc 85-52,Quảng Nam 80-14 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-09-2022 Phú Yên 57-80,Thừa Thiên Huế 89-52 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-09-2022 Khánh Hòa 70-31,Kon Tum 56-50 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-09-2022 Đà Nẵng 88-77,Đắc Nông 15-88,Quảng Ngãi 72-19 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-09-2022 Gia Lai 59-84,Ninh Thuận 71-34 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-09-2022 Bình Định 38-03,Quảng Bình 97-93,Quảng Trị 26-59 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-08-2022 Đà Nẵng 08-53,Khánh Hòa 28-36 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-08-2022 Đắc Lắc 26-97,Quảng Nam 31-92 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-08-2022 Phú Yên 50-79,Thừa Thiên Huế 97-33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-08-2022 Khánh Hòa 48-89,Kon Tum 34-73 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-08-2022 Đà Nẵng 27-03,Đắc Nông 59-27,Quảng Ngãi 51-48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-08-2022 Gia Lai 96-04,Ninh Thuận 64-31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-08-2022 Bình Định 50-92,Quảng Bình 61-67,Quảng Trị 62-51 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-08-2022 Đà Nẵng 81-99,Khánh Hòa 35-40 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-08-2022 Đắc Lắc 99-73,Quảng Nam 14-20 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-08-2022 Phú Yên 54-26,Thừa Thiên Huế 55-54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-08-2022 Khánh Hòa 93-09,Kon Tum 16-12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-08-2022 Đà Nẵng 55-37,Đắc Nông 80-34,Quảng Ngãi 57-47 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-08-2022 Gia Lai 71-23,Ninh Thuận 57-79 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-08-2022 Bình Định 15-29,Quảng Bình 37-72,Quảng Trị 56-61 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-08-2022 Đà Nẵng 48-77,Khánh Hòa 72-28 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-08-2022 Đắc Lắc 04-43,Quảng Nam 89-78 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-08-2022 Phú Yên 20-35,Thừa Thiên Huế 85-35 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-08-2022 Khánh Hòa 84-06,Kon Tum 60-35 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-08-2022 Đà Nẵng 10-79,Đắc Nông 39-91,Quảng Ngãi 31-50 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-08-2022 Gia Lai 95-51,Ninh Thuận 06-19 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-08-2022 Bình Định 06-18,Quảng Bình 41-94,Quảng Trị 05-66 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-08-2022 Đà Nẵng 69-01,Khánh Hòa 07-50 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-08-2022 Đắc Lắc 76-25,Quảng Nam 82-78 Win Đắc Lắc,Quảng Nam