THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-06-2021 Đắc Lắc 871,Quảng Nam 341 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 225,Thừa Thiên Huế 009 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-06-2021 Khánh Hòa 870,Kon Tum 847 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-06-2021 Đà Nẵng 160,Đắc Nông 128,Quảng Ngãi 338 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-06-2021 Gia Lai 416,Ninh Thuận 428 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 696,Quảng Bình 404,Quảng Trị 022 Miss
09-06-2021 Đà Nẵng 693,Khánh Hòa 789 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-06-2021 Đắc Lắc 843,Quảng Nam 773 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-06-2021 Phú Yên 413,Thừa Thiên Huế 009 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-06-2021 Khánh Hòa 857,Kon Tum 871 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-06-2021 Đà Nẵng 815,Đắc Nông 350,Quảng Ngãi 193 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-06-2021 Gia Lai 271,Ninh Thuận 506 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-06-2021 Bình Định 770,Quảng Bình 319,Quảng Trị 929 Miss
02-06-2021 Đà Nẵng 045,Khánh Hòa 222 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-06-2021 Đắc Lắc 273,Quảng Nam 937 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-05-2021 Phú Yên 895,Thừa Thiên Huế 592 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-05-2021 Khánh Hòa 345,Kon Tum 325 Miss
29-05-2021 Đà Nẵng 658,Đắc Nông 799,Quảng Ngãi 928 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-05-2021 Gia Lai 578,Ninh Thuận 441 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-05-2021 Bình Định 204,Quảng Bình 616,Quảng Trị 712 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-05-2021 Đà Nẵng 767,Khánh Hòa 777 Miss
25-05-2021 Đắc Lắc 452,Quảng Nam 726 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-05-2021 Phú Yên 426,Thừa Thiên Huế 003 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-05-2021 Khánh Hòa 062,Kon Tum 354 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-05-2021 Đà Nẵng 201,Đắc Nông 870,Quảng Ngãi 866 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-05-2021 Gia Lai 734,Ninh Thuận 796 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-05-2021 Bình Định 919,Quảng Bình 849,Quảng Trị 384 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-05-2021 Đà Nẵng 042,Khánh Hòa 642 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-05-2021 Đắc Lắc 068,Quảng Nam 560 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-05-2021 Phú Yên 506,Thừa Thiên Huế 042 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-05-2021 Khánh Hòa 162,Kon Tum 436 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-05-2021 Đà Nẵng 332,Đắc Nông 291,Quảng Ngãi 576 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-05-2021 Gia Lai 333,Ninh Thuận 854 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-05-2021 Bình Định 671,Quảng Bình 624,Quảng Trị 974 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-05-2021 Đà Nẵng 990,Khánh Hòa 387 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-05-2021 Đắc Lắc 171,Quảng Nam 800 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-05-2021 Phú Yên 860,Thừa Thiên Huế 769 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 078,Kon Tum 230 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 716,Đắc Nông 257,Quảng Ngãi 759 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 826,Ninh Thuận 120 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-05-2021 Bình Định 731,Quảng Bình 048,Quảng Trị 571 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 478,Khánh Hòa 801 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 802,Quảng Nam 711 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-05-2021 Phú Yên 656,Thừa Thiên Huế 757 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-05-2021 Khánh Hòa 925,Kon Tum 793 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 499,Đắc Nông 549,Quảng Ngãi 645 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-04-2021 Gia Lai 405,Ninh Thuận 626 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-04-2021 Bình Định 229,Quảng Bình 656,Quảng Trị 440 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-04-2021 Đà Nẵng 402,Khánh Hòa 843 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 519,Quảng Nam 204 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-04-2021 Phú Yên 413,Thừa Thiên Huế 325 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-04-2021 Khánh Hòa 881,Kon Tum 499 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-04-2021 Đà Nẵng 865,Đắc Nông 415,Quảng Ngãi 463 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-04-2021 Gia Lai 394,Ninh Thuận 218 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-04-2021 Bình Định 859,Quảng Bình 080,Quảng Trị 890 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-04-2021 Đà Nẵng 801,Khánh Hòa 318 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-04-2021 Đắc Lắc 292,Quảng Nam 979 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-04-2021 Phú Yên 517,Thừa Thiên Huế 605 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-04-2021 Khánh Hòa 576,Kon Tum 030 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 145,Đắc Nông 508,Quảng Ngãi 363 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi