NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
...
09-12-2022 Bình Dương 994,Trà Vinh 662,Vĩnh Long 115 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-12-2022 An Giang 859,Tây Ninh 405,Binh Thuận 204 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-12-2022 Đồng Nai 826,Sóc Trăng 791,Cần Thơ 909 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-12-2022 Bạc Liêu 535,Bến Tre 528,Vũng Tàu 397 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-12-2022 Cà Mau 790,Hồ Chí Minh 464,Đồng Tháp 507 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-12-2022 Kiên Giang 089,Đà Lạt 515,Tiền Giang 506 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-12-2022 Hồ Chí Minh 749,Bình Phước 091,Hậu Giang 811,Long An 724 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-12-2022 Bình Dương 095,Trà Vinh 775,Vĩnh Long 559 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-12-2022 An Giang 479,Tây Ninh 653,Binh Thuận 489 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-11-2022 Đồng Nai 166,Sóc Trăng 744,Cần Thơ 270 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-11-2022 Bạc Liêu 770,Bến Tre 310,Vũng Tàu 079 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-11-2022 Cà Mau 536,Hồ Chí Minh 428,Đồng Tháp 253 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-11-2022 Kiên Giang 051,Đà Lạt 099,Tiền Giang 338 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-11-2022 Hồ Chí Minh 392,Bình Phước 806,Hậu Giang 233,Long An 139 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-11-2022 Bình Dương 235,Trà Vinh 491,Vĩnh Long 567 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-11-2022 An Giang 945,Tây Ninh 886,Binh Thuận 776 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-11-2022 Đồng Nai 396,Sóc Trăng 645,Cần Thơ 760 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-11-2022 Bạc Liêu 579,Bến Tre 949,Vũng Tàu 917 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-11-2022 Cà Mau 542,Hồ Chí Minh 610,Đồng Tháp 926 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-11-2022 Kiên Giang 984,Đà Lạt 596,Tiền Giang 399 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-11-2022 Hồ Chí Minh 816,Bình Phước 939,Hậu Giang 038,Long An 083 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-11-2022 Bình Dương 099,Trà Vinh 125,Vĩnh Long 455 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-11-2022 An Giang 839,Tây Ninh 516,Binh Thuận 559 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-11-2022 Đồng Nai 889,Sóc Trăng 394,Cần Thơ 544 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-11-2022 Bạc Liêu 755,Bến Tre 966,Vũng Tàu 725 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-11-2022 Cà Mau 215,Hồ Chí Minh 267,Đồng Tháp 395 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-11-2022 Kiên Giang 658,Đà Lạt 310,Tiền Giang 979 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-11-2022 Hồ Chí Minh 841,Bình Phước 855,Hậu Giang 406,Long An 656 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-11-2022 Bình Dương 733,Trà Vinh 214,Vĩnh Long 570 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-11-2022 An Giang 646,Tây Ninh 524,Binh Thuận 540 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-11-2022 Đồng Nai 754,Sóc Trăng 454,Cần Thơ 943 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-11-2022 Bạc Liêu 521,Bến Tre 126,Vũng Tàu 839 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-11-2022 Cà Mau 140,Hồ Chí Minh 596,Đồng Tháp 614 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-11-2022 Kiên Giang 812,Đà Lạt 158,Tiền Giang 947 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-11-2022 Hồ Chí Minh 128,Bình Phước 484,Hậu Giang 926,Long An 568 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-11-2022 Bình Dương 082,Trà Vinh 992,Vĩnh Long 799 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-11-2022 An Giang 311,Tây Ninh 196,Binh Thuận 336 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-11-2022 Đồng Nai 351,Sóc Trăng 342,Cần Thơ 318 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-11-2022 Bạc Liêu 665,Bến Tre 552,Vũng Tàu 010 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-10-2022 Cà Mau 901,Hồ Chí Minh 239,Đồng Tháp 051 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp