NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-10-2020 Bình Dương 054,Trà Vinh 791,Vĩnh Long 267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-10-2020 An Giang 537,Tây Ninh 570,Binh Thuận 284 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-10-2020 Đồng Nai 782,Sóc Trăng 023,Cần Thơ 945 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 108,Bến Tre 025,Vũng Tàu 138 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-10-2020 Cà Mau 218,Hồ Chí Minh 956,Đồng Tháp 132 Miss
18-10-2020 Kiên Giang 456,Đà Lạt 163,Tiền Giang 848 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 477,Bình Phước 395,Hậu Giang 313,Long An 062 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-10-2020 Bình Dương 543,Trà Vinh 889,Vĩnh Long 579 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 360,Tây Ninh 682,Binh Thuận 227 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-10-2020 Đồng Nai 256,Sóc Trăng 054,Cần Thơ 927 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 766,Bến Tre 222,Vũng Tàu 842 Miss
12-10-2020 Cà Mau 563,Hồ Chí Minh 022,Đồng Tháp 702 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-10-2020 Kiên Giang 383,Đà Lạt 888,Tiền Giang 249 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 775,Bình Phước 913,Hậu Giang 937,Long An 458 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-10-2020 Bình Dương 371,Trà Vinh 891,Vĩnh Long 254 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-10-2020 An Giang 371,Tây Ninh 706,Binh Thuận 144 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-10-2020 Đồng Nai 220,Sóc Trăng 437,Cần Thơ 196 Miss
06-10-2020 Bạc Liêu 768,Bến Tre 042,Vũng Tàu 397 Win Bạc Liêu,Bến Tre
05-10-2020 Cà Mau 149,Hồ Chí Minh 347,Đồng Tháp 282 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-10-2020 Kiên Giang 321,Đà Lạt 468,Tiền Giang 807 Miss
03-10-2020 Hồ Chí Minh 066,Bình Phước 584,Hậu Giang 776,Long An 248 Win Hồ Chí Minh
02-10-2020 Bình Dương 680,Trà Vinh 498,Vĩnh Long 439 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-10-2020 An Giang 965,Tây Ninh 600,Binh Thuận 304 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-09-2020 Đồng Nai 518,Sóc Trăng 308,Cần Thơ 563 Miss
29-09-2020 Bạc Liêu 874,Bến Tre 890,Vũng Tàu 567 Win Bạc Liêu
28-09-2020 Cà Mau 431,Hồ Chí Minh 532,Đồng Tháp 547 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 357,Đà Lạt 403,Tiền Giang 193 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 768,Bình Phước 985,Hậu Giang 023,Long An 370 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-09-2020 Bình Dương 289,Trà Vinh 842,Vĩnh Long 987 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 350,Tây Ninh 296,Binh Thuận 885 Miss
23-09-2020 Đồng Nai 497,Sóc Trăng 591,Cần Thơ 121 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
22-09-2020 Bạc Liêu 657,Bến Tre 679,Vũng Tàu 985 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 038,Hồ Chí Minh 516,Đồng Tháp 219 Win Cà Mau
20-09-2020 Kiên Giang 362,Đà Lạt 117,Tiền Giang 795 Win Kiên Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 924,Bình Phước 438,Hậu Giang 378,Long An 580 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 574,Trà Vinh 923,Vĩnh Long 916 Miss
17-09-2020 An Giang 282,Tây Ninh 628,Binh Thuận 897 Miss
16-09-2020 Đồng Nai 990,Sóc Trăng 200,Cần Thơ 930 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 181,Bến Tre 027,Vũng Tàu 195 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 127,Hồ Chí Minh 835,Đồng Tháp 312 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp