NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 509,Sóc Trăng 229,Cần Thơ 474 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 536,Bến Tre 273,Vũng Tàu 968 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 868,Hồ Chí Minh 944,Đồng Tháp 216 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 485,Đà Lạt 959,Tiền Giang 954 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 716,Bình Phước 808,Hậu Giang 472,Long An 665 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 390,Trà Vinh 828,Vĩnh Long 151 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 974,Tây Ninh 166,Binh Thuận 266 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 869,Sóc Trăng 911,Cần Thơ 578 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 792,Bến Tre 264,Vũng Tàu 183 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 187,Hồ Chí Minh 992,Đồng Tháp 235 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 314,Đà Lạt 002,Tiền Giang 884 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 951,Bình Phước 707,Hậu Giang 699,Long An 892 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 386,Trà Vinh 823,Vĩnh Long 978 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 704,Tây Ninh 312,Binh Thuận 526 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 580,Sóc Trăng 440,Cần Thơ 526 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 110,Bến Tre 455,Vũng Tàu 310 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 518,Hồ Chí Minh 092,Đồng Tháp 469 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 072,Đà Lạt 785,Tiền Giang 887 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 202,Bình Phước 254,Hậu Giang 994,Long An 486 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 258,Trà Vinh 385,Vĩnh Long 825 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 171,Tây Ninh 405,Binh Thuận 166 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 866,Sóc Trăng 827,Cần Thơ 411 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 264,Bến Tre 727,Vũng Tàu 729 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 922,Hồ Chí Minh 678,Đồng Tháp 255 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 232,Đà Lạt 881,Tiền Giang 034 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 916,Bình Phước 108,Hậu Giang 260,Long An 233 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 969,Trà Vinh 408,Vĩnh Long 030 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 979,Tây Ninh 136,Binh Thuận 504 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 036,Sóc Trăng 070,Cần Thơ 384 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 635,Bến Tre 777,Vũng Tàu 471 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 860,Hồ Chí Minh 973,Đồng Tháp 010 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 634,Đà Lạt 010,Tiền Giang 805 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 139,Bình Phước 461,Hậu Giang 312,Long An 119 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 101,Trà Vinh 899,Vĩnh Long 397 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 870,Tây Ninh 021,Binh Thuận 921 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 665,Sóc Trăng 085,Cần Thơ 767 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 553,Bến Tre 316,Vũng Tàu 306 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 152,Hồ Chí Minh 659,Đồng Tháp 565 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 308,Đà Lạt 995,Tiền Giang 710 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 053,Bình Phước 070,Hậu Giang 303,Long An 589 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An