NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
03-08-2021 Quảng Nam 173 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 876,Ninh Thuận 997 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-07-2021 Bình Định 852,Quảng Bình 421,Quảng Trị 968 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
Nghỉ dịch covid
27-07-2021 Đắc Lắc 916,Quảng Nam 374 Miss
26-07-2021 Phú Yên 281,Thừa Thiên Huế 627 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-07-2021 Khánh Hòa 031,Kon Tum 397 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 325,Đắc Nông 118,Quảng Ngãi 716 Miss
23-07-2021 Gia Lai 643,Ninh Thuận 767 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 254,Quảng Bình 240,Quảng Trị 729 Win Bình Định
21-07-2021 Đà Nẵng 159,Khánh Hòa 887 Miss
20-07-2021 Đắc Lắc 881,Quảng Nam 252 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-07-2021 Phú Yên 619,Thừa Thiên Huế 217 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-07-2021 Khánh Hòa 874,Kon Tum 156 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-07-2021 Đà Nẵng 223,Đắc Nông 311,Quảng Ngãi 897 Miss
16-07-2021 Gia Lai 891,Ninh Thuận 385 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-07-2021 Bình Định 437,Quảng Bình 927,Quảng Trị 582 Win Bình Định
14-07-2021 Đà Nẵng 334,Khánh Hòa 367 Miss
13-07-2021 Đắc Lắc 241,Quảng Nam 554 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-07-2021 Phú Yên 478,Thừa Thiên Huế 412 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-07-2021 Khánh Hòa 219,Kon Tum 141 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-07-2021 Đà Nẵng 129,Đắc Nông 417,Quảng Ngãi 982 Miss
09-07-2021 Gia Lai 769,Ninh Thuận 123 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-07-2021 Bình Định 905,Quảng Bình 667,Quảng Trị 546 Win Bình Định
07-07-2021 Đà Nẵng 653,Khánh Hòa 934 Miss
06-07-2021 Đắc Lắc 949,Quảng Nam 130 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-07-2021 Phú Yên 199,Thừa Thiên Huế 571 Miss
04-07-2021 Khánh Hòa 138,Kon Tum 159 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-07-2021 Đà Nẵng 551,Đắc Nông 165,Quảng Ngãi 147 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-07-2021 Gia Lai 626,Ninh Thuận 396 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-07-2021 Bình Định 876,Quảng Bình 502,Quảng Trị 207 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-06-2021 Đà Nẵng 053,Khánh Hòa 827 Miss
29-06-2021 Đắc Lắc 053,Quảng Nam 840 Win Đắc Lắc
28-06-2021 Phú Yên 646,Thừa Thiên Huế 532 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-06-2021 Khánh Hòa 101,Kon Tum 007 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-06-2021 Đà Nẵng 617,Đắc Nông 123,Quảng Ngãi 781 Miss
25-06-2021 Gia Lai 359,Ninh Thuận 942 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-06-2021 Bình Định 070,Quảng Bình 896,Quảng Trị 122 Miss
23-06-2021 Đà Nẵng 171,Khánh Hòa 695 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-06-2021 Đắc Lắc 291,Quảng Nam 903 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-06-2021 Phú Yên 797,Thừa Thiên Huế 976 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-06-2021 Khánh Hòa 341,Kon Tum 612 Miss
19-06-2021 Đà Nẵng 252,Đắc Nông 158,Quảng Ngãi 213 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-06-2021 Gia Lai 987,Ninh Thuận 127 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-06-2021 Bình Định 607,Quảng Bình 581,Quảng Trị 387 Win Bình Định
16-06-2021 Đà Nẵng 987,Khánh Hòa 274 Miss
15-06-2021 Đắc Lắc 133,Quảng Nam 341 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 255,Thừa Thiên Huế 012 Miss
13-06-2021 Khánh Hòa 265,Kon Tum 847 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-06-2021 Đà Nẵng 229,Đắc Nông 255,Quảng Ngãi 338 Win Đà Nẵng
11-06-2021 Gia Lai 416,Ninh Thuận 958 Miss
10-06-2021 Bình Định 132,Quảng Bình 716,Quảng Trị 829 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-06-2021 Đà Nẵng 693,Khánh Hòa 789 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-06-2021 Đắc Lắc 325,Quảng Nam 713 Miss
07-06-2021 Phú Yên 413,Thừa Thiên Huế 181 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-06-2021 Khánh Hòa 774,Kon Tum 393 Win Khánh Hòa
05-06-2021 Đà Nẵng 154,Đắc Nông 373,Quảng Ngãi 193 Miss
04-06-2021 Gia Lai 442,Ninh Thuận 506 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-06-2021 Bình Định 581,Quảng Bình 990,Quảng Trị 219 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-06-2021 Đà Nẵng 139,Khánh Hòa 212 Miss